Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Veiligheid startplaatsen hellingzweven langs de kust

18 januari 2018

Modelvliegsport

In november 2017 is er een melding geweest waarbij de mogelijkheid geopperd werd dat er boven de duinen een botsing heeft plaats gevonden tussen een laagvliegend zweefvliegtuig en een drone of een modelvliegtuig. In het laatste geval zou dan gezien de locatie een model (elektro) zwever het meest aannemelijk zijn. Er heeft zich verder niemand gemeld.

Vooropgesteld dat er nog niets aangetoond is, behalve schade aan de tip van de zwever, die ook op andere manieren ontstaan kan zijn, is er dus nog niets formeel bewezen. Het is uiteraard in onderzoek.

Maar de eerste schade is al aangericht met het negatief in het nieuws komen van onze hobby. De veroordelingen vanuit de mandragende hoek zijn al hier en daar te horen en te lezen.

We willen dus niet op de feiten vooruit lopen, maar we willen wel gebruikers van de startplaatsen in de duinen (hellingvliegen), er op wijzen dat daar laag gevlogen kán worden door full size zwevers en scherm- en zeilvliegtuigen. Het hoeft geen betoog dat deze altijd voorrang hebben op onbemand verkeer.

Met name voor zwevers dient goed opgelet te worden, deze kunnen zonder al teveel geluid en met hoge snelheden naderen. Het gebied bestrijkt vele delen van onze Noordzee kust, tot en met enkele Waddeneilanden aan toe! De toegestane minimum vlieghoogte mag zelfs 5 meter bedragen!

Je kunt de locaties oa bekijken op https://drone.aeret.nl/ (inzoomen op de kusten). Sowieso is dat een leuke site waar je de indeling van het luchtruim in NL mooi kunt zien! Het is raadzaam daar alleen model te vliegen als iemand op de uitkijk staat en de vlieger(s) tijdig waarschuwt voor naderend vliegverkeer.

Uiteraard vliegen de full size zwevers juist op dagen dat er ook voor modelzwevers ‘goede wind’ staat. Afhankelijk van je locatie kunnen dat windrichtingen zijn tussen Zuid-West tot Noord-Oost.

Onderstaande tekst komt uit de wet- en regelgeving maar kun je ook zelf opzoeken: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035900/2016-07-01. Let op, er gelden verschillende data dat de gebieden gebruikt mogen worden door mandragend verkeer.


Artikel 4.5. Schermzweeftoestellen, zeil- en zweefvliegtuigen

 1. De strand- en duingebieden van de eilanden Ameland, Texel en Schouwen-Duiveland, alsmede de strand- en duingebieden van Callantsoog tot Noordwijk aan Zee, met uitzondering van die gebieden die vallen binnen het plaatselijke luchtverkeersleidinggebied 'De Kooy/Den Helder', zijn ten behoeve van vluchten met zweefvliegtuigen aangewezen als strand- en duingebieden als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit luchtverkeer 2014, met dien verstande dat deze vluchten slechts kunnen worden uitgevoerd:
  1. gedurende het tijdvak van 15 oktober tot en met 14 mei van het daaropvolgend jaar;
  2. indien de afstand tot personen en zaken minimaal dertig meter bedraagt;
  3. indien de minimumhoogte tot het strand en de duinen ten minste vijf meter bedraagt.
 2. De strand- en duingebieden van Maasvlakte, Slufterdam, Zoutelande, Westerschouwen, Noordwijk, Langevelderslag en Noordwijkerhout zijn ten behoeve van vluchten met schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen aangewezen als strand- en duingebieden, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit luchtverkeer 2014, met dien verstande dat deze vluchten slechts kunnen worden uitgevoerd:
  1. overeenkomstig de voorwaarden in de onderdelen b en c van het eerste lid,
  2. boven het strand- en duingebied van Zoutelande, gedurende het tijdvak van 15 juni tot en met 31 augustus van hetzelfde jaar en alleen voor 10:00 uur of na 18:00 uur lokale tijd, en
  3. boven het strand- en duingebied van Noordwijk slechts van 15 oktober tot en met 14 mei van het daarop volgend jaar.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info