Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Nieuws

Aanpassing regeling luchtverkeersdienstverlening
Operations

Tot voor kort kenden de CTR’s van gecontroleerde civiele en militaire luchthavens een permanente luchtruimklasse C of D. Conform de Europese SERA-verordening dient in luchtruimklasse C en D luchtverkeersleiding te worden verleend aan alle vluchten. In de praktijk gebeurde dat buiten de openstellingstijden van de betreffende gecontroleerde luchthaven en CTR niet en werd uitsluitend vluchtinformatie verstrekt op hetzelfde niveau als in luchtruimklasse E t/m G. Om aan de SERA-verordening te voldoen heeft de minister per besluit van 6 december 2017 de Regeling luchtverkeersdienstverlening aangepast.

lees verder

ILT had piloot tijd moeten gunnen voor nieuwe medische keuring
Operations

Rechtspraak De rechtbank Overijssel heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een verkeersvlieger van wie de medische verklaring door ILT ongeldig is verklaard.

Aan de piloot was een medische verklaring voor luchtvaartpersoneel afgegeven door het European Aviation Medical Center te Rijen. ILT heeft de medische verklaring met onmiddellijke ingang nietig verklaard omdat gebleken was dat deze onbevoegd was afgegeven.

lees verder

Nood- en voorzorgslandingen formeel in regelgeving opgenomen
Operations

De afgelopen achttien maanden heeft de KNVvL veelvuldig en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van het ontbreken van regelgeving voor het maken van nood- of voorzorgslandingen en het eventueel weer opstijgen na zo'n nood- of voorzorgslanding.

Recentelijk is, mede dankzij de inzet van de KNVvL, gewijzigde regelgeving van kracht geworden waardoor nu formeel in de regelgeving is opgenomen dat het niet verboden is een nood- of voorzorgslanding te maken op een terrein niet zijnde een luchthaven. Ook is opgenomen dat de gezagvoerder van een luchtvaartuig, dat een nood- of voorzorgslanding op een terrein heeft gemaakt, hiervan onverwijld melding doet aan de minister. Tevens is bepaald dat het verboden is met het luchtvaartuig op te stijgen vanaf dit terrein zonder voorafgaande toestemming van de minister. 

lees verder

Vrijstelling voor vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen
Operations

April 2016 heeft de KNVvL bericht over de publicatie van een wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Deze wijziging (artikel 20 Besluit burgerluchthavens) zou op termijn moeten zorgen dat bij de provincies geen TUG-ontheffing voor vrije ballonnen (bestemd en ingericht voor het vervoer van bemande vluchten), schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen aangevraagd hoeft te worden, voor zowel landen als starten. Echter, de wijziging van artikel 20 BBL kon op dat moment niet in werking treden, omdat ook de Wet luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) gewijzigd moesten worden.

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

Zoals eerder bekendgemaakt, worden in het kader van de invoering van REFIS en MASIS door Defensie briefings georganiseerd. De eerste twee sessies werden goed bezocht. Defensie belichtte de ins en outs van de nieuwe tool door middel van een powerpoint en praktische voorbeelden. 

Inmiddels is een datum vastgelegd voor de informatiesessie bij vliegclub Seppe. Deze zal gehouden worden op vrijdagavond 17 november, van 20.00 tot 21.30 uur. Opgave kan per e-mail aan de secretaris van de vliegclub, secretaris@vliegclubseppe.nl. Het aantal plaatsen is beperkt; clubs kunnen een of twee afgevaardigden sturen. Ben je motorvlieger, MLA-vlieger of zweefvlieger dan is deze briefing iets voor jou. Meld je dus aan. 

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

Zoals al bekendgemaakt worden in het kader van de invoering van REFIS en MASIS door Defensie briefings georganiseerd voor de General Aviation. De voorgenomen sessie van 27 oktober bij vliegclub Seppe is komen te vervallen en zal worden verplaatst naar een latere datum. Bericht hierover volgt nog. De andere twee sessies zijn als volgt:

  • Vrijdag 3 november, Vliegveld Terlet, restaurant Thermiekbel. Tijd: 20.00 - 21.30 uur. Opgave via havenmeester@terlet.nl
  • Zaterdag 4 november, Vliegveld Lelystad, restaurant Flantuas. Tijd: 16.00 - 17.30 uur. Opgave via secretary@aopa.nl 

Het aantal plaatsen is beperkt dus clubs kunnen een afgevaardigde sturen. Ben je motorvlieger, MLA-vlieger of zweefvlieger dan is deze briefing iets voor jou. 

