Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Theorie-deel

Iedere piloot die een brevet wil aanvragen moet met succes het landelijk theorie examen brevet 2 of 3 hebben afgelegd. Aan het examen kunnen alleen leden van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL deelnemen. Deelnemers aan het theorie-examen voor brevet 3 moeten bovendien in het bezit zijn van een geldig brevet 2. De examens bevatten vragen die van toepassing zijn op alle drie de aantekeningen (Berg, Lier, Soar). 

Inschrijving

Het eerstvolgende theorieexamen vindt plaats op vrijdagavond 23 maart 2018. Inschrijven kan vanaf ongeveer zes weken daarvoor en doe je via deze link: http://www.brevet.aero/schermvliegen/theorie-examen. Je betaalt meteen bij inschrijving het verschuldigde bedrag van €35,50. De link werkt pas nadat de inschrijving is geopend!
Om je in te kunnen schrijven moet je lid zijn van de afdeling Schermvliegen. Informatie over lid worden vind je hier: http://KNVvL.nl/KNVvL/lidmaatschap/lid-worden/.

Vrijstelling examenonderdelen voor Deltapiloten

Piloten met een geldig brevet Deltavliegen kunnen vrijstelling aanvragen voor de examenonderdelen meteorologie, aerodynamica en regels. Er hoeft dus door Deltapiloten alleen examen gedaan te worden in de vakken materiaalkennis en vliegpraktijk. Op de inschrijfpagina staat wat je als Deltapiloot moet doen om de vrijstelling effectief te maken. De kosten voor het examen zijn ook bij vrijstelling €35,50. We hebben weliswaar minder werk aan het nakijken, maar administratief is de verwerking meer werk.

Geen vrijstelling voor Paramotorpiloten

Voor paramotorvliegen blijken er teveel verschillen te zijn om vrijstelling te geven voor onderdelen van het theorieexamen.De omgeving van paramotorpiloten en de manier waarop paramotorpiloten het luchtruim gebruiken verschilt zodanig van het schermvliegen, dat er bij paramotorpiloten in alle vakken een aantal belangrijke kennishiaten voorkomen. Daarom is het niet veilig om vrijstellingen te verlenen. 

Examenstof

Het examen voor zowel brevet 2 als 3 bestaat uit 100 meerkeuzevragen, twintig per vak. De theorie-exameneisen zijn opgenomen in het document Eisen Theorie-examens. Deze afbakening kan als leidraad dienen voor de bestudering van de benodigde examenstof en als handleiding voor het samenstellen van cursusmateriaal door scholen en auteurs.

De examenstof voor brevet 2 omvat al die kennis die een piloot nodig heeft om het schermvliegen zelfstandig te beoefenen. Deze kennis bestaat uit vijf vakken: aerodynamica, materiaalkunde, vliegpraktijk, meteorologie en regelgeving.

De examenstof voor brevet 3 omvat de kennis die vereist is voor brevet 2, maar brevet 3 kandidaten krijgen over deze vakken vragen met een hogere moeilijkheidsgraad. Tevens wordt de kennis getoetst die een piloot nodig heeft om overlandvluchten te maken. Deze vragen zitten verwerkt in de andere vakken, dus ook brevet 3 kandidaten doen examen in vijf vakken. Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan kennis van de indeling van het luchtruim. Deze is onder meer te vinden in de VFR+GIDS Nederland en de Aeronautical Information Circular, series B (AIC-B). Verder wordt de vaardigheid getoetst in het lezen van de ICAO kaart van Nederland. Deze kaart mag tijdens het examen worden geraadpleegd. De kaart is verkrijgbaar via de LVNL.

Voor beide examens adviseren wij het bestuderen van zowel lesmateriaal van je vliegschool, literatuur en afdelingsregelementen. De exameneisen kun je hierbij als leidraad gebruiken. Daarnaast kun je je voorbereiden door het volgen van een theorie-opleiding die verzorgd wordt door verschillende scholen.

Veelgestelde Vragen

Wanneer is het eerstvolgende examen?
Kijk daarvoor onder Agenda (rechterkolom op deze pagina) en houd de digitale nieuwsbrief in de gaten, daar wordt het tijdig in aangekondigd.

