Officiƫle website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Organisatie

De organisatie van de afdeling bestaat uit de afdelingsvergadering, het bestuur en commissies.

Afdelingsvergadering

De afdelingsvergadering is het parlement van de afdeling. In de afdelingsvergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid van het voorafgaande jaar, en worden de plannen en begroting voor het komend jaar vastgesteld. Tweemaal per jaar wordt er een afdelingsvergadering gehouden, meestal in april en in november.

Afgevaardigden

Deelnemers aan de vergadering zijn afgevaardigden van de verenigingen en afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging. Het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het aantal leden dat een vereniging heeft. Het aantal  afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. De vergadering is openbaar. 

Verkiezingen 2017

De afdeling Schermvliegen heeft bijna 1600 leden. Deze leden bepalen gezamenlijk de koers van de afdeling. Omdat overleggen met 1600 leden praktisch onmogelijk is, bestaat er een Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA), die tweemaal per jaar wordt gehouden. Een deel van de afgevaardigden wordt elk oneven jaar gekozen uit en door de individuele leden van de afdeling Schermvliegen. Het andere deel van de afgevaardigden heeft zitting namens de schermvliegverenigingen (clubs); deze bepalen zelf wie zij afvaardigen naar de AVA.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat variĆ«ert van het onderhouden van de website tot het organiseren van wedstrijden en van het auditen van scholen tot internationale contacten. 

Commissies

Binnen de afdeling is er heel veel te doen. Daarom functioneren er voor specifieke onderwerpen commissies, telkens onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid.

Naam
E-mailadres

locaties meer info