Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Overzicht commissies

Auditcommissie
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Kwaliteit
Taken: het beoordelen van opleidingsinstanties en schermvliegverenigingen op basis van de erkenningsregels van de Afdeling Schermvliegen.

Examencommissie email
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Examens
Voorzitter: Bas van Duijn
Leden: Jeroen Cramer, Jan Vlaminkx, Gerald van Dalen
Taken: het aankondigen van het theorie-examen schermvliegen; het organiseren van het theorie-examen schermvliegen; het toezien op het goede verloop van het examen; het vaststellen van de uitslag van het theorie-examen schermvliegen; het bekendmaken van de uitslag van het theorie-examen schermvliegen.

Kadercommissie email
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Opleidingen
Voorzitter: Sanne Both
Cursusstaf instructeurs opleiding: Chris Borra, Jeroen Buis en Paul Scheltens
PvB-beoordelaars: Peter Rehorst, Jeroen Buis, André Bizot en Chris Borra
Taken: Het organiseren van Kaderinstructie en bijscholingsdagen. Het opstellen van het scholingsplan voor instructeurs. Het organiseren van de opleiding voor instructeurs. Het opstellen van nieuwe eisen voor hulpinstructeurs.

PR commissie email 
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder communicatie
Leden: vacatures
Taken: Opstellen en bijhouden PR-beleid. Informatieset voor nieuwe leden. Presentatie op beurzen, infomarkten e.d. Perscontacten, persberichten (o.a. bij ongevallen, altijd i.s.m. voorzitter). Beheer website.

Redactie Lift email 
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder communicatie
Hoofdredacteur: Bastienne Wentzel
Redactie: Zie de colofon van Lift
Taken: Om de drie maanden redigeren en produceren van afdelingsblad Lift (samen met Deltavliegen). 

Commissie Soaren email 
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Belangenbehartiging
Leden: Max Morrien, Jitte Jorritsma, Jeroen Buis, Martijn Geurts
Taken: Het in stand houden van vliegstekken. Het organiseren van duinstek/startplek beheer. Het opstellen van gedragsregels ten behoeve van behoud van het duinterrein. Het leggen van (of verbeteren van) contacten met andere luchtgebruikers (deltas).

Technische commissie email 
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Techniek
Voorzitter: Roland van Duijn
Leden: Sander de Lepper, Rob Verheij en Gerard Visser
Taken: Inventariseren en zonodig zelf opstellen van normen voor de schermvlieguitrusting zoals helmen, lieren, afkoppelsystemen, schermen, harnassen, reddingssystemen en in de toekomst ook andere materialen. Aan de hand hiervan gemotiveerd advies geven over de vraag welke normen voldoende veiligheid waarborgen. Technische ontwikkelingen in de schermvliegsport volgen via literatuur, vakbeurzen, etc. Minimaal eenmaal per jaar aan leden van de afdeling de mogelijkheid bieden om lieren te laten keuren.

Terreinencommissie email 
Verantwoordelijkheid: Voorzitter: Martijn van Voorst
Taken: Lokaliseren geschikte gebieden (buiten aanvliegroutes en dergelijke. Vergunningen tot gebruik bij beheerders terreinen verkrijgen. Toestemming autoriteiten in Nederland regelen (i.s.m. voorzitter afdeling en hoofdbestuur KNVvL). Juridische aspecten van gebruik van terreinen onderzoeken en regelen Losbladig stekkenboek samenstellen, bijhouden en (i.s.m. PR) verspreiden volgens abonnementsysteem.

Toetsingscommissie email
Verantwoordelijkheid: Secretaris
Leden: Leontien Kragten en Arjan Pool
Taken: Het vaststellen van de exameneisen voor de instructeursexamens, op voorstel van de kadercommissie. Het toezien op een goed verloop van de instructeursexamens en het behandelen van eventuele klachten.

Veiligheidscommissie email 
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Veiligheid
Voorzitter commissie: Roland van Duijn
Leden: Toon Westerburger, Winand Sitsen
Lid bd: Rogier Wolff

Taken: Verzamelen en archiveren van voorvalmeldingen en natrekken van signalen over niet-gedane meldingen via betrokkenen of derden. Reconstrueren en analyseren van ongevallen op verzoek van het afdelingsbestuur. Publiceren in Lift, zowel opsomming van alle meldingen, anoniem maar op datum, en wellicht incidentele, leerzame situaties er uit lichten of in afzonderlijke artikelen beschrijven. Kader(bij)scholing op gebied van veiligheid verzorgen. Voorstellen doen om reglementen voor zover nodig i.v.m. veiligheid aan te passen of te ontwikkelen.

Verzekeringscommissie email 
Verantwoordelijkheid: Penningmeester
Voorzitter: Joost Mineur
Taken: Het verzamelen van informatie over de verzekeringen van de leden van de vereniging schermvliegen in hun hoedanigheid als schermvlieger en in het bijzonder voor instructeurs, hulpinstructeurs en tandempiloten. Het opstellen van voorstellen tot het verbeteren van de verzekeringen van de leden van de vereniging schermvliegen in hun hoedanigheid als schermvlieger en in het bijzonder voor instructeurs, hulpinstructeurs en tandempiloten.

Wedstrijdcommissie email 
Verantwoordelijkheid: Portefeuillehouder Wedstrijden
Voorzitter: Marga van Woensel
Leden: Benjamin van Dijk, Fons de Leeuw, Matthijs Derks, Mark Schoonhoven, Rick van der Sloot, Iwan van Staveren, Huub Coumans, Steven Montfoort
Taken: Wedstrijdreglementen opstellen en bijhouden aan de hand van de FAI-regels. Organisatie Nederlandse kampioenschappen Lier. Organisatie Nederlandse kampioenschappen Precisie. Toezien op organisatie Nederlandse Kampioenschappen Bergvliegen. Overlandcompetitie organiseren (i.s.m. redactie Lift). Beheer precisieschijf van de afdeling.

locaties meer info