Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Vertrouwenspunt Sport

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera.

De informatie op deze pagina's is afkomstig van het NOC*NSF

Bereikbaarheid 

Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen: 

Algemene inleiding

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera. Met deze service bieden we de sport een luisterend oor waar zij terecht kunnen:

  • met persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
  • voor het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en / of maatregelen

Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden. 

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen. 

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken! 

Positie Vertrouwenspunt Sport 

De positionering van het Vertrouwenspunt Sport bij NOC*NSF heeft een aantal unieke voordelen ten opzichte van externe positionering. Bij NOC*NSF is er veel deskundigheid en kennis van de bijzonderheid van sport en de sportomgeving, de kosten zijn relatief gering en de mogelijkheden om bekendheid van Vertrouwenspunt Sport te verbeteren zijn via netwerk van NOC*NSF groot. Met een aantal maatregelen is de transparantie over de positionering van Vertrouwenspunt Sport vergroot: 
- De vertrouwenspersonen hebben uitsluitend de functie vertrouwenspersoon binnen NOC*NSF 
- Door een statuut vertrouwelijkheid is de geheimhouding van de vertrouwenspersoon binnen NOC*NSF geborgd; 
- Er is een privacy protocol over hoe wordt omgegaan met de gegevens. 
Mocht je twijfels hebben of je wel bij NOC*NSF wil melden dan zijn er in Nederland andere onafhankelijke organisaties waar je een melding kunt doen: 

Slachtofferhulp Nederland 
0900-0101 (lokaal tarief) 
www.slachtofferhulp.nl  

De Kindertelefoon 
0800-0432 (14.00-20.00 uur - gratis) 
www.kindertelefoon.nl  

Confidential.nl: 
- meld misdaad anoniem 0800-7000; www.meldmisdaadanoniem.nl  
- sektesignaal 088-5543276, www.sektesignaal.nl  
- meldpunt internet discriminatie (Mind) www.mindnederland.nl  
- vertrouwenslijn integriteit (overheid) 0800-2800200, www.devertrouwenslijn.nl  

Meld- en advieslijn discriminatie: 
- 0900 - 2 354 354 (10 cent per minuut). 
www.discriminatie.nl/melden-helpt/meld-en-advieslijn  

Adviespunt Klokkenluiders 
- 070-72224 00 
www.adviespuntklokkenluiders.nl 

IOC Integrity and Compliance Hotline 
IOC Integriteits- en handhavings hotline 

Claudia Bokel, Chair of the IOC Athletes’ Commission said: “The new hotline is an idea that emerged from discussions at the IOC’s International Athletes’ Forum. It sets out to help athletes in two very concrete ways: by detecting violations and providing justice; as well as by serving as a contact point athletes can turn to in case of suspicions about any kind of infringement. 

Anyone can now report suspicious behaviour or activities related to competition manipulation and infringements of the IOC Code of Ethics or other matters which fall under the IOC’s jurisdiction. These include financial misconduct or other legal, regulatory and ethical breaches. The hotline offers an efficient way to deal with it and guarantees 100% confidentiality. We now need to spread the word so everybody is aware of the hotline and can access it.” 

Ga naar: www.olympic.org/integrityhotline

Vertrouwenspersonen 

De Vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen bij de verschillende sportbonden, is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen de eerste opvang, maar bieden ook echt begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor slachtoffer, beschuldigde en mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon). 

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info