Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Matchfixing en betting

In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet. Alle sporters kunnen hier gebruik van maken. Net als hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera.

De informatie op deze pagina's is afkomstig van het NOC*NSF

Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen. NOC*NSF vindt de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang. Ook zien we het als onze taak topsporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Het is daarbij van belang deze doelgroep ook te informeren dat gokken (betting) op wedstrijden uit de eigen competitie niet is toegestaan. NOC*NSF heeft het standpunt dat indien zich situaties ten aanzien van matchfixing voordoen hierover open en transparant gecommuniceerd dient te worden. 

Het voorkomen en bestrijden van matchfixing kan de sport niet alleen. Nauwe afstemming met onder andere de overheid, opsporingsdiensten, kansspelautoriteit en kansspelorganisaties is noodzakelijk. In Nederland is hiervoor een Nationaal Platform ingericht waar NOC*NSF aan deelneemt. Matchfixing is een internationaal fenomeen wat niet ophoudt bij de landsgrenzen. NOC*NSF steunt de ontwikkeling om internationaal tot samenwerking en regelgeving te komen. 

De sport kan zelf ook de nodige maatregelen nemen. NOC*NSF werkt dit jaar dan ook met steun vanuit het Ministerie van VWS aan de ontwikkeling van een instrumentarium ter bestrijding van matchfixing en betting. Dit instrumentarium is gebaseerd op adviezen van IOC en Sportaccord en er wordt gebruik gemaakt van de ervaring en kennis die de KNVB al heeft opgebouwd. Het instrumentarium bevat de volgende elementen. 

Help het is mis! Incident! 
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in competitie op een eerlijke wijze. Wanneer je te maken krijgt met matchfixing is dat een teken dat die competitie niet eerlijk meer is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet direct mee te maken hebt, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om vertrouwelijk met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Ook daarom heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport ingesteld. 

Preventie en voorlichting 
NOC*NSF heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor het geven van presentaties aan topsporters en talenten over matchfixing en betting. In het najaar zal deze voorlichting gegeven worden op CTO’s. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate deze kennis kan worden geïntegreerd in bestaande opleidingen voor trainers en coaches. Als aanvulling op de voorlichtingsbijeenkomsten biedt NOC*NSF ook een e-learning aan die topsporters, talenten, scheidsrechters, coaches en clubeigenaren kunnen volgen. 

Regelgeving 
NOC*NSF heeft een blauwdruk tuchtregels ter bestrijding van matchfixing en betting ontwikkeld die is vastgesteld in de AV van 20 mei 2014. Topsportsponden in Nederland hebben dan tot uiterlijk 1 juli 2016 om dit in de eigen reglementen te implementeren. In de voorlichting zullen deze nieuwe regels uitgebreid aandacht krijgen. 

Handhaving/sanctionering 
In de gevallen dat de melding strafbaar is aan tuchtregels van de sportbond is het aan de tuchtcommissies van de sportbonden of ISR om een sanctie op te leggen in de vorm van een berisping en/of boete en/of een schorsing en/of royement. Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan de tuchtcommissie om te bepalen. 

In de gevallen dat matchfixing gepaard gaat met plegen van een misdrijf (fraude, bedreiging etc.) kunnen daders ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info