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

Zoals vorige week gemeld worden in het kader van de invoering van REFIS en MASIS door Defensie briefings georganiseerd voor de General Aviation. De eerste vindt plaats op zaterdag 14 oktober, van 16.00 - 17.30 uur. Locatie is Vliegclub Middenmeer.

Het aantal plaatsen is beperkt dus clubs kunnen een afgevaardigde sturen. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail opgeven via operations@KNVvL.nl. Ben je motorvlieger, MLA-vlieger of zweefvlieger, dan is deze briefing iets voor jou. Meld je dus aan. 

lees verder

Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS
Operations

De invoering van REFIS en MASIS staat gepland voor 1 oktober. Binnenkort zal een AIC met informatie hierover worden gepubliceerd. Defensie heeft aangeboden briefings speciaal voor de General Aviation te verzorgen. Denk hierbij aan motorvliegers, MLA- en zweefvliegers.

Drie sessies zijn al gepland:

zaterdag 14 oktober. 16.00 - 17.30 uur te Vliegclub Middenmeer
vrijdag 27 oktober. 20.00 - 21.30 uur te Vliegclub Seppe
zaterdag 4 november. 16.00 - 17.30 uur te Lelystad (exacte locatie volgt)

De data en locaties van twee andere briefings zijn momenteel nog niet bekend. Meer informatie over deze briefings zal nog volgen, net als informatie over het aanmelden voor bovenstaande sessies.

Het aantal plaatsen zal in ieder geval beperkt zijn, waarschijnlijk kunnen alleen clubs een afgevaardigde sturen.

lees verder

Aanvraag subsidie 8.33 kHz-radio's afgewezen
Operations

De KNVvL heeft op 16 februari 2017 aangegeven dat een subsidie-aanvraag is gedaan voor de aanschaf en installatie van 8.33 kHz-radio's.

Helaas moeten wij hierbij vermelden dat de Europese Commissie heeft besloten de aanvraag af te wijzen (net zoals tien van de overige zesentwintig Nederlandse aanvragen).

Wij willen het ministerie van IenM en onze collega's van AOPA hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Bovendien willen wij onze leden hartelijk bedanken voor de ondersteuning en voor het invullen van de enquête (in november 2016).

lees verder

Uitstel invoering REFIS / MASIS
Operations

Van het ministerie van Defensie ontving de KNVvL bericht dat de geplande uitrol van REFIS/MASIS niet kan worden gerealiseerd per 1 juli. Diverse technische issues, waaronder de noodzakelijke verbindingen hebben het ministerie hiertoe gedwongen.

REFIS staat voor REgional Flight Information System, MASIS staat voor Military Airfield Status Information System. Beide systemen zullen de Flight Information Service (FIS) overnemen in een groot gedeelte van het luchtruim dat valt onder beheer van AOCS-NM.

REFIS heeft een landelijke radiodekking vanaf 1500 voet, MASIS zal op enkele militaire bases worden geïnstalleerd en buiten de openstellingstijd worden geactiveerd. Over de daadwerkelijke invoering zal nog een AIC worden gepubliceerd.

lees verder

Europe Air Sports General Meeting 2017
Operations

In maart dit jaar was de KNVvL aanwezig bij de jaarlijkse General Meeting van Europe Air Sports, 'the voice of sports and recreational aviation in Europe'. Daarbij was het overgrote deel van de leden (nationale aero clubs en overkoepelende air sports associations, unions en federations) aanwezig evenals experts van de European Aviation Safety Agency (EASA) en de Europese Commissie. 

