Officiƫle website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Operations

Belangenbehartiging is een programma gericht op het faciliteren van alle sportieve en recreatieve vormen van luchtvaart. Het beleidsterrein wordt voornamelijk beheerst door overleg met overheden over regelgeving, luchtruim en luchtvaartterreinen. Veelal zijn de hieruit voortvloeiende acties reactief en gericht op het ombuigen en afzwakken van bedreigende ontwikkelingen. Maar proactieve benadering van overheden is echter een minstens zo belangrijk aspect. Waar mogelijk wordt, in aansluiting op het streven naar deregulering bij de overheid, zelfregulering door of in regie van de KNVvL nagestreefd, al dan niet in samenwerking met andere General Aviation (GA) partijen als NACA, NVL en AOPA. 

Belangenbehartiging houdt zich vooral bezig met de volgende taakgebieden:

  1. (wijzigingen van) het luchtruim qua structuur en gebruik in samenhang met het gebruik van dat luchtruim voor en door leden van de KNVvL.
  2. (wijzigingen in) de Wet- en Regelgeving, voor zover relevant en van invloed op de uitvoering van de luchtsporten van de leden van de KNVvL. 

Hierbij wordt de kennis en kunde vanuit de afdelingen en leden zo veel mogelijk benut.

Belangenbehartiging is onderverdeeld in vier beleidsterreinen:

  • Luchtruim
  • Natuur en milieu
  • Luchtrecht en Veiligheid
  • Internationale zaken

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.