Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Vliegen in het buitenland

Vraag

Antwoord

Ik wil met mijn MLA naar het buitenland. Mag dat?

Ja, dat mag, maar in sommige landen wordt daar voorwaarden aan gesteld. Specifiek voor MLA vliegen in het buitenland is door de European Microlight Federation het boekje 'MLA Flying in Europe' geschreven. Hierin staat per land de luchtvaartautoriteit opgegeven alsmede de eisen waaraan men moet voldoen. Voor sommige landen, waaronder Belgie en Engeland, is toestemming vereist. Voor Duitsland en Frankrijk niet. Buitenlands geregistreerde MLA's (van binnen de EU) hebben geen toestemming nodig om in Nederlands luchtruim te vliegen.

Mag ik met mijn RPL naar het buitenland?

Met enige regelmaat bereikt ons de vraag of men ‘tegenwoordig’ met een RPL brevet naar het buitenland mag vliegen. Hoog tijd dus om hier eenduidig antwoord op te geven: het is in principe niet verboden, maar afhankelijk van het land waar u naar toe vliegt mag dat al dan niet onder voorwaarden.

Met welk brevet u in het buitenland mag vliegen wordt niet door Nederland bepaald, maar door het desbetreffende buitenland. Tot oktober 2009 voerde de toenmalige IVW (thans ILT) de zienswijze dat men met een RPL brevet uitsluitend in Nederland mocht vliegen, en dat men ipso facto in overtreding was als men daarmee naar en in het buitenland vloog. De afdeling gemotoriseerd vliegen heeft, vooral ten behoeve van het MLA vliegen, altijd de positie ingenomen dat het niet aan de Nederlandse autoriteiten was om te bepalen met welk brevet er in het buitenland gevlogen mocht worden. En dit werd ook in de praktijk onderbouwd gezien de ervaringen die zijn opgetekend in het boekje ‘MLA flying in Europe’ van de European Microlight Federation. Het is eerder uitzondering dan regel dat men expliciete toestemming nodig heeft om met een nationaal MLA brevet in het buitenland te vliegen. En andersom, in Nederland worden op basis van artikel 9a van de Regeling MLA’s buitenlandse MLA’s in Nederland toegelaten.

Na lang aandringen is dit door juristen van IVW onderzocht en is in oktober 2009 aan de Minister gerapporteerd dat het huidige nationale RPL(A)MLA uitsluitend geldig is binnen de Nederlandse landsgrenzen, maar ook dat MLA vliegen naar het buitenland uitsluitend mogelijk is wanneer het desbetreffende buitenland het Nederlandse RPL(A) bewijs van bevoegdheid accepteert. Het is dus niet zo dat naar het buitenland vliegen met een RPL(A)MLA sinds 2009 opeens mag, het is eerder zo dat het door de Nederlandse autoriteiten nimmer verboden kon worden. Er staat dan ook nergens expliciet dat het nu wel mag, het betreft een correctie van de zienswijze dat het niet mocht.

Er moet hier wel onderscheid worden gemaakt tussen het RPL(A)SEP of TMG en het RPL(A)MLA. Volgens ICAO en JAR-FCL regels is het laagste internationaal erkende brevet het PPL. Hierbinnen zijn SEP en TMG gedefinieerd als klassebevoegdheden, maar MLA niet. Om hierin te voorzien is nationale regelgeving ontwikkeld: het RPL. Om mij onbekende redenen is besloten dat men op dit nationale brevet ook een SEP- en TMG- klassebevoegdheid kon halen, om hier te lande te kunnen vliegen. De vraag rijst dan of iemand met RPL(A)SEP of TMG dan ook naar het buitenland mag vliegen, of dat die dan een PPL nodig heeft. Immers, het PPL is per definitie het daartoe aangewezen en internationaal erkende brevet. Het juridische antwoord hierop is uiteindelijk hetzelfde als voor RPL(A)MLA: hoewel het meer voor de hand ligt om met een PPL naar het buitenland te vliegen, bepaalt de autoriteit van het land waar u naar toe vliegt of uw RPL(A)SEP of TMG daar wordt geaccepteerd.

Nu geeft voor MLA-vliegers het boekje ‘MLA flying in Europe’ duidelijkheid over de voorwaarden voor buitenland vliegen met een nationaal MLA brevet. Helaas bestaat een dergelijke uitgave niet voor RPL(A)SEP of TMG, en persoonlijk ben ik niet op de hoogte van de praktijk. Wilt u nu met een RPL(A)SEP of TMG naar het buitenland, dan zou ik u aanraden om even navraag te doen bij de desbetreffende autoriteit. Het is in elk geval niet zo dat de Nederlandse overheid dit kan verbieden, daar gaat zij niet over.

