Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Verkiezingen 2017

De afdeling Schermvliegen van de KNVvL heeft ongeveer 1600 leden. Deze leden bepalen gezamenlijk de koers van de afdeling via hun vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA), die tweemaal per jaar wordt gehouden. Een deel van de afgevaardigden wordt elk oneven jaar gekozen uit en door de individuele leden van de afdeling Schermvliegen. Het andere deel van de afgevaardigden heeft zitting namens de schermvliegverenigingen (clubs); deze bepalen zelf wie zij afvaardigen naar de AVA.

Er hebben zich vier leden kandidaat gesteld voor de verkiezingen, in alfabetische volgorde: Paul Blok, Leontien Kragten, Steven Mooij en Jan Sikking. Onderstaand lichten zijn hun kandidaatstelling toe. 

Procedure

Stemmen kan van 1 tot en met 20 maart 2017. Ga naar http://mijn.KNVvL.nl en log in met je gebruikersnaam, dit is je 6-cijferige KNVvL lidmaatschapsnummer. Dat kun je terugvinden op je KNVvL lidmaatschapskaart. Ben je je wachtwoord kwijt, dan kun je op het inlogscherm kiezen voor de optie Wachtwoord vergeten. Je krijgt dan per e-mail een nieuw wachtwoord toegezonden.

Nadat je succesvol bent ingelogd, kies je voor de optie Stemmen. Daar kun je aangeven hoe jij je wilt laten vertegenwoordigen. Indien je kiest voor vertegenwoordiging door de groepering Individuele Leden, dan kun je vervolgens je stem op een van de kandidaten uitbrengen. Gedurende de verkiezingsperiode kun je slechts eenmaal je stem uitbrengen, je stem kan niet worden veranderd of ingetrokken. De stemmen worden geteld door een verkiezingscommissie onder voorzitterschap van de Directeur van de KNVvL.

Alle informatie over de  procedure van de verkiezingen vind je in dit document

Kandidaten

Paul Blok

Paul Blok

Al voor ik lid was, was ik te vinden op de afdelingsvergadering en sinds 2007 ben ik jullie vertegenwoordiger. Een grote groep vrijwilligers die met beperkte middelen hun best doen het schermvliegen te promoten en veiliger te maken. Vooral voor dat laatste maak ik mij sterk al heb ik ook op ander gebied een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan (waarvan een aantal zijn overgenomen) daarnaast ook wat commissie werk gedaan. 

Het werk is nog niet af, dat zal het wel nooit zijn maar we doen ons best.

 

Leontien Kragten

Leontien Kragten

Sinds 1995 hang ik al onder een scherm, voor mij een langzame maar onomkeerbare verslaving. In eerste instantie heb ik altijd bij buitenlandse scholen gevlogen. In 2002 heb ik besloten mijn Nederlandse brevet te halen. Sinds 2006 ben ik instructeur en geef met veel plezier les. Tussen 2007 en 2011 ben ik, gezien mijn achtergrond als docent Lichamelijke Opvoeding (ALO) en mijn werkervaring in het onderwijs, betrokken geweest bij de opleiding Instructeur Schermvliegen. Ook heb ik meegeholpen aan het construeren van de praktijkexamens van de instructeursopleiding. Momenteel maak ik deel uit van de toetsingscommissie van de instructeursopleiding. In het dagelijks leven ben ik strategisch onderwijspartner bij ROC Midden Nederland en adviseer ik o.a. over vormgeving van opleiding, onderwijs en examinering. Deze ervaring kan ik dan ook goed inzetten binnen de KNVvL. Ik vind het belangrijk dat we samen nadenken over hoe we het schermvliegen in Nederland beter, aantrekkelijker en veiliger kunnen maken. Daarvoor is veel expertise nodig en die hebben we alleen met elkaar! Ik wil graag namens de individuele leden hieraan mijn bijdrage leveren. Mijn kennis over opleiden en lesgeven, een beetje ervaring met wedstrijdvliegen, een goed netwerk binnen de vliegwereld en mijn betrokkenheid bij de KNVvL zijn hierin een meerwaarde.

Steven Mooij

Steven Mooij

Sinds 2012 vlieg ik scherm, vanaf 2013 zelfstandig. De laatste tijd wandel ik meestal omhoog en vlieg dan weer omlaag (of verder omhoog, als dat lukt). Ik vlieg veel, meestal in Frankrijk. Eind vorig jaar heb ik voor het eerst voor de Nederlandse duinen gehangen.

