Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

TGB vanwege TT Assen

22 juni 2017

Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Op deze beschikking zijn de begripsbepalingen, gegeven bij of krachtens de Wet luchtvaart van toepassing.
2. Voorts wordt in deze beschikking verstaan onder:
a. route: de voorgeschreven vliegbaan voor luchtvaartuigen die zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd binnen het tijdelijke gebied met beperkingen;
b. entry point: het punt waar het tijdelijke gebied met beperkingen wordt binnengevlogen;
c. exit point: het punt waar het tijdelijke gebied met beperkingen wordt verlaten.


Lees de beschikking.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info