In welke periode kan ik me inschrijven voor het examen?
Je kunt je ongeveer 6 weken voor aanvang van het examen inschrijven. Twee weken voor de examendatum sluit de inschrijving. De inschrijving staat dus een maand lang open. 

Wat gebeurt er na inschrijving? Moet ik nog iets doen of checken?
Je krijgt tijdens je inschrijving te zien dat deze geslaagd is. Je kunt nu gerust zijn dat je kunt deelnemen. Enkele dagen voor het examen ontvang je per e-mail nog gedetailleerde invul instructies voor het antwoordformulier. Het examen wordt namelijk ingescand en nagekeken door een computer. Deze instructie krijg je ook op het examen zelf, maar we raden je aan deze vantevoren al even goed door te nemen.

Wat als ik me heb ingeschreven, maar ik kan toch niet deelnemen?
Geef dit tijdig door aan het KEI via kei@KNVvL.nl en leg uit waarom je niet kunt deelnemen. Je krijgt dan niet je geld terug, maar het bedrag blijft gereserveerd voor een volgende keer. Als je niet komt opdagen, zonder je tijdig af te melden heb je geen recht op clementie.

Ik heb denk ik relevante (vlieg) ervaring, kom ik in aanmerking voor vrijstelling?
Vrijstelling wordt niet op individuele basis bekeken. Delta piloten kunnen vrijstelling krijgen, behalve voor de vakken vliegpraktijk en materiaalkennis. Voor paramotorvliegers is het niet mogelijk om vrijstellingen te krijgen, er zijn te veel verschillen in de materie. In de toekomst zullen wij onderzoeken of voor andere luchtsporten vrijstellingen zinvol en mogelijk zijn. Op dit moment is het dus alleen voor delta piloten mogelijk vrijstelling te verkrijgen. 

Ik heb recht op vrijstelling omdat ik delta piloot ben. Hoe zorg ik dat deze geëffectueerd wordt?
Stuur een mailtje naar examens.schermvliegen@KNVvL.nl met een scan van je brevet. Je krijgt een bevestiging per e-mail als je vrijstelling verwerkt is. Neem dit e-mailtje geprint of digitaal mee naar het examen, er kan om gevraagd worden. Op het examen kun je de vakken waar je vrijstelling voor hebt doorhalen.

Waar kan ik oefenvragen vinden?
Diverse scholen verzorgen theorie opleidingen waarin oefenvragen aan bod komen. Er zijn ook diverse online bronnen die toegang bieden tot oefenvragen. De examencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van vragen die in de officiële examens worden gesteld, wij verstrekken daarom geen officiële oefen vragen. 

Hoe zit het met die exameneisen en welke boeken moet ik eigenlijk bestuderen?
De examencommissie is verantwoordelijk voor het theoretisch toetsingskader, waar paragliding piloten aan moeten voldoen. Dit kader is vastgelegd in het document "exameneisen" wat openbaar toegankelijk is op onze website. Op basis van deze exameneisen maakt de commissie vervolgens vragen, om de kennis te kunnen toetsen. Op basis van deze eisen kun jij een beeld krijgen van welke materie allemaal aan bod komt, scholen kunnen hun theorielessen op basis ervan vormgeven en auteurs kunnen het als checklist voor hun boeken gebruiken. Je vliegschool kan je adviseren welke boeken voor jou het meest geschikt zijn om de kennis die wij toetsen tot je te nemen.

Hoe is het examen opgebouwd?
Het examen bestaat uit de vakken Aerodynamica, Meteorologie, Vliegpraktijk, Regelgeving en Materiaalkennis. Van elk vak krijg je twintig meerkeuzevragen, honderd stuks in totaal dus.

Hoe lang duurt het examen?
Het examen duurt twee uur. Je kunt de examenzaal verlaten zodra je klaar bent, of de tijd verstreken is.

Welke attributen mag ik gebruiken tijdens het examen?
Voor brevet 2 mag je uitsluitend een pen gebruiken. Voor brevet 3 moet je tevens een icao kaart meenemen, waar geen aantekeningen of markeringen op staan.

