Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Wederom verlate publicatie TGB

11 oktober 2018

Operations

De KNVvL ontvangt regelmatig berichtgeving over het instellen van Tijdelijke Gebieden met Beperkingen (TGB). Deze worden tevens gepubliceerd in de Staatscourant. Het komt helaas nogal eens voor dat een TGB wordt toegezonden op een erg korte termijn, soms 1 dag van tevoren.

Deugdelijke informatievoorziening aan de leden en clubs wordt derhalve zeer moeilijk en bezwaar maken is dan nauwelijks zinvol, praktisch gezien. De KNVvL heeft dan ook een brief gezonden aan de Luchtverkeerscommissie en de MLA. Deze partijen spraken uit dat (te) korte verzendingstermijnen onwenselijk zijn, maar - zeker vanuit defensie optiek gezien - soms onvermijdelijk.

Duidelijk werd daarbij ook dat de doorlooptijd van een TGB, van aanvraag tot publicatie, soms vele maanden bedraagt. Op de vraag of dit niet sneller kon was geen duidelijk antwoord beschikbaar. 

Nu verscheen vandaag (11 oktober) TGB nr 56763 in de Staatscourant die betrekking heeft op de weken 32 en 33. Deze weken zijn echter al drie maanden voorbij!

Uiteraard is de KNVvL hier niet blij mee. Zo wordt publicatie slechts een formaliteit, en zeker is ook dat dit niet bijdraagt aan de vliegveiligheid. De reden van de late publicatie is vooralsnog niet bekend.

De KNVvL zal dit opvragen en nogmaals het punt van tijdige bekendstelling van TGB's aan de orde stellen bij de betrokken instanties. Overigens is voor dit gebied wel een NOTAM afgegeven maar hiertegen kan dan weer geen bezwaar worden gemaakt. De publicatie zelf is in te zien op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-56763.pdf

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info