Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Geanimeerde 3D-conferentie op Terlet

15 februari 2017

Zweefvliegen

Aangekondigd als een vrij unieke gebeurtenis – en dat werd het ook! 

Een gemêleerd gezelschap afkomstig uit 26 clubs verdiepte zich 28 januari in de ins en outs van het Luchtruim, van ITC en van Ledenwerving en -behoud.

Voor ITC werd niet het aangekondigde programma uitgevoerd (kleine opkomst..) maar besprak een groep van 8 betrokken mensen ‘hoe nu verder met ICT?’ Men constateert dat er veel te delen en gezamenlijk te ontwikkelen valt; het lijkt dat delen, open source etc. ook de kwetsbaarheid kan ondervangen van vaak kleinschalige en door 1 persoon in een club gedragen toepassingen. Coördinatie gewenst!

Na een verkenning, alweer een jaar geleden, van de huidige en gewenste patronen van samenwerking met betrekking tot het Luchtruim kregen alle clubs het verzoek een Luchtruimcommissaris aan te wijzen. De bijeenkomst van 28 januari werd benut om met deze groep én met de nieuwe voorzitter van de CLR (Commissie Luchtruim en Radio) Hadriaan van Nes, deze relaties verder uit te werken en afspraken te maken.

Na de pauze presenteerde Hadriaan zijn wederwaardigheden in een praktisch voorbeeld van het proces luchtruim …. Wat leerzaam was voor alle clubs met ongemak aan hun luchtruim (wie niet) en leidde tot veel discussie en betrokkenheid. Zweefvliegers kunnen door hun deskundigheid werkelijk een bijdrage leveren, mits ze door slim netwerken aan tafel komen.

De bijeenkomst voor Ledenwerving en behoud borduurde voort op een proces dat al een tijd loopt: Zweefvliegen kampt al jaren met een uitstroom die groter is dan de instroom. We kachelen achteruit. Eerdere gesprekken wezen uit dat we eigenlijk best aardig kunnen werven maar dat het vooral de moeite zal lonen de uitstroom te beperken, dus leden te behouden. “Als de instroom op peil blijft en uitstroom gehalveerd wordt groeien we 250 per jaar!” Het resultaat over 2016 was verrassend goed: we zijn - een klein beetje - gegroeid. Maar het is nog niet genoeg. Deze dag is bedoeld om ideeën en informatie te delen, alle clubs te stimuleren en elkaar te inspireren.

Voor instroom (maar ook voor zichtbaarheid en erkenning) is het nuttig ons in de media te laten zien - en wel met een aansprekend verhaal. Enkele van de conclusies van de workshop van Charlotte Fijnaut (GoZC) waren dan ook: bouwen aan een gezamenlijk verhaal, media-uitingen landelijk samen verzorgen en afstemmen met de regionale presentatie per club. Om dit goed te doen zal er weer een landelijke Commissie PR komen. En als streefbeeld een landelijke open dag in 2018?

We weten inmiddels uit onderzoek waarom zweefvliegers stoppen met vliegen. En we kennen ook de middelen daar wat tegen te doen. Ingeborg Eelman noemde haar workshop niet Ledenbehoud, maar Op weg naar duurzaam lidmaatschap. Op basis van haar eigen ervaring en veel gesprekken legde zij uit welke fasen een zweefvliegersloopbaan kent en wat in elke fase de kwetsbaarheden zijn. Begeleiding en goede organisatie van het DBO bedrijf om afhaken te voorkomen; ondersteuning voor solisten om het GPL binnen redelijke tijd te halen - en voor jongeren in elk geval voordat ze gaan studeren. Na GPL - en straks rond LAPL - een cursus voor beginnende overlandvliegers. En nog een paar jaar later: stimuleren van een aandeel in een eigen kist! Vooral die laatste stap was voor veel aanwezigen nogal een verrassing. Maar als je het vergelijkt met zeilen… daar ga je toch na een paar jaar les en af en toe iets huren ook een eigen bootje aanschaffen?

Jan Förster verkende in klein gezelschap de mogelijkheden voor ULG’s, al dan niet zelf gebouwd. De discussie was stevig en gaf veel inzicht in de ins en outs. De aantrekkingskracht van dat lichte spul werd wel herkend: zo licht hanteerbaar als Oud Hout, maar dan met een kek imago en veel minder onderhoud..

In de middag was het drie rondes druk uitwisselen aan cafétafels met papieren kleedjes. Iedereen kon aan de hand van drie vragen zijn verhaal kwijt, er werden inzichten en ervaringen gedeeld en voorstellen gedaan. En een belangrijke opbrengst: het loont, en het is leuk, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Laten we ook bij elkaar op bezoek gaan, en misschien onze DBO’ers af en toe uit logeren sturen naar een club waar wat meer ruimte is.. De opbrengst van de tafelkleden is in een apart document verzameld.

Vanzelfsprekend sloten we de dag af met een ultrakorte terugblik, dank, een drankje en een bitterbal. Even goed verzorgd als de prima lunch door de crew van de Thermiekbel. Fijn op deze ‘eigen’ locatie te kunnen werken, met uitzicht op een besneeuwd Terlet.

Elke ‘tak van sport’ neemt de voorstellen en acties op in het eigen programma. We hebben veel te doen. En deze vorm van werken: voor herhaling vatbaar!

Is jouw club nog niet betrokken bij deze ontwikkelingen? Meld je aan!

Lonneke Alsema
ABZ

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info