Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Oudste luchtvaart historisch tijdschrift

LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

Vaste rubrieken

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:

 • besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
 • mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister; 
  In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
 • besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.

Redactie

De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Financiële bijdragen

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers (loetk@hotmail.com, 030 8785187).

LUCHTVAARTKENNIS No.3 2014

 • De droeve ondergang van Frits Koolhovens F.K. 34 door Nico Geldhof
  De Nationale Vliegtuig Industrie F.K. 34 is een ontwerp van Frits Koolhoven uit 1925 dat als „zeeverkenner” door de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) werd beproeft. Deze proeven verliepen echter desastreus; na een reeks vertragingen brak tijdens een demonstratievlucht voor een MLD commissie het onderstel. Het artikel beschrijft zowel de achtergrond van het ontwerp (dat van de F.K. 31 afstamde) als van de problemen. De F.K. 34 is het laatste ontwerp van Frits Koolhoven geweest dat hij niet onder eigen beheer bouwde, maar zorgde wel voor reputatieschade van de ontwerper bij de Marine.

 • Oorlog van de aantallen: vliegtuigproductie in de VS 1940-1945 door Ed Nolte
  In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 300.000 vliegtuigen zijn gebouwd door de Verenigde Staten. In werkelijkheid zijn die cijfers echter hoger. Door combinatie van een aantal bronnen wordt, naast een uitgebreid statistisch overzicht ook een overzicht van de ontwikkeling van de productie gegeven, waarbij bijvoorbeeld de „Lend-Lease” hulp aan het Verenigd Koninkrijk en de steun aan Rusland een grote rol speelden.

 • "De Vliegende Hollander” - de autobiografie van Antony Fokker door Wim Snieder
  In 1931 verscheen in de Verenigde Staten de autobiografie van Antony Fokker onder de titel „The Flying Dutchman”. In dit artikel een overzicht van de geschiedenis van dit boek, dat in een groot aantal vertalingen verscheen. In de Nederlandse vertaling blijken echter twee hoofdstukken te zijn toegevoegd: over Fokkers amoureuze gevoelens voor een Russische vliegster, en over een controverse met de Amerikaanse poolvlieger Richard E. Byrd.

 • De Lockheed 112 voor Nederland door Frits Gerdessen
  In 1938 werd door de Nederlandse krijgsmacht de aanschaf van een variant van de Lockheed 12 overwogen, die als overgangstrainer voor de Fokker G-1 zou dienen. Deze machine werd niet aangeschaft, maar in dit artikel vindt U wel tekeningen en gegevens van de Lockheed 112, zoals de variant werd genoemd.

  Verder ook aandacht voor de Nederlandse militaire vlieger H.J. Diehl, en een aanvulling op een artikel over de Grumman Trackers van de MLD.

  Vaste rubrieken:

 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.

 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.

Boekbesprekingen: Klaas Jan Sijsling - De pioniersjaren van de Nederlandse luchtvaart, naslagwerk over de periode 1909-1914 (uitgeverij Flying Pencil); Aart van Wijk - Luchtvaartlegenda (uitgeverij "Eques Nubium"); Frits Gerdessen en Karel Mallan - Waalhaven, bevlogen verhalen (uitgeverij Lanasta); Nico Braas - Blackburn Buccaneer (uitgeverij Lanasta) en Siem J.M. Nieuwenhuijse - Piloot; de naakte waarheid, gedurfde verhalen uit de cockpit (uitgeverij Elikser). 

Inhoud oudere nummers

Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten 8,50 euro. Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (33 Euro per jaar voor 4 nummers, 34 Euro per 2015) kunt u contact opnemen met de penningmeester. 

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.