Officiƫle website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Organisatie

De organisatie van de afdeling bestaat uit de afdelingsvergadering, het bestuur en commissies.

Afdelingsvergadering

De afdelingsvergadering is het parlement van de afdeling. In de afdelingsvergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid van het voorafgaande jaar, en worden de plannen en begroting voor het komend jaar vastgesteld. Tweemaal per jaar wordt er een afdelingsvergadering gehouden, meestal in april en in november.

Afgevaardigden

Deelnemers aan de vergadering zijn afgevaardigden van de verenigingen en afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging. Het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het aantal leden dat een vereniging heeft. Het aantal  afgevaardigden namens de leden die geen lid zijn van een vereniging is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. De vergadering is openbaar.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Dat variĆ«ert van het onderhouden van de website tot het organiseren van wedstrijden en van het auditen van scholen tot internationale contacten. 

Commissies

Binnen de afdeling is er heel veel te doen. Daarom functioneren er voor specifieke onderwerpen commissies, telkens onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid.

locaties meer info