Ik denk dat we met 1600 leden van onze afdeling meer kunnen bereiken dan nu. Mijns inziens is een systeem van een ALV met afgevaardigden hierbij een drempel. Een meer democratische vereniging, waarbij leden rechtstreeks voorstellen kunnen indienen en direct stemrecht hebben, zal ons verder brengen. Het argument uit de verkiezingsaankondiging, dat overleggen met alle leden onmogelijk is, is achterhaald in dit internettijdperk.

Als afgevaardigde zou ik mijn mandaat willen gebruiken om dit te bevorderen. Andere onderwerpen zou ik graag aan leden overlaten die willen meebeslissen. Daartoe nodig ik ieder lid uit zich aan te melden op een mailinglijst, door een mail met naam en mailadres te sturen naar KNVvL@mooij.name. (Later weer afmelden kan uiteraard ook.) Ik wens niet mee te beslissen over onderwerpen, waarvan ik leden niet de gelegenheid heb kunnen geven tot inspraak. Zelfs niet wanneer het over de hoogte van de contributie gaat ;-)

Jan Sikking

Jan Sikking

Even opnieuw kennismaken met Jan Sikking. In het dagelijkse leven ben ik docent en stagebegeleider bij het Mediacollege Amsterdam en tevens gemeenteraadslid in Diemen voor de lokale belangen. Na een eerste termijn van twee jaar als vertegenwoordiger voor de individuele leden, stel ik mij opnieuw kandidaat. In de vorige periode heb ik punten naar voren gebracht en er ook doorheen gekregen. Echter zijn deze punten in de praktijk nog niet zichtbaar toegepast en heb ik het bestuur moeten attenderen op gemaakte afspraken die eigenlijk alweer vergeten waren.

De moties die overgenomen en/of aangenomen zijn moeten nog goed ten uitvoer gebracht worden.

Als voorbeeld: van de contributie zien de leden niet veel terug en er zijn vragen wie er onkosten vergoeding krijgen en hoe het met de grote bijdrage voor de wedstrijden zit. Het bestuur zou hier een duidelijke uitleg aan geven maar is het u nu duidelijk geworden?

De Nederlandse Kampioenschappen Berg in samenwerking met de Britten is weer voor een beperkt groepje piloten, veranderingen blijven uit, men gaat gewoon door zoals voorgaande jaren. Ik zie het als mijn taak om in de komende periode te blijven duwen en te controleren of de toezeggingen om het anders te organiseren ook waargemaakt worden. 

De grote erkende opleidingsscholen maken nog steeds te veel de dienst uit en bepalen het beleid van de afdeling. De audit commissie heeft de afgelopen jaren niet gewerkt, de erkende opleidingsinstituten en verenigingen kunnen volledig hun gang gaan zonder enige controle. De echte individuele leden die in de meerderheid zijn, moeten veel meer te zeggen hebben en zijn door een getrapt systeem ver in de minderheid.

Aan de vergrijzing heeft de afdeling nog niets gedaan er is geen actieplan om jonge piloten aan te trekken. De jonge generatie die eraan komt is gewend te delen, snel te communiceren en snel te schakelen. De afdeling mist de visie om aan te sluiten op de wensen van de jongeren.

De instructeursopleiding en de portfolio eisen zijn te zwaar, veel deelnemers haken af. Het afnemen van assessments, het beoordelen van een portfolio of een examen, is gehouden aan één kerngroepje waar in vernieuwing noodzakelijk is.

De aandacht van de afdeling gaat uit naar meer regels terwijl we juist minder regels zouden willen. Alle “meer” regels leiden nog steeds niet tot een erkenning van onze brevetten in het buitenland.

Natuurlijk gaan er onderdelen goed. Een mooi voorbeeld is het papieren afdelingsblad wat evalueerde van “B-Lijn” tot “Riser” naar "De Lift". Alleen het advertentiebeleid leidt tot discriminatie tussen scholen die hele lage tarieven betalen en derden die exorbitant hoge advertentie bedragen moeten betalen. Hierdoor zijn de advertentie inkomsten gedaald en vrezen we voor een tekort in de exploitatie van het blad. Terwijl de hardwerkende redactieleden geen onkostenvergoeding krijgen. 

Ook particulier initiatief als de E-lijn en Facebook groepen zijn een goede aanvulling in de communicatie. De afdeling schermvliegen mag geen status “Pluche” onderdeel van de KNVvL worden. Als je ergens mee zit, mail mij dan op jansikking@online.nl Alle input van de individuele leden stel ik op prijs, want ik vertegenwoordig jou.”

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info