Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

KNVvL Juridische Commissie 2.0

19 juli 2018

Afdelingen

Rechtspraak KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker heeft onlangs oud-hoofdbestuurslid luchtruim- en milieuzaken Dick van het Kaar bereid gevonden het voorzitterschap van de Juridische Commissie (wederom) op zich te nemen.

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de KNVvL een commissie in het leven heeft geroepen met als doelstelling verenigingsleden, daar waar nodig, juridisch te ondersteunen in geschillen. Na een ogenschijnlijk rustige periode is het de bedoeling dat de commissie weer volop actief wordt.

Het is gebleken dat luchtsporters zo nu en dan, meestal ongewild, verwikkeld raken in geschillen, en dan samenhangend met de uitoefening van de betreffende luchtsport. Veelal gaat het hierbij om juridische conflicten met overheidsorganen of particulieren.

Een twaalftal juristen, waarvan een aantal werkzaam zijn in de advocatuur, is op vrijwillige basis bereid gevonden in deze groep zitting te nemen. Een opsomming van de rechtsgebieden/specialisaties van deze juristen omvat onder meer civiel recht, strafrecht, bestuursrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, luchtvaartrecht, internationaal publiekrecht, ondernemingsrecht, letselschaderecht en omgevingsrecht.

Vrijwel alle juristen beoefenen één of meer bij de KNVvL aangesloten luchtsporten zoals parachutespringen, schermvliegen, zweefvliegen, motorvliegen, modelvliegen en ballonvaren.

Afhankelijk van de voorliggende kwestie kunnen deze juristen een voorlopig oordeel vellen of een strategische procedure aanreiken. Bemiddeling in een bepaald juridisch conflict kan deel uitmaken van een advies. Voorts kan deze juridische denktank bij de KNVvL haar expertise inbrengen wanneer zaken het verenigingsbureau zelf raken. Tot nu toe is in een aantal zaken advies uitgebracht.

De advocaten binnen de denktank kunnen in voorkomende gevallen benaderd worden om rechtsbijstand te verlenen in rechtsgedingen. Echter, de keuze voor een advocaat of mediator is in algemene zin vrij. Overigens is bij de Raad voor Rechtsbijstand te bevragen op welke wijze al dan niet gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen is. Er zijn diverse websites van instanties in Nederland die je op weg kunnen helpen als je een juridisch probleem of conflict hebt, zoals het Juridisch Loket, de Geschillencommissie en de Nationale Ombudsman.

Wanneer het tot een rechtszaak komt, draagt de betreffende luchtsportafdeling in beginsel de kosten voor rechtsbijstand. In bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur verzocht worden bij te dragen.Er dient dan wel een afweging te worden gemaakt of sprake is van een redelijk belang.
 

Versterking welkom

Als laatste, indien er juristen binnen de KNVvL zijn die de Juridische Commissie willen versterken, dan zijn zij van harte welkom.

Contactpersoon: Dick van het Kaar dick.van.het.kaar@KNVvL.nl  - voorzitter J.C.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info