Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Terug naar nieuwsoverzicht

DARPAS en de KNVvL; samen sterk

15 juni 2017

Drones

Per juli 2016 is de micro- en minidrones regeling van kracht. Deze regeling, voor beroepsmatige dronevliegers met een drone onder de 4 kilo, betekende het begin van de samenwerking tussen de KNVvL en DARPAS (Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems). Nu, bijna een jaar verder, wordt de samenwerking tussen beide verenigingen geïntensiveerd. Het grote gezamenlijke doel hierbij is een sterke Drone (RPAS) branche.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu richtte zich vorig jaar tot DARPAS en de KNVvL met het verzoek de examinering voor ROC-light in te richten. Beide organisaties werken sindsdien samen in de examencommissie Drones, aangevuld met zowel in- als externe examenexperts. “Er is een kwalitatief goed examen ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse Overheid en aan de normen van EASA (European Aviation Safety Agency). Ook de samen ontwikkelde syllabus met leerstof is een geslaagd product van onze samenwerking” aldus Rob van Nieuwland, voorzitter van DARPAS.

Branchevertegenwoordiging

Samen sterk! Niet alleen een uiting die de uitgebreide samenwerking verwoord, maar ook in de vertegenwoordiging van de dronebranche komt dit tot zijn recht. De KNVvL met haar complete organisatie, tools, netwerk en een kleine 15.000 leden, is een zwaargewicht in gesprekken met overheid en overheidsinstellingen. Rob van Nieuwland: “DARPAS is daar zeker ook geen onbekende als gesprekspartner op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is DARPAS ook een groot kenniscentrum waar het de Drone (RPAS) branche betreft. DARPAS en de KNVvL vullen elkaar dus feilloos aan en dit kan alleen maar ten goede komen aan de branchevertegenwoordiging’

Toekomstvisie

Gezien al het bovenstaande is het een logisch vervolg dat we gaan onderzoeken in hoeverre DARPAS en de KNVvL elkaar in de toekomst nóg verder kunnen versterken. Ronald Termaat, directeur van de KNVvL: “door intensieve samenwerking kunnen we veel waarde toevoegen voor de leden van de KNVvL en die van DARPAS. Daarnaast blijft het zaak de professionele dronevliegers letterlijk in de lucht te houden. Door de krachten met DARPAS te bundelen, maken we de dronebranche sterker en toekomstbestendig.”

Flytool

Al eens van Flytool gehoord? Flytool is een online, digitaal systeem waarbinnen je alles kan loggen. Nu moet je als dronevlieger verplicht veel zaken bijhouden zoals je vluchten, laadcycli van de lipo-batterijen en je onderhoud. Binnen het platform Flytool kan je dit allemaal makkelijk, overzichtelijk en gratis bijhouden in een tool. De KNVvL heeft deze tool ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor KNVvL-leden. Op dit moment worden wat aanpassingen aan Flytool gedaan om het voor dronesgebruikers ook beschikbaar te maken. Vanaf dan kan je als lid gebruik maken van Flytool. Einde papierwinkel en losse dure abonnementen, maar alles onder één dak. Het mooie aan Flytool is dat ook het veiligheidsmanagementsysteem binnen deze tool geregeld is.

Sportieve dronevliegers

Overigens zijn sportieve dronevliegers vertegenwoordigd onder de paraplu van de afdeling Modelvliegsport van de KNVvL. De belangen van deze vliegers worden vanuit deze hoek behartigd. Recent succesvol voorbeeld hiervan is de organisatie van het NK Drone Race. Dit event vindt op diverse plaatsen en tijden outdoor (!) plaats. Om dat binnen de wet- en regelgeving voor elkaar te krijgen is enorm hard gewerkt door de professionals en vrijwilligers.

Vragen

Als je vragen hebt over de samenwerking die DARPAS aangaat met de KNVvL, kun je deze stellen via bestuur@darpas.nl.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

locaties meer info