Europe Air Sports (EAS) heeft zich als doel gesteld als sector-expert invloed uit te oefenen op instanties als de Europese Commissie, de Council, het Europees Parlement en op EASA. Dit ten einde verbeteringen in Europese regelgeving aan te brengen op een groot aantal onderwerpen die van belang zijn voor onze sporten. Daarbij kan men denken aan onderwerpen als Part M Light, Part OPS/FCL, LSA/ELA, ATO/DTO, Fuel Planning, Basic Regulation, drones/aero-modelling en surveillance.

lees verder

Introductie REFIS / MASIS
Operations

28 februari 2017 heeft een afvaardiging van de KNVvL bij  Air Operations Control Station Nieuw Milligen overleg gehad met de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Een van de onderwerpen was de introductie van het Regional Flight Information Service/Military Airport Status Information Service systeem (REFIS/MASIS systeem).

Door middel van dit systeem kunnen luchtruimgebruikers automatisch zien of een militaire CTR actief is. Dit is gebruikersvriendelijker en lost ook het huidige tekort aan verkeersleiders op. Door dit tekort is niet altijd vluchtinformatie beschikbaar*. Het is de bedoeling dat hiertoe een concept Aeronautical Information Circular (AIC) wordt opgesteld. 

lees verder

Sideletter TGAL beschikbaar
Operations

Na lang wachten is eindelijk de sideletter bij het 'Toekomstvaste General Aviation Locaties’ (TGAL) project beschikbaar gekomen. TGAL is het project waarbij GA-partijen hun wensen en behoeften richting het ministerie  Infrastructuur en Milieu aan hebben kunnen geven. Over dit rapport is al uitvoerig bericht.*

Nadrukkelijk is gesteld dat TGAL niet ingaat op mogelijke oplossingen. Hetzelfde is van toepassing op de onderwerpen in de sideletter. Wel wordt vermeld dat bij eventuele oplossingen gekeken moet worden naar het buitenland en dat risico modellen uitgaan van veronderstellingen en derhalve kunnen veranderen. De onderwerpen die in de sideletter aan bod komen zijn: 

lees verder

Aanvulling aanvraag subsidie 8.33 kHz radio's
Operations

In aanvulling op het bericht over de aanvraag voor de subsidie voor 8.33 kHz radio's in de Nieuwsbrief van 16 februari 2017, willen wij je informeren dat de website http://833.iaopa.eu nu definitief online is.

Je kunt je vanaf nu registreren op deze website om je claim in te dienen. Zoals gezegd, blijft het de vraag of de commissie de subsidieaanvraag zal honoreren. De eventuele toekenning van jouw individuele subsidie-claim zal op een 'first come - first served'-basis plaatsvinden.

lees verder

Hoorzitting KNVvL bezwaar Natura 2000
Operations

De KNVvL heeft einde december 2016 bezwaar ingediend tegen aanwijzingsbesluiten van het ministerie van Economische Zaken voor de Provincie Zeeland waarbij een hoogtebeperking boven Natura 2000 gebieden is opgelegd van minimaal 1000 voet. Deze beperking geldt niet voor militair vliegverkeer en noodzakelijk beroepsmatig verkeer.

Diverse argumenten zijn hier tegenin gebracht. Bestuurlijk aangaande zorgvuldigheid, consultering en strijdigheid met andere wetgeving, zoals de Wet Luchtvaart. Qua belangenafweging en inhoudelijk is ingegaan op het verschil in beperkingen tussen GA en militair luchtverkeer, het onderzoek van Bureau Waardenburg met betrekking tot verstoring van vogels, het verbod op drones, het recht op recreatieve luchtsportbeoefening en de gedragscode "Verantwoord Vliegen". 

lees verder

Aanvraag subsidie 8.33 kHz radio's
Operations

Toevoeging 2 maart 2017:

In aanvulling op het bericht over de aanvraag voor de subsidie voor 8.33 kHz radio's in de Nieuwsbrief van 16 februari 2017, willen wij je informeren dat de website http://833.iaopa.eu nu definitief online is.

Je kunt je vanaf nu registreren op deze website om je claim in te dienen. Zoals gezegd, blijft het de vraag of de commissie de subsidie-aanvraag zal honoreren. De eventuele toekenning van jouw individuele subsidieclaim zal op een 'first come - first served'-basis plaatsvinden.

