Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Organisatie examens ballonvaren en zweefvliegen

18 februari 2016

Zweefvliegen

In goed overleg met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn we tot overeenstemming gekomen de examens voor het vlieg- en vaarbewijs onder de nieuwe verordening van EASA bij de KNVvL te beleggen en door het KEI te laten verzorgen. De huidige examens worden al bijna 100 jaar door de KNVvL georganiseerd en afgenomen.

Tevens is gekozen ook de theorie-examens ballonvaren voor het commerciële vliegbewijs door de KNVvL te laten uitvoeren. Momenteel wordt dit nog gedaan door het CBR. De theorie en het examen is voor beide gelijk en dus is dit een logische stap.

Samenwerking met ILT

Terecht worden echter een aantal kwaliteitseisen gesteld aan zowel de inhoud, als ook aan het proces.

Daarom worden al enige tijd, onder projectbegeleiding van Chris Borra, in goede samenwerking met ILT de bijbehorende werkafspraken gemaakt. Tegelijk zijn verschillende werkgroepen vanuit de afdelingen, met name de afdeling Zweefvliegen, actief de vragen zo te formuleren dat ze goed aansluiten bij de leerdoelen en in meerkeuzevorm gepresenteerd kunnen worden.

Centraal georganiseerd, decentraal uitgevoerd

Verder wordt gewerkt aan het proces van examinering. Centraal georganiseerd, decentraal uitgevoerd. Het gaat hier om onder andere het aanmelden voor, afnemen van en het nakijken van de examens. Tevens het verstrekken van de uitslagen en het vastleggen hiervan. Hier zal in de komende tijd ook een stap worden gemaakt zodat we ruim voor april 2018 de examens overeenkomstig de, vanaf dat moment, geldende eisen worden afgenomen.

Tot die tijd worden de GPL-examens omgezet in LAPL conforme examens.

Het is niet altijd zichtbaar hoeveel werk op de achtergrond verzet wordt om zaken geregeld te krijgen. Ook in dit geval zijn veel personen en verschillende instanties erbij betrokken en worden honderden uren gemaakt om de examens nu en in de toekomst mogelijk te maken.

Komende GPL-examen

Het eerstkomende GPL-examen is op 5 maart (LAPL-conform) waar zich op dit moment 220 deelnemers voor hebben aangemeld. In totaal worden 1650 examens afgenomen op 29 verschillende locaties.

Ongetwijfeld zullen er vragen en opmerkingen komen. Verbeteringsvoorstellen zijn dan ook welkom. Zoals al gecommuniceerd met de betreffende coördinatoren verzamelen we graag de verbeteringsvoorstellen via de examencommissie. Hier zullen de verschillende werkgroepen mee aan de slag gaan en vervolgens, in afstemming met ILT, een volgende kwaliteitsstap maken.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info