Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Drones

Hoe zit het nu eigenlijk met drones?

Een goede definitie van drone is er niet. Daar waar over drones gesproken wordt, bedoelt men meestal multikopters, meestal voorzien van een camera. In de onderstaande uitleg gebruiken we voor het gemak het woord drone.

Hobbymatig gebruik van drones

In de Regeling Modelvliegen wordt het recreatief modelvliegen geregeld, ook als je met een drone vliegt. In deze Regeling wordt aangegeven wat je wel en niet mag.

Zo mag je onder andere niet boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, boven wegen, spoorlijnen en op 3km vanaf van kleinere vliegvelden zoals Hilversum vliegen.  Grotere burger vliegvelden zoals Schiphol en militaire vliegvelden liggen in een beschermd gebied (een CTR) en daar mag je helemaal niet vliegen. Deze gebieden zijn véél groter dan de 3km.

Ook zijn er delen van Nederland waar het vliegen met een drone helemaal niet mag of onder strikte voorwaarden, zoals bij paleizen van het Koninklijk Huis, regeringsgebouwen in Den Haag en bepaalde gebieden waar alleen militair vliegverkeer is toegestaan.

Een kaart met al deze gebieden kun je vinden op: http://www.drone.aeret.nl

Als je op een bepaald gebied klikt, krijg je bijzonderheden te zien.

Je moet je drone altijd kunnen zien en je mag alleen vliegen tussen zonsopkomst en zonsondergang. Verder ben je gebonden aan een maximale vlieghoogte, net als andere modelvliegers. Op velden van modelvliegclubs kunnen de hoogteregels afwijken van de landelijke norm.

Je mag foto’s en video-opnames maken, waarbij je wel rekening moet houden met de privacy van andere mensen. De gemaakte foto’s en video’s mag je ook op sociale media zetten, zolang je er maar geen geld mee verdient. Bij voorbeeld een filmpje op je YouTube kanaal zetten en daarmee geld verdienen, wordt gezien als commercieel gebruik van een drone. Je bent strafbaar wanneer je er geen vergunning voor hebt.

Ook iets om rekening mee te houden is dat je eigen W.A. verzekering (of wanneer je KNVvL lid bent, ook de collectieve KNVvL verzekering) geen ongevallen, waarbij schade of letsel veroorzaakt is door een drone of ander modelvliegtuig, dekt wanneer er bewezen kan worden dat het luchtvaartuig commercieel gebruikt werd. Je bent dan persoonlijk aansprakelijk en draait zelf op de voor de schade.

Commercieel gebruik van drones

Zoals eerder gezegd is het gebruik van een drone, waarbij je zelf of een ander (dit is een schemergebied, er zijn altijd voorbeelden te noemen waarbij dit twijfelachtig is, zoals meewerken aan een reportage over hobbydrones) enig voordeel heeft, in Nederland verboden, tenzij je aan stringente eisen voldoet.

Die eisen vindt je hier: https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones

Waar je wel en niet mag vliegen, wordt uiteindelijk in een vergunning geregeld.

Als je niet aan die eisen voldoet of wil voldoen en toch geld wil verdienen met een drone, moet je ervan doordrongen zijn dat je:

  • je schuldig maakt aan een strafbaar feit en een behoorlijke boete opgelegd kan krijgen als je gepakt wordt.
  • niet verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden. Als je dus schade en/of letsel veroorzaakt met je drone ben je persoonlijk aansprakelijk. Zo’n schade kan behoorlijk in papieren lopen, dus je zet behoorlijk veel op het spel.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info