Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Terug naar nieuwsoverzicht

Ontwikkelingen aanvragen generieke TUG-ontheffing Zeeland

23 maart 2017

Paramotorvliegen

De provincie Zeeland heeft in de kwestie Erik Chute Store tegen Gedeputeerde Staten Zeeland haar hoger beroep voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingetrokken. Reden was dat de Raad van State afwijzend heeft beslist op het verzoek van Gedeputeerde Staten Zeeland uitstel te verlenen van de zitting die gepland stond op 17 maart 2017. Dit betekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak door de Raad van State geen uitspraak wordt gedaan. Hiermee is de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 15 maart 2016 onherroepelijk geworden.

Omdat Gedeputeerde Staten Zeeland ook niet voldaan heeft aan de uitspraak van de rechtbank een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, is inmiddels een ingebrekestelling naar de provincie gestuurd. Indien Gedeputeerde Staten Zeeland op korte termijn niet alsnog met een nieuw besluit komt, verbeurt zij daarmee een dwangsom.

In een andere procedure, namelijk die van Paramotorclub Holland tegen Gedeputeerde Staten Zeeland heeft provincie Zeeland op last van de Raad van State onderzoek laten verrichten naar de mate van geluid die de onderscheiden luchtsporten produceren. De uitkomst daarvan gaf Gedeputeerde Staten Zeeland opnieuw aanleiding niet tot verstrekking van de gevraagde TUG-ontheffing over te gaan. Tegen deze afwijzing is opnieuw hoger beroep bij de Raad van State ingediend.

 

Ronald Schnitker en Pim van Asch behartigden tijdens de zitting de belangen van de luchtsporters.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info