Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Jaarverslag 2015

Download het KNVvL Jaarverslag 2015 of lees het online.

 

Voorwoord

In het Nederlandse luchtvaartbeleid staan het behoud en de versterking van de netwerkkwaliteit en de militaire missie- effectiviteit centraal. Dit beleid is vastgelegd in de Luchtvaartnota en de Luchtruimvisie. Hierin is voor de luchtzijdige bereikbaarheid van Schiphol en andere luchthavens in Nederland aangegeven dat prioriteit wordt toegekend aan het mainportgebonden verkeer van Schiphol en het militaire luchtverkeer.

De General Aviation die naast de grote commerciële luchtvaart en de militaire luchtvaart de overige luchtvaartactiviteiten in Nederland invult, dreigt daar door steeds meer in het nauw te komen. De luchtruimindeling en de groei van de commerciële luchtvaart hebben directe gevolgen voor de beschikbare capaciteit voor luchtsporters in de lucht, maar ook op de grond.

Zo heeft zweefvliegen in ernstige mate te lijden onder de geplande luchtruimontwikkelingen rondom Eindhoven en Lelystad. Deze ontwikkelingen vergen een zodanig groot ruimtelijk beslag, dat een gedwongen verplaatsing van zweefvliegactiviteiten onvermijdelijk is.

Parachutespringen in de Randstad bij Rotterdam en Hilversum is nauwelijks nog uitvoerbaar. Ook Teuge en Seppe, beide op geruime afstand van Schipholgelegen, ondervinden nu al regelmatig hoogtebeperkingen.

Een permanente oplossing voor het kunnen blijven uitoefenen van deze luchtsporten is dan ook dringend gewenst. Als belangenbehartiger van alle luchtsporten in Nederland heeft de KNVvL in 2015 op constructieve wijze meegewerkt aan het project ‘Toekomstvaste GA Locaties (TGAL). Dit project, dat In 2014 op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is opgestart door de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), heeft als doel het onderzoeken waar in Nederland, binnen de kaders van de Luchtvaartnota en de Luchtruimvisie, toekomstbestendige mogelijkheden zijn voor GA activiteiten en wat er luchtzijdig nodig is om die mogelijkheden te benutten. Het project stond onder leiding van een onafhankelijke procescoördinator, die zijn bevindingen in februari 2016 openbaar zal maken.

De KNVvL richt haar aandacht niet alleen naar buiten, maar heeft ook oog voor veranderingen die noodzakelijk zijn om de vereniging aan te passen aan de tijdgeest en de dynamische omgeving waarin zij acteert.

Het hoofdbestuur heeft begin 2015, door het instellen van de werkgroep ‘Organisatiestructuur KNVvL’, opdracht gegeven de huidige structuur te beoordelen. Doel is het formuleren van verbetervoorstellen voor de huidige inrichting waardoor de KNVvL als vereniging effectiever en slagvaardiger zou moeten worden. De werkgroep bestond uit KNVvL-leden uit de diverse organen en afdelingen zodat een gebalanceerd advies kon worden opgesteld. De werkgroep constateert dat vooral de relatie tussen het centrale verenigingsdeel en de afdelingen van de verschillende luchtsporten verbetering vereist om meer synergie te bereiken. De werkgroep heeft geconcludeerd dat de eenheidsorganisatie de meest passende organisatievorm voor de KNVvL met verschillende takken van luchtsporten is om onze omgeving het beste maximaal te beïnvloeden in het belang van onze toekomst. De ledenraad zelf heeft in het najaar 2015 uitgesproken dat de noodzakelijke verbetering van de samenwerking tussen hoofdbestuur, ledenraad, verenigingsbureau en de afdelingsbesturen, -vergaderingen en -commissies is te bereiken door verandering van de structuur, cultuur en procedures, en dus niet door aanpassing van de organisatievorm. In ‘Route voor Versterking van de KNVvL 2016’ zullen voorstellen worden gedaan voor de vereiste verbetering van de inrichting van het bestuur en de ledenraad, en de strategische cyclus.

De KNVvL genoot in 2015 internationale belangstelling. Zo werd de 109de jaarvergadering van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) dit jaar gehouden te Rotterdam van 24 t/m 26 september. De FAI promoot en organiseert luchtsporten wereldwijd en registreert internationale records. Onder haar auspiciën worden EK’s en WK’s georganiseerd, waaronder recentelijk het EK en Worldcup parachutespringen te Teuge en het EK ballonvaren dames in Drenthe.

De locatie van de FAI jaarvergadering was heel bijzonder, op het schip de SS Rotterdam. 201 deelnemers uit 46 landen waren aanwezig. De organisatie was in handen van de KNVvL. Een uitstekende gelegenheid om de KNVvL en de recreatieve luchtvaart in Nederland op een positieve manier te presenteren. Het was de tweede keer dat de KNVvL de FAI jaarvergadering organiseerde. In 1932 vond deze bijeenkomst plaats in het Kurhaus in Den Haag.

Een KNVvL-team, bestaande uit parachutisten, gyrocoptervliegers en modelvliegers, nam van 1 t/m 12 december 2015 deel aan de World Air Games in Dubai. Honderden luchtsportbeoefenaars uit diverse landen namen het tegen elkaar op. Gyrocoptervlieger Remco van Ravenzwaaij werd bij de World Air Games verrassend eerste bij het onderdeel Microlight-Autogyrovliegen en nam een gouden medaille mee naar Nederland. Niet minder indrukwekkend was ook het behalen van de tweede plaats door zweefvlieger Robin Smit tijdens de Wereldkampioenschappen Zweefvliegen voor Junioren in Australië (Narromine), die eveneens in de maand december 2015 werden gehouden.

 

Ronald Schnitker

Voorzitter KNVvL

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info