Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Update afdelingsbestuur Deltavliegen - taken goed verdeeld

20 oktober 2017

Deltavliegen

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd binnen de afdeling Deltavliegen. Het belangrijkste nieuws vatten we samen in dit bericht: de notulen van de extra ALV (eerder al gepubliceerd) en de formatie van het nieuwe afdelingsbestuur en de eerste acties.

Op dinsdag 6 juni hield de afdeling een extra ledenvergadering met twee onderwerpen:

  • Een aantal acties ter promotie van onze sport en voor ledenbehoud
  • De verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur

Even voorstellen: het afdelingsbestuur

Tijdens de vergadering waren er veel kandidaten voor het bestuur. Die zijn vrijwel direct aan de slag gegaan met de lopende zaken, maar de echte ‘formatie’ van het bestuur duurde even. Op de bestuursvergadering van donderdag 5 oktober hebben we met elkaar de taken verdeeld.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Voorzitter: Egbert Braaksma
  • Secretaris: Annet Vieregge
  • Penningmeester: Otto Philipse

En 5 algemene bestuursleden:

  • Adrie Bijsterbosch: aandachtsgebied stekken en luchtruim
  • Araldo van de Kraats: aandachtsgebied regelgeving en internationale zaken
  • Frans Icke: aandachtsgebied veiligheid en examens
  • Harm Darwinkel: aandachtsgebied kader en opleiding
  • Heleen van den Bos: aandachtsgebied communicatie

Annet Vieregge blijft actief in de sportcommissie. Het overkoepelende aandachtsgebied werving en behoud van leden pakken we als bestuur gezamenlijk op. Dat raakt immers vrijwel alle andere portefeuilles en commissies. De concrete acties die tijdens de ALV in juni zijn afgesproken, worden nog bij verschillende bestuursleden belegd. Een compleet overzicht van het bestuur en de commissies staat op de bestuurspagina.

Rooster van aftreden

Nu de posten zijn verdeeld, willen we een rooster van aftreden opstellen, vergelijkbaar met wat er in de statuten van de KNVvL staat. Dit om te voorkomen dat bestuursleden zo lang op dezelfde post blijven zitten dat de vereniging niet meer zonder hen kan, om een gesmeerde overdracht van kennis en ervaring mogelijk te maken bij het wisselen van de wacht en om te voorkomen dat er te veel bestuursleden tegelijk wisselen. Dit bespreken we graag op de eerstvolgende ALV.

Verslag extra ledenvergadering juni

De ledenvergadering in juni was bijzonder goed bezocht, met ook nog eens veel leden die per volmacht lieten stemmen. De onderwerpen leven dus nogal onder de leden! De notulen waren al eerder op de website gepubliceerd. Je vindt ze op de pagina met documenten.

Hulp vanuit de leden

Tijdens de afgelopen ALV’s en recent weer op de Deltachat komen veel piloten met ideeën over werving en behoud van leden. Bedankt daarvoor! We houden ze allemaal bij. Nou weten jullie ook dat we met ideeën alleen niet zo ver komen; we hebben ook mensen nodig om ze te realiseren. Met name de commissie werving en behoud van leden, kan nog wel wat hulp gebruiken. Zodra er concrete acties of vragen zijn vanuit een commissie, zullen we die aan jullie voorleggen. We hopen dat er genoeg mensen zijn die even de handen uit de mouwen willen steken, want de afdeling zijn we immers met elkaar! Ook het hoofdbureau van de KNVvL vraagt alle afdelingen om een aantal vrijwilligers die kunnen helpen bij het concreet maken van het nieuwe verenigingsbeleid. Hierover willen we jullie later in meer detail informeren.

ALV verschoven naar begin 2018

In tegenstelling tot vorige jaren is er dit jaar geen ALV in november. We hebben als bestuur wat opdrachten meegekregen uit de ALV in juni waar we eerst mee aan de slag willen, en willen graag wat tijd om een beleid uit te stippelen, zodat we tijdens de ALV ook echt wat te bespreken hebben. De vergadering wordt waarschijnlijk begin 2018 gehouden, voor de start van het nieuwe vliegseizoen.

Contact met het bestuur

Het afdelingsbestuur vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand. Heb je algemene vragen of onderwerpen voor de bestuursvergaderingen, stuur dan een bericht aan secretaris.deltavliegen@KNVvL.nl. Op de pagina over het afdelingsbestuur vind je ook de contactgegevens van de overige bestuursleden en alle commissies.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info