Officiƫle website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Werkstructuur

Overlegstructuur met de overheid

De KNVvL overlegt op regelmatige basis met regulerende overheidsinstanties. Dit zijn de volgenden 5 partijen:

  • Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA)
  • Interprovinciale contactgroep (IPO)
  • Luchtverkeerscommissie staf (LVC staf)

In samenspraak met en op voordracht van de afdelingen worden knelpunten en problemen in de vorm van dossiers bij deze partijen geagendeerd. 

Voor het overleg met DGB zijn zgn. 'Terms of Reference' afgesproken waarin de rol en het belang van de KNVvL zijn vastgelegd.

 

Uitgangspunten beleidsuitvoering KNVvL

Via het GA platform kunnen onderwerpen geagendeerd worden bij het ministerie in samenspraak met de afdelingen, HB, of anderszins, aan de hand van gesignaleerde problemen of behoeften.

De vaste vertegenwoordiging bij deze overkoepelende overleggen bestaat uit de portefeuille-houders luchtruim of luchtrecht en een medewerker bondsbureau. Via dit overleg worden prioriteiten gesteld, trajecten bepaald om een knelpunt te adresseren, en wordt voortgang van alle onderwerpen bewaakt. 

Voortvloeiend uit het GA platform worden overlegen gestart over specifieke knelpunten. Primaire gesprekspartner hiervoor bij het ministerie zijn de afdelingen, en naar behoefte vindt ondersteuning plaats door medewerkers Belangenbehartiging en portefeuillehouder van het HB.

Afdelings-overstijgende projecten worden gecoordineerd vanuit het bondsbureau, verantwoordelijkheid voor het adresseren van knelpunten die primair de afdeling aangaan ligt bij de afdeling. 

Wie doet wat? 

Portefeuillehouders hoofdbestuur 

  • Het hoofdbestuurslid draagt einderantwoordelijkheid, en stuurt aan op de inhoud waar nodig. 
  • Het verantwoordelijke hoofdbestuurslid is leidend bij het aangeven van de prioriteit van (nieuwe) knelpunten.

Bondbureau - Belangenbehartiging

  • Bureaumedewerkers hebben een coƶrdinerende rol bij afdelings-overstijgende projecten, en zorgen dat deze lopen en verbanden gelegd worden tussen projecten.

Afdelingen

  • De afdelingen voeren projecten die hen aangaan zo veel mogelijk zelfstandig uit.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

MagazinesLEES MEER