Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Gedragscodes

Gedragscode General Aviation

Het doel van de gedragscode is vliegtuigbestuurders in de recreatieve luchtvaart een houvast te bieden bij het bepalen van normen voor het vliegen in Nederland, in het bijzonder bij het vliegen in de nabijheid van natuurbeschermingsgebieden, aaneengesloten bebouwing, verzamelingen van mensen en evenementen. Het hanteren van deze code en het daarbij vereiste vliegerschap is een belangrijke voorwaarde voor het draagvlak van de luchtvaart bij de Nederlandse bevolking.

Vliegtuigbestuurders zijn aanspreekbaar op niet-naleving van de gedragscode.

Deze gedragscode is voor alle vliegtuigbestuurders in de recreatieve luchtvaart en mag aangemerkt worden als een aanvulling op alle wettelijke plichten en op de reglementen die voor de luchtvaart zijn vastgesteld. Het gaat er om te bewerkstelligen dat men bij het uitoefenen van de hobby of sport steeds vanuit de juiste houding handelt. Dat men meer en eerder bij zichzelf te rade zal gaan of men kan verantwoorden dat men iets doet of nalaat. Vliegtuigbestuurders dienen zich te realiseren dat ze op hun gedrag kunnen worden aangesproken.

Van elke vliegtuigbestuurder wordt verwacht dat hij of zij deze gedragscode onderschrijft.

Downloads:

Gedragscode recreatieve vliegers
Controlelijst vluchtplanning

Protocol Alcohol, Drugs- en Medicijngebruik

De KNVvL heeft het Protocol Alcohol, Drugs- en Medicijngebruik (ADM gebruik) ondertekend met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel van het protocol is het vergroten van het bewustzijn van de risico's van het gebruik van deze middelen voorafgaand en tijdens vliegactiviteiten. 

Uitgangspunt ten aanzien van gebruik van alcohol, drugs en medicijnen: 

Het principe van “fit to fly” is primair. Alle deelnemers die GA activiteiten verrichten, moeten hiertoe fysiek en geestelijk in staat zijn zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 

De bepalingen voor wat betreft het ADM gebruik zijn in overeenstemming met de artikelen 2.11 en 2.12 van de Wet luchtvaart en zijn onverkort van toepassing. 

Bovendien zijn onderstaande uitgangspunten op álle deelnemers, die activiteiten verrichten in de GA van toepassing:

  • Drugs: drugsgebruik wordt afgewezen (softdrugs en harddrugs).
  • Alcohol: het gebruik van alcohol is niet toegestaan tijdens het verrichten van activiteiten in de GA. Gebruik van alcohol korter dan 10 uur voor aanvang van activiteiten in de GA is ook niet toegestaan.
  • Medicijnen: de voorschijvende arts dient geconsulteerd te worden over de invloed van het desbetreffende medicijn op de activiteiten in de GA. Bij twijfel van die arts, dient contact opgenomen te worden met de Aeromedical Centres (AMC), Authorised Medical Examiner (AME) of arts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Download:

Uitgebreide versie van het ADM gebruik protocol

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

MagazinesLEES MEER