Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Lezingen

Al jaren hebben we binnen de afdeling Modelvliegsport een lijst van mensen die graag bij jou of bij een clubavond / evenement een informatieve lezing willen geven.

We hebben hier speciaal  deze pagina voor ingericht. Je vindt er informatie over sprekers, onderwerpen en hoe je ze kunt aanvragen.

Vrijwel altijd doen de sprekers dat gratis en kun je met hen overleggen over de inhoud van de lezing. Ze vragen wel een reisvergoeding van € 0,20 per km. Een leuke attentie als blijk van waardering stellen zij natuurlijk ook op prijs.   

Als voorbeeld voor de invulling zou je de jaarlijkse algemene ledenvergadering van je club ‘op kunnen leuken’ met een dergelijke lezing of als wellicht is het een idee voor een clubavond.

Welllicht kun je zelf een leuke, praktisch lezing geven en dan horen we dat ook graag. Stuur een mail naar recreatief@modelvliegsport.nl.
 

Lezing boeken

Verzoeken voor een lezing kan via een e-mail met uw contactgegevens naar recreatief@modelvliegsport.nl. We vragen de ontvangende club te zorgen voor een laptop, beamer, scherm en dergelijke; dit uiteraard in goed overleg.


De lezingen

Lezing 1
Clubs en hun maatschappelijke functie
Door Ella de Wildt. Duur: ca. 45 min. Ella beschrijft met behulp van een presentatie wat clubbesturen kunnen doen om hun club stevig(er) te verankeren binnen de gemeente waar zij actief is. Aan bod komen zaken als: eerste contacten met gemeenteraad en B&W, het in kaart brengen van structuren en problemen, jeugd-en ouderenbeleid. Ella kwam met haar club in Oss in zwaar weer toen het naastgelegen golfterrein wilde uitbreiden.

Lezing 2
De relatie in de ontwikkeling van de micro elektronica en modelvliegen
Door Ella de Wildt. Duur ca. 15-20 minuten. Ella beschrijft hoe ontwikkelingen in de half-geleider industrie de modelbouw veranderen. Nederland speelt hierin een zeer belangrijke rol. De recente ontwikkelingen met Drones is slechts een voorbode van dingen die nog voor de deur staan. Bij vrijwel alle taken van modelvliegen heeft de micro-elektronica al een flinke vinger in de pap. Denk aan digitale servo’s, 2.4 GHz, regelaars en gyro’s, telemetrie etc.

Lezing 3
Geluid in de breedste zin
Door Rob Metkemeijer. Duur: avond/middag-vullend of ingekort tot 1 á 2 ½ uur, afhankelijk van de beschikbare tijd. Aan bod komen: Nederlandse wetgeving op het gebied van geluid, is modelvliegen een ‘lawaaisport’, vergunningsverlening, geluidsnormen, vergunningsvoorwaarden, geluidsberekeningen, elementen bij de geluidsbeoordeling, lange tijd gemiddelde geluidsniveaus, piekgeluid niveaus, tonaal karakter, geluid bij verbrandingsmotoren, propellergeluid (belangrijk voor elektro), principes van geluidsreductie, hoe ga je binnen een club om met de geluidproblematiek?

Lezing 4
Propellers en hun toepassingen
Door Rob Metkemeijer. Duur: avond/middag vullend of ingekort tot 1 á 2 ½ uur, afhankelijk van de beschikbare tijd. Aan bod komen: naar keuze eenvoudige of iets geavanceerde theorie van propellers, meten aan propellers, spoed, verloop bladbreedte, profielen, invloed op propellerpresentaties, elementaire straaltheorie, toepassing, bladelement-theorie en toepassing, hoe selecteer ik in de praktijk een propeller op basis van vliegsnelheid, toerental, benodigde trekkracht en beschikbare vermogen, geluid van propellers, opwekkingsmechanismen, geluidsreductie.

Lezing 5
Verbrandingsmotoren
Door Rob Metkemeijer. Duur: avond/middag vullend of ingekort tot 1 á 2 ½ uur, afhankelijk van de beschikbare tijd. Aan bod komen: theorie en werkingsprincipes verbrandingsmotoren, specifieke eigenschappen twee-en viertaktmotoren, eenvoudige berekeningen aan motoren, koppel en vermogen, warmtestromen, inwendige en externe krachten, balancering, inwendige mechanische verliezen, wat is ‘opvoeren’, wat kan werken en wat werkt niet, geluidsopwekking, geluidbronnen, principes van geluiddempers. Hoe krijg ik een motor (nog) stiller?

Lezing 6
Wedstrijdvliegen en alles wat daarbij komt kijken
Door Rob Metkemeijer. Duur: avond/middag vullend of ingekort tot 1 á 2 ½ uur, afhankelijk van de beschikbare tijd. Aan bod komen: wat is het verschil tussen recreatief en wedstrijdvliegen voor de piloot, waarom is het leuk en interessant voor de één en niet voor de ander, wedstrijdklassen, instapklassen, expertklassen, nationale klassen, internationale klassen, wanneer ben ik toe aan wedstrijdvliegen, kosten van wedstijdvliegen, organisatie van het wedstrijdvliegen binnen de KNVvL en FAI, wereld- en Europese kampioenschappen.

Lezing 7
Wings over a lifetime
Door Bald de Boer. Duur: avond/middag vullend. Bald tovert beelden uit zijn fotoboek op het scherm en beschrijft daarbij met humor hoe hij van plastic modelbouw en vrije vlucht, via de parasport in de professionele vliegerij terecht kwam. En tenslotte weer uit kwam bij de modelvliegsport. Een jongensdroom die werkelijkheid werd….

Lezing 8
Praktische zaken rond modelvliegen
Door Harold van Berk. Harold laat zien dat je met een aantal eenvoudige richtlijnen iets vliegend kunt maken. Geen ingewikkelde aerodynamica, maar juist heel praktisch en dus toepasbaar ingestoken.

 

Iets over de sprekers

Ella de Wildt kwam met haar club in Oss in zwaar weer toen het naastgelegen golfterrein uit wilde breiden. Zij is werkzaam in de halfgeleider industrie en was een korte periode secretaris van de Afdeling Modelvliegsport.

Rob Metkemeijer ruim 50 jaar modelvlieger en internationaal wedstrijdvlieger in lijnbesturingsklassen (sinds 1963). En sinds ongeveer 2000 radio bestuurd pylonrace. Hij heeft een kleine fabriek van modelmotoren, met name racemotoren, 2.5 cc voor lijnbesturing teamrace en 6.5 cc motoren voor pylonrace. Inmiddels gepensioneerd akoestisch ontwerper van concert- en theaterzalen. Rob is bestuurslid van de afdeling Modelvliegsport en voorzitter Commissie Sportzaken.

Bald de Boer  is gepensioneerd beroepsvlieger, voormalig hoofd van een vliegopleiding en voormalig vliegveiligheid functionaris. Hij is publicist en runt een ideologische modelvliegopleiding, waarmee hij wie het maar wil gratis verder helpt.

Harold van Berk is al jaren een heel actief modelvlieger die het ook leuk vind om een en ander te organiseren. No nonsens man die wars is van allerhande afleidende opsmuk. Als hij iets met huis, tuin en keuken hulmiddelen kan oplossen dan doet hij dat graag.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info