Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Meld je aan voor bijeenkomst bestuurskandidaten

13 april 2017

Afdelingen

Op de oproep voor nieuwe bestuursleden voor de KNVvL hebben zich al zeven belangstellenden gemeld. Dat is een grote respons waar het bestuur buitengewoon gelukkig mee is.

Maandag 1 mei vanaf 19 uur wordt op het kantoor van de KNVvL in Woerden een kennismakingsbijeenkomst gehouden. 

Heb je ook belangstelling een bijdrage te leveren dan kan je je vanzelfsprekend nog aanmelden. Dat kan tot woensdag 26 april.

We zoeken mensen met grote affiniteit met introductie en begeleiding van strategische processen en met kwaliteit- en verandermanagement. Tevens ontstaat in het vernieuwde bestuur de functie van vice-voorzitter. Daarnaast zoeken we kandidaten voor de nieuw op te richten centrale commissie Financieel Beheer.

De portefeuillehouder Strategisch Proces zorgt voor het opzetten van het nieuwe strategisch proces binnen de KNVvL. De portefeuillehouder Kwaliteit & Transitie voert de regie over het verbeterproces waarvoor de KNVvL heeft gekozen. Het gaat om kwaliteit van besluitvorming, de juiste mensen betrekken bij het proces en de verandering van de KNVvL naar een daadkrachtigere organisatie.

De vice-voorzitter zorgt vooral voor een uitstekende samenwerking binnen de KNVvL, tussen het verenigingsbestuur en afdelingen, tussen afdelingen onderling en tussen het verenigingsbureau en de afdelingen. De commissie Financieel Beheer adviseert de directeur in het voeren van een goed financieel beleid.

Wie belangstelling heeft, kan informatie inwinnen bij voorzitter Ronald Schnitker (voorzitter@KNVvL.nl) of bij projectleider Route voor Versterking van de KNVvL, Erik Louwes (erik.louwes@KNVvL.nl). Kandidaten kunnen zich tot woensdag 26 april aanmelden bij voorzitter Ronald Schnitker.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info