Maar ik kan niet goed hoofdrekenen, ik mag toch zeker wel een rekenmachine meenemen?
Nee, zeker niet zelfs. Er kunnen rekenvragen in het examen zitten, maar de meeste zijn zodanig dat je die ook tijdens het vliegen uit je hoofd moet kunnen berekenen. Tijdens het examen moet je deze dus ook uit je hoofd maken. Overige rekenvragen zouden ook eenvoudig genoeg moeten zijn om zonder rekenmachine te kunnen beantwoorden.

Welke score moet ik behalen om te slagen?
Om te slagen moet je gemiddeld 77% van alle vragen goed beantwoorden en moet je per vak minimaal 65% (13 stuks) van de vragen goed beantwoorden. Hiermee heb je dus de mogelijkheid de vakken waar je slechter op scoort te compenseren door andere vakken hoger dan de 77% norm te scoren. Je dient volgens beide criteria een voldoende te behalen, dus in totaal maximaal 23 fouten en in elk afzonderlijk vak maximaal 7 fouten. 

Voorbeeld: je hebt 20 fouten gemaakt op het examen, je bent geslaagd voor de gemiddelde norm. Maar als dit betekent dat je 10 fouten hebt gemaakt in vliegpraktijk en 10 fouten in meteorologie, kunnen we redelijkerwijs stellen dat je daar nog niet zoveel van snapt. Je hebt tenslotte voor deze vakken de helft van de vragen fout beantwoord en bent daarmee gezakt voor de vaknorm. Iemand kan fantastisch scoren in aerodynamica en alle diagrammen en formules kunnen dromen, maar als deze piloot in spe onvoldoende begrijpt van de vliegpraktijk, is het toch onverantwoord om zelfstandig te gaan vliegen. Dit is precies de reden dat er twee normen zijn met verschillende percentages, als ze gelijk zouden zijn, zou er geen mogelijkheid tot compenseren zijn. 

Ik ben dyslectisch, betekent dat nog iets voor dit examen?
Als je een officiële medische verklaring hebt waarmee je dit kunt aantonen, kun je in aanmerking komen voor een half uur verlenging van de examentijd. Neem hiervoor contact op met examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Ik heb moeite met de Nederlandse taal omdat ik in het buitenland geboren ben, mag ik een woordenboek van mijn moedertaal naar het Nederlands meenemen naar het examen?
Dat mag in sommige gevallen, dit beoordelen we per geval. Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee dagen voor het examen een mailtje naar examens.schermvliegen@KNVvL.nl met daarin dit verzoek en een toelichting. Je krijgt als we akkoord zijn een goedkeuring per e-mail, neem deze (geprint/digitaal) mee naar het examen. 

Ik wil graag gelijk brevet 2 examen doen, maar ik heb nog geen brevet 1. Kan dat?
Nee, dat is niet mogelijk, ook niet als je ervaring hebt met andere luchtsporten, papieren om een space shuttle te besturen of gewoon vet goed bent. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat iedereen die gaat leren voor brevet 2 over vergelijkbare theoretische en praktische basis beschikt. Dat wordt geborgd middels een brevet 1. Als je om een of andere reden veel haast hebt met het halen van je brevet, raden we je aan om zodra je aan de vereisten voldoet (zie reglementen) direct bij je school brevet 1 aan te vragen. Terwijl je dan werkt aan de eisen voor brevet 2, wordt jouw brevet 1 verstrekt en kun je vast je theorieexamen doen voor brevet 2. Zo kan het niet hebben van brevet 1 dus geen praktische beperking zijn.

 

 

Help, ik heb een vraag die hier niet bij staat, wat nu?
In principe kun je voor al je vragen terecht bij het KEI via kei@KNVvL.nl of 0348-437066. Het KEI regelt alles omtrent website, examenlokatie, inschrijven, betalen, lidmaatschap, uitslag/inschrijvings brieven, brevet verstrekking e.d. 

Voor de zeldzame situatie dat zij je niet kunnen helpen kun je contact opnemen met Bas van Duijn, bestuurslid van de afdeling schermvliegen en voorzitter van de examencommissie via examens.schermvliegen@KNVvL.nl

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info