Er is in de afgelopen jaren het e.e.a. veranderd door de EASA FCL regelgeving. Het RPL(A)SEP en TMG gaan verdwijnen, dat wordt een EASA LAPL, waarmee toestemming om in de andere EU landen te mogen vliegen niet meer wordt bepaald door de nationale autoriteiten. Door EASA is immers in de EASA FCL al bepaald dat het LAPL in de hele EU geldig is. Houders van een RPL(A)SEP of TMG zonder aanvullende voorwaarden komen in aanmerking voor een LAPL.

Buiten de EU is het LAPL niet automatisch geldig, omdat het geen ICAO erkend brevet is - die situatie is vergelijkbaar met het huidige Nederlandse RPL binnen de EU: dan is men weer afhankelijk van toestemming van de desbetreffende nationale autoriteit. Het zou best zo kunnen zijn dat men een gelijkstelling van zijn/haar LAPL van bijv. de FAA kan krijgen voor een Sports Pilot License, maar dat zal de praktijk uit moeten wijzen. Met een EASA FCL PPL heeft men dat niet, dat is een brevet wat op basis van ICAO regels in principe internationaal, ook buiten de EU, geldig is.

 

Ik heb een Nederlands RPL en wil op een buitenlands geregistreerd vliegtuig vliegen. Mag dat?

Om internationaal te vliegen heb je 2 opties qua brevet:

  • Met een JAR-FCL PPL, dit is een internationaal brevet, dus ook al is die in Nederland afgegeven, je kunt er wereldwijd mee vliegen, ook op niet-Nederlands geregistreerde vliegtuigen. Uiteraard wel voorzien van de juiste klasse- of typebevoegdheid.
  • Met een nationaal brevet afgegeven door het desbetreffende land. Ons RPL is zo'n nationaal brevet. Je bent dan wel beperkt door die nationale regelgeving en kan dan uitsluitend op vliegtuigen vliegen die volgens dezelfde nationale regelgeving zijn geregistreerd. En ook hier geldt dat je de juiste klasse- of typebevoegdheid moet hebben.

Het is helaas dus niet zonder meer mogelijk om met een Nederlands nationaal brevet (RPL) een buitenlands geregistreerd vliegtuig te vliegen. Ongeacht waar je die wilt vliegen (in Nederland of in het buitenland). Dan probeer je twee nationale wetgevingen te combineren, en dat gaat niet. De eisen aan een Nederlands RPL kunnen immers heel anders zijn dan de buitenlandse eisen voor een nationaal brevet. Klinkt allemaal bureaucratisch, maar heeft met soevereiniteit en nationale wetgeving te maken.

Wat je zou kunnen doen is een van de volgende opties:

  • Een conversie van je Nederlandse RPL naar een internationaal JAR-FCL PPL maken met de juiste klasse- of typebevoegdheid. Dan heb je dit probleem niet meer, en kun je wereldwijd willekeurig geregistreerde vliegtuigen vliegen.
  • Het desbetreffende nationale brevet te halen (voor zover dat bestaat), maar dat is niet automatisch wereldwijd geldig. In de praktijk kun je binnen Europa overigens wel aardig uit de voeten met de nationale brevetten, want deze worden binnen Europa doorgaans wederzijds erkend. Zoals eerder aangegeven ben je dan wel beperkt tot vliegtuigen die op het desbetreffende buitenlandse luchtvaartuigregister staan.
  • Bij de desbetreffende buitenlandse luchtvaartautoriteit te informeren in hoeverre je een nationaal bewijs van gelijkstelling met je Nederlandse RPL kunt krijgen. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gelden. Ook in dit geval ben je dan beperkt tot vliegtuigen die op het desbetreffende buitenlandse luchtvaartuigregister staan. Let wel dat je in geval van een gelijkstelling beide brevetten geldig moet houden, waarvoor de eisen onderling kunnen verschillen (want: nationale regelgeving). Wellicht is het dan beter om te kijken of je gewoon het buitenlandse nationale brevet kunt behalen op basis van je Nederlandse RPL (evt. met aanvulende eisen), en die laatste dan laten verlopen, tenminste, als je niet van plan bent om nog op Nederlands geregistreerde vliegtuigen te vliegen.
  • Het vliegtuig Nederlands laten registreren. Dan kun je hem legaal met je RPL vliegen, uiteraard wel weer voorzien van de juiste klasse- of typebevoegdheid.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info