-----------

In oktober 2016 bereikte de KNVvL het bericht dat, in het kader van een Call for Proposals onder de Connecting Europe Facility van 2016, een mogelijkheid bestaat subsidie aan te vragen voor de aanschaf en installatie van 8.33 kHz-radio's (die aangeschaft worden ná 7 februari 2017). Wij hebben daarop meteen gereageerd door:

lees verder

Raad van State doet uitspraak in Annex II zaak
Operations

De eigenaar van een Yakovlev Yak-3U, een Annex II luchtvaartuig als bedoeld in bijlage II bij Verordening 216/2008 en waarvoor een Frans S-BvL is afgegeven, was het niet eens met een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarin staat dat de staatsecretaris van IenM zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat Nederland er niet toe verplicht is het Franse S-BvL te erkennen en dat zij toelating van de Yak-3U mag verbieden.

De eigenaar is in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op 1 februari uitspraak heeft gedaan en van oordeel is dat het beroep op alle punten faalt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de uitspraak van de rechtbank Rotterdam bevestigd.

Christiaan Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) zegt “teleurgesteld te zijn, maar ILT zal feliciteren met haar overwinning”.

lees verder

Verplichte toegang tot vliegveld Lelystad met gyroplane
Operations

Een man die met zijn gyroplane naar zijn werk in Lelystad vliegt moet binnen twee dagen weer toegang krijgen tot het vliegveld in Lelystad. De luchthaven is niet bevoegd om het gebruik van de luchthaven voor bepaalde luchtvaartuigen te beperken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in kort geding bepaald.

De luchthaven sloot in september 2016 de grasbaan waarop Micro Light Aircraft (MLA’s) konden landen. Volgens de luchthaven was de maatregel noodzakelijk in verband met de uitbreiding van de luchthaven en de vliegveiligheid. MLA’s die een bepaalde minimumsnelheid halen mogen nog wel landen op de hoofdbaan. De gyroplane van eiser voldoet niet aan deze voorwaarde.

lees verder

Bezwaarschrift tegen toegankelijkheid Natura 2000-gebieden
Operations

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceerde recent besluiten ten aanzien van toegankelijkheid van Natura 2000-gebieden in de Provincie Zeeland, waarbij specifiek beperkingen zijn opgenomen voor de minimum vlieghoogte, voor vliegtuigen en voor drones. Deze mogen niet lager dan 1000 voet vliegen.

De KNVvL heeft hier gemotiveerd bezwaar tegen aangetekend, met de volgende argumenten:

  • zorgvuldigheidsbeginsel: er is geen goede belangenafweging gemaakt en de KNVvL (en andere GA-partijen) zijn niet vooraf gehoord. 
     
  • ecologische noodzaak: saillant is dat de beperking niet aan militair vliegverkeer wordt opgelegd, terwijl die meer verstorend is dan luchtsporten. Daarbij worden conclusies uit het ‘Rapport Waardenburg’ en een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van dronevliegen in een natuurgebied genegeerd.

lees verder

De KNVvL, ambtelijke molens en bezwaarschriften
Operations

De drukte in Nederland, zowel binnen als buiten de Randstad maar ook in de lucht neemt schrikbarend toe. De grootschalige verstedelijking, de aanwijzing van Natura-2000 gebieden, de alsmaar uitbreidende infrastructuur, met inbegrip van de toekomstige ontwikkelingen op luchtvaartgebied met als gevolg het stelselmatig verbannen van de luchtsporten naar de periferie van het land, leveren helaas steeds meer bedreigingen en beperkingen op voor de kleine luchtvaart.

Veelal worden beperkingen, met name voor deze luchtvaartactiviteiten, opgelegd door overheidsbesluiten of beschikkingen op het gebied van omgevingsrecht en luchtvaartrecht. Onder meer zijn hierbij de nieuwe Omgevingswet (nu nog verschillende wetten omtrent onder meer ruimtelijke ordening, milieu, bouw, water en natuur) en de beleidskaders zoals gesteld in de Luchtruimvisie nu en in de nabije toekomst bepalend. Mede gezien de veranderende indeling van Nederland is het uitermate belangrijk om op te komen voor onze belangen.

lees verder

Een stap in de goede richting
Operations

Het is een enerverend jaar geweest voor de Europese General Aviation, wat voornamelijk komt door de voorstellen ter verandering van de Europese Basic Regulations voor de luchtvaart. Op 1 december is de Raad van Ministers (Council) van de Europese Unie akkoord gegaan met het voorstel voor de kleine luchtvaart. Daarin werd onder meer gesproken over een Europese regelgeving voor drones, de financiering van EASA, veiligheidsaspecten en luchtruim. Ook een onderdeel was ook het verhogen van het maximale startgewicht, MTOM, van lichte vliegtuigen, waaronder Microlights vallen.

