Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Uitspraak Raad van State over 20-metergrens

24 januari 2018

Modelvliegsport

Leden van Modelvliegclub Midden-Nederland (MVC) mogen volgens de omgevingsvergunning met hun modelvliegtuigen vanaf hun terrein in IJsselstein alleen binnen een bepaalde vliegcirkel vliegen en, boven andere percelen dan het eigen perceel, op een hoogte van tenminste 20 meter. 

De naburige veehouder, die al vaker rechtszaken tegen de MVC heeft aangespannen, heeft de gemeente verzocht om handhavend op te treden, omdat hij van mening is dat er buiten de vliegcirkel wordt gevlogen en buiten het modelvliegterrein op een hoogte van minder dan 20 meter. Hij heeft dit handhavingsverzoek gestaafd met camerabeelden die hij heeft gemaakt met een beveiligingscamera op enkele honderden meters afstand.

Tijdens de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 25 augustus 2017 heeft de MVC uiteengezet dat modelvliegtuigjes enige tijd nodig hebben om voldoende te dalen teneinde veilig te kunnen landen. Bij verscheidene windrichtingen zal deze daling zich boven het land van de veehouder, en dus buiten het modelvliegterrein, inzetten. Hierbij wordt al boven zijn perceel de 20 m-grens onderschreden. Volgens de gemeente Utrecht moeten de voorschriften zo worden uitgelegd dat dit is toegestaan, omdat het anders onmogelijk is om op een veilige manier de modelvliegtuigjes te laten landen.

De Afdeling is echter van mening dat volgens de tekst van de voorschriften alleen boven het modelvliegterrein op een hoogte van minder dan 20 m mag worden gevlogen. De voorschriften maken geen uitzondering voor het laten opstijgen en landen van de modelvliegtuigjes. Dat na vergunningverlening is geconcludeerd dat de gestelde voorschriften te strikt zijn om vaker een veilige landing te garanderen, betekent niet dat de voorschriften daarom ruimer uitgelegd mogen worden. Als het college de voorschriften te beperkt acht, kan het deze aanpassen. Zolang dat niet is gebeurd, is sprake van handelen in strijd met de voorschriften indien ten behoeve van een landing of stijging buiten het modelvliegterrein de 20-metergrens wordt onderschreden. In zoverre slaagt het beroep van de veehouder.
 

Voor zover de veehouder betoogt dat de 20-metergrens wordt overtreden wanneer modelvliegtuigjes op zijn perceel neerstorten, overweegt de Afdeling dat de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat het neerstorten van een modelvliegtuigje een bijzonder voorval betreft en daarom niet tot overtreding van de voorschriften leidt.
 

Wat betreft het gebruik van een beveiligingscamera voor het verzamelen van bewijs, overweegt de Afdeling dat uit de door de veehouder gemaakte camerabeelden niet kan worden opgemaakt dat de modelvliegtuigjes buiten de vliegcirkel vliegen.

 

Lees de volledige uitspraak.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info