Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Brevetten

Vraag

Antwoord

Welke soorten brevetten zijn er?

Er zijn 2 soorten brevetten in Nederland: * RPL * PPL Het RPL is een zogenaamd 'nationaal bewijs van bevoegdheid': het is alleen in Nederland geldig. Als je met een Nederlands geregistreerd toestel in bijvoorbeeld België wilt vliegen, zal je in het desbetreffende land een gelijkstelling voor je brevet moeten aanvragen. Echter, sommige landen accepteren ons RPL wel en is het aanvragen van een gelijkstelling niet nodig. Voor meer informatie zie het boekje 'MLA flying in Europe'. Het PPL is een internationaal bewijs van bevoegdheid: de landen accepteren elkaars bewijzen van bevoegdheid. Zo kan je zonder meer met een Nederlands geregistreerd toestel met een Nederlands PPL naarbijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, Duitsland - of welk ander land dan ook - vliegen. Let op: voor microlights geldt dat er alleen een RPL wordt afgegeven.

Klassenindeling binnen een brevet

Binnen een brevetsoort (RPL of PPL) is er een onderverdeling: * (A) Voor vleugelvliegtuigen * (H) Voor helikopters

Typeratings

Je kunt binnen een klasse typeratings behalen. Deze zijn: * SEP: Single Engine Piston -> Eenmotorig vliegtuig * SET: Single Engine Turbin -> Eenmotorig turbinevliegtuig * SEA: Waterplane -> Watervliegtuig * TMG: Touring Motor Glider -> Motorzwever * MLA: Microlight aircraft * MEP: Multi Engine Piston -> Meermotorig vliegtuig * MET: Multi Engine Turbine -> Meermotorig turbinevliegtuig

RPL of PPL? Waar moet ik voor kiezen?

Het ligt helemaal wat u wilt gaan doen met uw vliegbrevet. Microlight vliegen, gemotoriseerd vliegen of misschien opgaan voor beroepsvlieger bij bijvoorbeeld de KLM of Martinair? Er zijn verschillende mogelijkheden. # U wilt microlight gaan vliegen: In dat geval is het simpel: een RPL. Een andere optie is er niet. # U wilt eenmotorig gaan vliegen Iets minder simpel. Als u alleen in Nederland wilt gaan vliegen, dan kunt u kiezen voor het RPL. Vluchten naar het buitenland zijn dan onder voorwaarden mogelijk. Wilt u wel naar het buitenland vliegen en de mogelijke sores omtrent gelijkstelling van brevetten voorkomen, dan is een PPL de enige optie. # U wilt later commercieel gaan vliegen Dan is de enige optie een PPL. De bevoegdheidsverklaringen die nodig zijn voor het commercieel vliegen hebben als voorwaarde dat er een PPL aanwezig is.

Wanneer wordt het RPL een JAR-FCL Brevet

Als gevolg van de invoering van JAR-FCL 1, 2, 3 en 4 respectievelijk per 1 oktober 1999 voor vleugelvliegtuigen (A) en per 1 oktober 2001 voor helikopters (H) en boordwerktuigkundigen (BWK) vervalt te zijner tijd het nationale Bewijs van Bevoegdheid PPL(A). Voor vleugelvliegtuigen (A) is dit in 2007 en voor helikopters (H) en boordwerktuigkundigen (BWK) is dit in 2009. Achtergrondinformatie: In 1999 is op basis van het oude A1 brevet voor sportvliegen een National PPL-A SEP afgegeven omdat het A1 niet op alle punten voldeed aan de eisen van JAR/FCL. In de loop der tijd konden PPL-A vliegers dit bij verlengen omzetten naar een JAR/FCL PLL-A SEP. De Nationale PPL-A’s zijn vervallen per 1/10/2007. Dit geldt dus niet voor RPL(A)MLA. Bron: Website IVW

Hoeveel kost dat nou, zo'n brevet?

Op deze vraag is het lastig om een goed antwoord te geven. De verschillende opleidingsinstituten hanteren hun eigen prijzen. Om wat beslagener ten ijs te komen kan het handig zijn om onderstaand schema in te vullen: * Praktijkopleiding - vliegtuighuur: * Praktijkopleiding - instructeur: * Theorieopleiding: * Benodigdheden bij de theorieopleiding: * Landingsgelden: * Initiele medische keuring: * Examengelden theorie (minimaal 7 vakken) * Onvoorziene uitgaven: Opmerkingen: * Soms zijn de kosten voor vliegtuighuur en instructeur 2 verschillende kostenposten

Zijn er nog leeftijdseisen om met vliegen te beginnen?

Er is geen minimum leeftijd om met het vliegen te beginnen. Alleen voor het eerst solo gaan geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en je brevet kan je aanvragen als je minimaal 17 jaar bent. En je bent nooit te oud om te leren vliegen.

Moet ik nog medisch gekeurd worden?

Voordat je solo gaat vliegen, dien je medisch te worden gekeurd. Als je nog nooit eerder een vliegmedische keuring hebt gehad, moet je een zogenaamde Initiele Keuring Klasse 2 ondergaan. Extra aandacht wordt er besteed aan je hart, oren en ogen. Als je bent goedgekeurd ontvang je na goedkeuring van Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Luchtvaart je 'medical': je mag nu alleen rondvliegen. Voor de geldigheid van je medical is verstreken dien je een nieuwe keuring te ondergaan: de vervolgkeuringen. Deze keuringsartsen mogen de keuring uitvoeren. De initiele plus de vervolgkeuringen mogen ook in Duitsland of in België worden ondergaan. Op de site van airports.de vindt u een overzicht van alle Duitse keuringsartsen.

