Tijdens de ALV Balonvaren van 22 maart jongstleden heeft Marije Roozendaal de KNVvL Medaille in zilver ontvangen. KNVvL-penningmeester Hendrik Kort had de eer om de medaille op te mogen spelden. De Medaille in Zilver wordt uitgereikt voor buitengewone verdiensten jegens de Vereniging, in het algemeen op Hoofdbestuursniveau.

KNVvL naar een Hoger Niveau

Marije was samen met Erik Louwes procesbegeleider en hebben zich in deze rol vol ingezet voor het tot stand komen en de uitvoering van het implementatieplan 'KNVvL naar een Hoger Niveau'. Hoewel zij minder op de voorgrond is getreden, is haar bijdrage fundamenteel en essentieel geweest. Dat is, evenals de versterking van de samenwerking binnen het Verenigingsbureau, van strategisch belang geweest voor de hele vereniging.

Fusie
Direct na de fusie tussen de afdeling ballonvaren van de KNVvL en de PBN Professionele Ballonvaarders Nederland was er behoefte aan een daadkrachtig bestuur. Marije nam hier zitting in. Het bestuur was klein en de taken enorm. Om tot een goede samenwerking te komen, was veel tactisch overleg nodig, evenals dat het van belang was om de vaart er goed in te houden. Marije speelde in het bevorderen van de samenwerking binnen de nieuwe afdeling Ballonvaren een hoofdrol. Marije is in vrijwel alle dossiers van de afdeling te vinden, waarbij in het bijzonder genoemd dat zij de basis legde van het opleidingsprogramma dat door de overgang naar de Europese wet- en regelgeving neergezet moest worden. De specialistische kennis en kunde van Marije zijn bij deze overgang van grote waarde gebleken.

STEBZ
Marije heeft zich tevens erg ingespannen om de Stichting Theorie Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ) van de grond te krijgen. Deze stichting van de KNVvL heeft als enige de verantwoordelijkheid om erkende brevetten toe te kennen. In dit geval gaat het om niet alleen ballonvaarders, maar ook om zweefvliegers. Daaruit blijkt dat de belangen groter zijn dan van een enkele afdeling, en de unieke positie van de KNVvL ook hier is bevochten en versterkt.

KNVvL-DTO

De erkenning als Declared Training Organisation (DTO), de logische vervolgstap in de EASA-overgang, maakt niet alleen de afdeling Ballonvaren tot de aangewezen instantie voor ballonvaarders die willen worden opgeleid, maar zorgt er tevens voor dat de KNVvL thans de enige opleidingsinstantie is voor ballonvaarders. Daarmee is de positie van de vereniging versterkt en uniek voor zowel de rijksoverheid als ballonvaarders. Ook hier gaat het om de versterking van de strategische positie van de vereniging. Daarmee zijn er redenen om de inspanningen van Marij niet alleen te waarderen op afdelingsniveau, maar heeft zij daardoor mede bijgedragen aan de versterking van de positie van de hele vereniging met name ook bezien vanuit de rijksoverheid.

Voordracht
De voordracht voor deze onderscheiding is breed gedragen: het is een samenwerking van:
- René Zwarteveen, KNVvL-voorzitter afdeling Ballonvaren
- Karel Abbenes, ex-bestuurslid van de Afdeling Ballonvaren en vice-voorzitter European Ballooning Federation
- Jan Oudenampsen als bestuurslid van de Afdeling Ballonvaren en
- Erik Louwes als voormalig procesbegeleider KNVvL naar Hoger Niveau.
Aldus de aanvragers: 'Marije had altijd op cruciale momenten een cruciale inbreng. Nooit met dwang maar wel met onderbouwd advies om het goede resultaat te bereiken. Haar enthousiasme en inzet en doorzettingsvermogen zijn hierin voorbeeldig te noemen.'

Tot slot
Marije heeft eerder aangegeven te stoppen met de functies voor de KNVvL. Dit wordt door de voordragers collectief betreurd: 'haar inbreng voor de afdeling Ballonvaren is van eminent belang en zal lastig te vervangen zijn. Haar inzet voor de hele vereniging was groot en met lof afgerond. Marije is een leuke persoonlijkheid om mee te werken. Zij staat altijd klaar om mee te denken en om de juiste richting aan te geven en mensen in die richting te stimuleren.'