Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Terug naar nieuwsoverzicht

Uitspraak onredelijk beleid provincie Zeeland

31 maart 2016

Paramotorvliegen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant (Middelburg) heeft in haar uitspraak van 15 maart 2016 vastgesteld dat het gewijzigde beleid van de provincie Zeeland ten aanzien van gemotoriseerd schermvliegen (paramotorvliegen) de toets aan kritiek niet kan doorstaan en daardoor als onredelijk moet worden aangemerkt.

De rechtbank verklaarde het door Erik Chute Store ingestelde beroep tegen het opnieuw weigeren van de afgifte van een TUG-ontheffing gegrond.

Omdat het college van Gedeputeerde Staten (GS) tegen een eerder uitspraak geen hoger beroep had ingesteld staat in rechte vast dat het beleid van de provincie ten aanzien van paramotorvliegen onredelijk is.

De rechtbank komt tot het oordeel dat het door Erik Chute Store bestreden besluit geen stand houdt, omdat ook dat is gebaseerd op het gewijzigde beleid, waarvan de rechtbank eerder heeft geoordeeld dat dat onredelijk is. Het college van GS zal opnieuw een besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank geeft GS in overweging om daarbij het beleid buiten toepassing te laten en een afweging te maken op basis van individuele belangen. 

Lees de uitspraak.

Ronald Schnitker en Pim van Asch verleenden juridische bijstand.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info