Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Verzekeringen

Er zijn drie categorieën risico's waarvoor verzekeren, gezien de kans op aanzienlijke kosten bij een ongeval, het overwegen waard is: Wettelijke aansprakelijkheid, ziektekosten/ongevallenverzekering en evacuatie/repatriëring. In het geval van een eigen vlieguitrusting is ook het verzekeren daarvan te overwegen.

Wettelijke aansprakelijkheid is gedekt voor leden van de afdeling, ziekenhuiskosten zijn gedekt door de bestaande ziektekostenverzekering, of extra verzekering voor arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden nodig is, hangt van de persoonlijke omstandigheid van de piloot af. Voor kosten voor evacuatie en repatriëring is het verstandig een verzekering af te sluiten. Bij alle af te sluiten verzekeringen is het belangrijk er op te letten dat de gevolgen van risicosporten niet worden uitgesloten. De afdeling schermvliegen heeft helaas niet de capaciteit om een vergelijkend onderzoek te doen naar de diverse verzekeringsmogelijkheden.

Wettelijke aansprakelijkheid
Leden van de afdeling schermvliegen van de KNVvL zijn collectief verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid in hun hoedanigheid als beoefenaar van hun vliegsport. Het maximum uit te keren bedrag is 1.500.000 euro en het eigen risico is 250 euro. Die verzekering is van kracht over de gehele wereld met uitzondering van een aantal landen, waaronder de VS en Canada (zie voor alle uitzonderingen de Kerngegevens). De verzekering is uitsluitend van kracht als er gevlogen wordt conform de regels van de KNVvL en de regels die worden gesteld in het betreffende land. Niet leden moeten zelf in een WA verzekering voorzien. Het is daarbij belangrijk er op te letten dat de gevolgen van risicosporten niet worden uitgesloten. Parapenten is met name genoemd in de opsomming van risicosporten die de assuradeurs hanteren.

Ziektekosten en ziekenhuiskosten
Ziektekosten en ziekenhuiskosten as gevolg van een vliegongeval zijn vrijwel altijd gedekt door de bestaande ziektekostenverzekering. Of een extra verzekering voor arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden nuttig of nodig is, hangt van de persoonlijke omstandigheid van de piloot af. Hiervoor moet bij het beoefenen van risicosporten meestal een aparte ongevallenverzekering worden afgesloten. Ook daarbij is het belangrijk er op te letten dat de gevolgen van risicosporten niet worden uitgesloten.

Evacuatie en repatriëring
De meeste ziektekostenverzekeringen sluiten de kosten van evacuatie en repatriëring bij het beoefenen van risicosporten uit. Die kosten worden wel door sommige reisverzekeringen gedekt. En ook daarbij is het belangrijk er op te letten dat de gevolgen van risicosporten niet worden uitgesloten.

Kerngegevens verzekering
De kerngegevens collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de leden van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL zijn alleen voor leden van de afdeling te raadplegen door in te loggen op mijn.KNVvL.nl.

 

 

 

 

 

locaties meer info