Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Onderzoeksraad voor Veiligheid

In de luchtvaart bestaat voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid een wettelijke onderzoeksverplichting voor ongevallen en ernstige incidenten met burgerluchtvaartuigen. De Onderzoeksraad  voor Veiligheid onderzoekt deze voorvallen namens de Nederlandse staat. Daarnaast onderzoekt de Raad voorvallen met militaire luchtvaartuigen binnen de sector Defensie.

De Raad stelt een onderzoek in indien een voorval plaatsvindt met:

  • een luchtvaartuig op of boven het grondgebied van Nederland met inbegrip van de territoriale wateren,
  • een Nederlands luchtvaartuig boven volle zee of
  • een Nederlands luchtvaartuig in het buitenland indien: de betrokken staat geen onderzoek instelt, deze het onderzoek aan de Nederlandse autoriteiten delegeert of niet kan worden vastgesteld dat de plaats van het voorval binnen het grondgebied van enige staat ligt en niet met een andere staat wordt overeengekomen dat deze het onderzoek verricht.

Melden voorval

Wilt u een voorval melden waarvan u getuige bent geweest? Belt u dan met 0800 6353688. 

Een ernstig incident of een ongeval dient zo spoedig mogelijk telefonisch gemeld te worden door:

  • de gezagvoerder van het luchtvaartuig,
  • de exploitant van het luchtvaartuig,
  • de betrokken luchtverkeersdienst, én
  • de betrokken havenmeester.


In Aeronautical Information Circulars, Series B 02/10 staan naast nadere richtlijnen voor het melden van ernstige incidenten en ongevallen met burgerluchtvaartuigen de definities vermeld van een ernstig incident en een ongeval. Na de initiële telefonische melding kunnen verdere details worden verstrekt via de digitale meldingsformulieren.

Onderzoeken

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert ieder kwartaal een rapportage met daarin informatie over ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in dat kwartaal zijn gemeld aan de Onderzoeksraad. Verder worden lopende en afgeronde onderzoeken gepubliceerd.

Bekijk de onderzoeken en publicaties.

Ongevallen in de kleine luchtvaart

Aanleiding voor dit themaonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren de sterk stijgende ongevalcijfers in Nederland in 2012. In de voorafgaande periode, 2005-2011 waren er gemiddeld 10 ernstige incidenten en 11 ongevallen per jaar; in 2012 was plotseling een stijging te zien. Er waren 17 ernstige incidenten en 22 ongevallen, met 5 doden en 7 ernstig gewonden.

Onderwerp van onderzoek waren zweefvliegtuigen en vaste vleugelvliegtuigen met een maximale startmassa van 5670 kg (aangedreven door zuigermotor(en) of één turbopropmotor). Het onderzoek heeft daarmee betrekking op ongeveer 60% van de Nederlandse vloot (1674 luchtvaartuigen in 2012). Het gaat om recreatieve, commerciële (vooral instructievluchten) en maatschappelijke vluchten (onder andere politie- en inspectievluchten).

Lees het onderzoek Ongevallen in de kleine luchtvaart.

Deel dit artikel: Facebook Twitter