Nederland was geen voorstander van het verhogen van het maximale startgewicht voor lichte toestellen. In samenwerking met de European Microlight Federation (EMF) en de KNVvL, hebben Rieteke van Luijt en Michaël Tefsen (beiden bestuur KNVvL) op het ministerie van Infrastructuur en Milieu een gesprek gehad en is het standpunt in positieve zin gewijzigd en is Nederland alsnog akkoord gegaan met het voorstel van de Council.

lees verder

AIP: Van papier naar digitaal
Operations

In december van dit jaar verschijnt het laatste papieren amendment van de Nederlandse Aeronautical Information Publication - AIP - met effective date 2 februari 2017. Alle abonnementhouders worden hierover per brief geïnformeerd.

De afgelopen jaren is het aantal abonnees van het papieren product sterk afgenomen. We zien dat veel luchtvarenden gebruikmaken van onze website. Daarnaast is een aantal abonnees overgestapt op een CD-ROM-abonnement.

De productie van AIP, AIC’s en SUP’s is niet langer kostendekkend te realiseren zonder de abonnementskosten significant te verhogen. Luchtverkeersleiding Nederland stopt daarom met de uitgifte van de genoemde producten in papieren vorm. Ook in de ons omringende landen zien we de papieren producten verdwijnen. 

lees verder

Status van Aerodrome Traffic Zone
Operations

De KNVvL ontving van ILT het volgende bericht ten aanzien van de status van Aerodrome Traffic Zones, de ATZ. Dit naar aanleiding van de invoering van SERA en een statuswijziging van deze ATZ’s. SERA gaat alleen over de luchtverkeersregels en niet over de indeling van het luchtruim. De hoogte van de ATZ’s binnen de militaire CTR’s is ook niet gewijzigd, waardoor mogelijk verwarring is ontstaan. ILT heeft derhalve een bericht ter verduidelijking opgesteld. 

Lees het bericht Verduidelijking ATZ.

lees verder

Uitstel voor ballonvaren en zweefvliegen
Zweefvliegen

De KNVvL heeft in de zomer van 2016 uitvoerig overleg gevoerd met sectorpartijen over bepaalde onderdelen in Verordening (EU) nr. 965/2012: de Air Operations Verordening. 

Onafhankelijk van dat overleg werd een wijziging van de Air Operations Verordening gepubliceerd (namelijk Verordening 2016/1199 van 22 juli 2016), waarna de KNVvL wederom gesproken heeft met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als resultaat van laatstgenoemd overleg werd op 4 november 2016 in Staatscourant Nr. 57521 gepubliceerd dat:

lees verder

ILT erkent: dialoog met GA sector moet beter
Operations

"De dialoog tussen de ILT en de sector General Aviation kan en moet beter". Deze mening is Jacqueline Lamé, de huidige directeur van de Inspectie Leefomgeving en Transport toegedaan.

In een overleg dat op 16 november 2016 in Hoofddorp plaatsvond met de sectorvertegenwoordigers Ronald Schnitker, Ronald Termaat (beide KNVvL), Mark Rademaker (AOPA) en Tom Karst van der Meulen (NACA), stak Jacqueline Lamé niet onder stoelen en banken dat haar inspectie lang op grote afstand heeft gestaan van de kleine luchtvaart. Jacqueline Lamé: "het contact tussen beiden is gaandeweg verloren geraakt, ILT wil dit herstellen".

De sectorvertegenwoordigers zijn blij met deze toenadering. Het is een goede zaak dat ILT opnieuw de verbinding zoekt met de kleine luchtvaart. "Een goede relatie is dan ook onontbeerlijk", vindt KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker. "De veiligheid kan alleen verbeteren als ILT en de kleine luchtvaart een duurzame dialoog aangaan op basis van onderling vertrouwen."

lees verder

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

MagazinesLEES MEER