Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Voorvalmeldingen

Ga naar het registratieformulier om een voorval te melden.

Meer informatie over de onderzoeken van de Veiligheidscommissie is hier te vinden.

Iedereen wil zo veilig mogelijk vliegen. Daarom oefenen we en ontdekken we door schade en schande hoe we onze veiligheid kunnen vergroten. Om niet voortdurend schade en schande op te lopen, leren we ook van de fouten van anderen. Dat kan alleen als iedereen die een ongeval of bijna-ongeluk meemaakt zijn ervaringen deelt.

Een eerste stap voor een succesvolle aanpak van de veiligheid van een aktiviteit is het bepalen hoe die veiligheid er mee staat. Ook in de vliegerij baseer je elk initiatief om de veiligheid te verbeteren op informatie die je beschikbaar hebt over ongelukken en incidenten. Dit principe is heel logisch en heeft zich keihard bewezen in de luchtvaart. We kunnen niet pretenderen iets aan de veiligheid te doen als we geen beeld hebben van veiligheidsissues die in onze sport spelen. In het Reglement Schermvliegen kan je lezen dat het melden van ongelukken en ernstige incidenten verplicht is. De Veiligheidscommissie spreekt piloten en instructeurs er ook op aan indien ze informatie krijgt over voorvallen die nog niet gemeld. Maar dat aanspreken verwachten we van alle leden die getuige van een voorval zijn geweest of er over hebben gehoord.

Melden van incidenten, bevordert de veiligheid

De Veiligheidscommissie vraagt aan de melder ook aanvullende informatie over de vermoedelijke oorzaak van het voorval en wat daarvan geleerd kan worden. Op basis van de verhalen en analyses over voorvallen of bijna-ongelukken kunnen we proberen lessen te trekken over schermen, omstandigheden, vliegtechniek of besluiten. Die informatie wordt dan ook in verschillende bladen gepubliceerd, natuurlijk zonder een piloot te identificeren die een ongeval heeft gemeld, want daar gaat het niet om.

Dus meld je incident, en werk op die manier mee aan de veiligheid van het schermvliegen!

De leden van de veiligheidscommisie zijn de enigen die je gegevens bekijken. Zij gebruiken die gegevens als basis voor het bepalen van eventuele akties die kunnen bijdragen aan het verhogen van de vliegveiligheid, zoals publicaties over zaken die mis kunnen gaan. Bovendien wordt er eens per jaar verslag gedaan van de voorvallenregistratie. Uiteraard worden daarin geen gegevens gepubliceerd die rechtstreeks verwijzen naar de piloot die het ongeval heeft meegemaakt.

Met alle internationale meldingen kan veel worden geleerd

De registratie van voorvallen gebeurt tegenwoordig internationaal. Daardoor is het beeld van voorvallen niet beperkt tot de voorvallen in Nederland en van Nederlandse piloten in het buitenland.

De samenwerking van alle schermvliegorganisaties in Europa binnen de EHPU (European  Hanggliding and Paragliding Union) betekent dat alle voorvallen worden gemeld via de database van de EHPU. Vervolgens komen de meldingen terecht bij de nationale veiligheidscommissie die elk voorval bekijkt. Voorvallen die internationaal relevant kunnen zijn, slaat de veiligheidscommissie permanent op in de internationale database.
De veiligheidscommissies van de deelnemende landen hebben toegang tot de internationaal geregistreerde voorvallen. Op die manier wordt het mogelijk om veel meer voorvallen te analyseren en te ontdekken of er bijzondere voorvallen zijn met specifieke schermen of uitrustingen of dat bepaalde voorvallen vaak voorkomen op specifieke vlieglocaties. Zo ontstaat veel beter inzicht in hoe de vliegveiligheid of vliegmateriaal  kan worden verbeterd of hoe vlieglocaties veiliger kunnen worden.
Scholen en piloten kunnen worden geïnformeerd over materiaalproblemen, potentieel gevaarlijke vliegsituaties of bijzondere omstandigheden op bepaalde locaties in Europa. Bovendien kunnen fabrikanten fabrikanten door de EHPU geinformeerd worden over voorvallan waarbij hun materiaal is betrokken. De fabrikant heeft dan inzicht in voorvallen die mogelijk iets met hun vliegmateriaal te maken hebben. Vervolgens informeert de EHPU bij de fabrikant of er een relatie is met de voorvallen en hun vliegmateriaal. Dat kan dan leiden tot een veiligheidsmededeling en aanpassing van het materiaal.

Melden van voorvallen is zeer eenvoudig

Alle voorvallen kunnen op een eenvoudige manier worden gemeld via de huidige link op de website van de KNVvL. De meldingen kunnen in het Nederlands worden gedaan. Als een toelichting relevant is, wordt die door de veiligheidsofficier van de nationale organisatie vertaald.  De persoonsgegegevens blijven afgeschermd.
Momenteel hebben alleen nationale veiligheidscommissies zicht op alle internationale meldingen. Vanuit de afdeling wordt bij de EHPU gepleit om ook scholen en piloten inzicht te geven in alle voorvallen, uiteraard zonder de persoonsgegevens van betrokkenen.
Advies is om bij het invullen van toelichtingen geen persoonsgegevens te noteren, omdat een deel van de informatie openbaar kan worden. De persoonsgegevens die door de melder verplicht moeten worden ingevuld, blijven gegarandeerd vertrouwelijk. De database is opgezet zodat hij voldoet aan de internationale standaarden voor bescherming van persoonsgegevens.

Ga naar het registratieformulier.

locaties meer info