Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Abonnementen en lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de KNVvL afdeling Luchtvaartkennis bedraagt € 60,00 (€ 30.00 voor een lidmaatschap vanaf 1 juli), waarvoor de bladen LuchtvaartKennis, Airsportmail (stopt eind 2014) en Verenigde Vleugels worden toegezonden; verder heeft men dan stemrecht op de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling, en is men aspirant lid van de Air Britain Branch Netherlands. Als lid ontvangt men ook de regelmatig verschijnende publicaties van luchtvaartkennis (zoals in het verleden het 'Uiver' dossier en het 'Spijker' boek). Indien men al lid is van een andere afdeling van de KNVvL kost het lidmaatschap van de afd. LVK slechts € 32 extra (€ 16 voor een lidmaatschap vanaf 1 juli); Verdere informatie 0348-437060.

Voor verdere info: Loet Kuipers (loetk@hotmail.com, 030 8785187).

Jaarabonnement

Een jaarabonnement op het blad LUCHTVAARTKENNIS kost 34 euro per jaar. Eenvoudig abonneren door overschrijving van 33 euro op ING rekening NL25INGB0003447338 t.n.v. Air Britain Netherlands Branche, Utrecht. De al verschenen nummers van het jaar worden dan eveneens toegezonden. Eventuele nadere inlichtingen bij Loet Kuipers (loetk@hotmail.com, 030 8785187). Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten 8,50 euro.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.