Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Kort verslag afdelingsvergadering april 2017

12 mei 2017

Schermvliegen

Op 21 april 2017 vond in Leusden de afdelingsvergadering plaats, met als belangrijkste onderwerp het jaarverslag van 2016. Het concept verslag van de vergadering is te vinden op de website van de KNVvL. In dit bericht staat een korte samenvatting van de vergadering.

Mededelingen
Er is meegedeeld dat er per 29 maart 2017 een nieuwe KNVvL erkende school is, namelijk 'Pedro Verticalo Adventures'.

Verder wordt gewezen op de nieuwe iconen die de uitwijkregels van de EHPU uitbeelden.

Afgevaardigden namens de individuele leden
De verkiezingen voor afgevaardigden die de individuele leden vertegenwoordigen tijdens de afdelingsvergaderingen hebben drie gegadigden opgeleverd, namelijk: Jan Sikking, Leontien Kragten en Paul Blok. Alle drie waren ze al afgevaardigde en zullen daarmee doorgaan. In 2019 vinden de volgende verkiezingen plaats.

Jaarverslag en jaarrekening 2016
De penningmeester van de afdeling (Marga van Woensel) licht het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 toe en geeft de mogelijkheid vragen te stellen.

In 2016 was een begrotingsoverschot van € 10.638. Dit wordt toegevoegd aan de totale reserve van de afdeling, die in de loop der jaren is opgebouwd tot ongeveer € 90.000. Het bestuur roept alle leden op na te denken over initiatieven om dit bedrag nuttig te investeren. Voorwaarde is dat alle leden potentieel profijt moeten kunnen hebben. De ideeën worden beoordeeld door het Hoofdbestuur van de KNVvL.

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt aangegeven dat de aanvraagformulieren van het KEI niet goed aangeven wat de eisen zijn voor het brevetaanvraag/-verlenging. Ook wordt de vraag gesteld waarom niet gekozen wordt voor een online formulier. Het antwoord hierop is dat dit momenteel niet mogelijk is via de huidige KNVvL website. De secretaris van de afdeling (Gerald van Dalen) zal de bestaande formulieren opnieuw tegen het licht houden.

Naar aanleiding van vragen over wedstrijdvliegen geeft de wedstrijdcommissaris (Marga van Woensel) aan dat in 2018 veranderingen gaan plaatsvinden, doordat er nieuw leven in de wedstrijdcommissie wordt geblazen. Informatie hierover zal gepubliceerd worden in de Lift en nieuwsbrieven.

Verzekeringen en tandemvliegen
Er zijn onduidelijkheden opgehelderd over de WA-verzekering. Zo zijn piloten tijdens een wedstrijd gewoon WA verzekerd. Tandempiloten zijn echter niet WA verzekerd naar hun passagier toe, als de passagier geen lid is van de afdeling Schermvliegen. Er zijn drie opties dit af te dekken, en de afdeling besluit dat het het eerlijkst is dat tandempiloten zelf voor een dergelijke verzekering zorgen.

Over tandemvliegen is er ook nog de vraag of het legaal is commercieel te vliegen. Deze vraag is helaas nog niet beantwoord.

Schoolerkenning en veiligheidscultuur
Er wordt druk gewerkt aan een nieuw protocol voor schoolerkenning. Tijdens de voorjaarsvergadering van 2018 zal een plan worden gepresenteerd aan de afdeling, om schoolerkenning meer vorm te geven. Ook wordt gewerkt aan professionalisering van de veiligheidscultuur. Zo wil het bestuur piloten bewust maken van de veiligheidsladder. De veiligheidscultuur zal de komende tijd meer onder de aandacht worden gebracht.

Eigen medische verklaring en beschikbaarheid ICAO kaarten
Er is een vraag gesteld over de eigen medische verklaring. Er wordt besloten deze vragen samen met de medische commissie tegen het licht te houden; er zijn mogelijk verbeteringen door te voeren.

Ten slotte wordt er gevraagd naar de beschikbaarheid van ICAO kaarten in de webshop van de KNVvL. Het antwoord is dat deze sinds een tijdje direct bij Luchtverkeersleiding Nederland te koop zijn. Ze zijn hier te vinden.

Voor details verwijzen we nogmaals door naar het concept verslag op de KNVvL website, afdeling Schermvliegen.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info