 

Geldig houden

Vraag

Antwoord

Ik heb mijn brevet (PPL of een MLA-brevet) in het buitenland gehaald. Hoe kan ik dat geldig maken voor Nederland ?

Dat is afhankelijk van in welk land het brevet gehaald is. De snelste manier om een antwoord te krijgen is bellen met IVW, afdeling brevettering in Den Haag. Telefoon: 088-4890000

Wat moet ik doen om mijn brevet geldig te houden?

Het brevet heeft een of meerdere bevoegdheidsverklaringen. Een daarvan is bijvoorbeeld RPL(A)SEP. Stel dat de bevoegdheid verloopt op 1 oktober van het jaar. In de 12 maanden voorafgaand aan het verlopen van je bevoegdheid moet je een 'trainingsvlucht' doen. Dit houdt in dat je minimaal 60 minuten met een instructeur de lucht in gaat. Gedurende de vlucht zullen enkele punten uit het leerrooster worden gehaald en zal de vlieger deze moeten uitvoeren. Voor deze trainingsvlucht kan je overigens niet zakken en kan je je bevoegdheid niet kwijtraken. Tevens moet je in de twaalf maanden voorafgaand aan de trainingsvlucht minimaal 12 uur gevlogen te hebben, waarbij de trainingsvluchtduur ook nog opgeteld mag worden. Als dit allemaal is gebeurd, vul je Verklaring Trainingsvlucht of ervaringsuren in. Daarna laat je je brevet door een examinator aftekenen. Als je niet in de gelegenheid bent om een examinator te vinden, dan kan je de verklaring plus kopiën van het logboek waaruit de ervaring blijkt naar IVW opsturen.

Zo'n trainingsvlucht; das pure geldklopperij

Nee, het is geen pure geldklopperij. Bij een trainingsvlucht wordt beoogd, dat de noodzakelijke kennis en vaardigheid ten aanzien van de bevoegdverklaring onder supervisie van een instructeur in de praktijk wordt getoond. Hiermee wordt beoogd de veiligheid in de luchtvaart te waarborgen zonder dat er sprake is van een waardeoordeel van de kant van de instructeur.

Kan ik zakken voor mijn trainingsvlucht?

De instructeur mag in geen geval weigeren het formulier, dat de instructievlucht heeft plaatsgevonden, te tekenen. De instructeur is echter wel bevoegd om een opmerking te maken op een bijlage over de wijze van uitvoeren van de instructievlucht. Op deze manier kan dan door de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden beoordeeld of er nog een trainingsvlucht moet worden gedaan in het kader van het waarborgen van de veiligheid of dat er overgegaan moet worden tot schorsing. De instructeur mag dus een opmerking maken, maar is niet bevoegd tot beoordeling van de trainingsvlucht als ware het een proeve van bekwaamheid.

Krijg ik na een trainingsvlucht een nieuw brevet?

Indien de examinator op het "Skill Test and Proficiency Check Report Form" of op het formulier "Verklaring Trainingsvlucht" heeft aangegeven dat de betreffende bevoegdverklaring op het brevetdocument is afgetekend, wordt de verlenging bij de Unit Persoonsdocumenten Personenvervoer en Luchtvaart geregistreerd. Hierop ontvangt u een beschikking met vermelding van de nieuwe vervaldatum. Met het door de examinator afgetekende brevet kunt u weer 1 jaar dan wel in geval van de bevoegdverklaring SEP (land), MLA en TMG 2 jaar vliegen. Alleen in het geval dat de examinator het brevetdocument niet dan wel onjuist heeft afgetekend, zal er een nieuw brevetdocument worden verstrekt met daarop de correcte vervaldatum.

Mijn bevoegdheid is verlopen, wat nu?

Stel, je bevoegdheid RPL(A)SEP was geldig tot 1 oktober van het jaar. En je hebt geen trainingslvucht uitgevoerd. Dan is de bevoegdheid verlopen en mag je niet meer vliegen. Simpel. Als de bevoegdheid niet al te lang is verlopen (denk aan enkele maanden) dan moet je met een examinator een prof-check maken. Is het langer geleden, neem dan kontakt met IVW op. Zij zullen dan een uitspraak doen.

Mijn bevoegdheid is 6 maanden verlopen? Wat nu?

Neem in dat geval kontakt met IVW divisie Luchtvaart op. Zij komen dan met een bindend voorstel. Meestal zal dat een examenvlucht zijn. Onnodig om te vertellen dat u dan eerst weer lessen moet nemen om op examenniveau te komen.

Kan mijn theorie verlopen?

In theorie kan dat, ja. Maar hoeft niet. Zolang je brevet geldig is, is ook je theorie geldig. Stel: u heeft een bevoegdheidsverklaring RPL(A)SEP dat geldig is tot 1 oktober van het jaar. Uw brevet is geldig tot 31 december 2 jaar later. Door allerlei omstandigheden heeft u niet kunnen vliegen en is uw bevoegdheidsverklaring allang verlopen. Uw brevet echter is nog steeds geldig! En dus ook de theorie die aan het brevet ten grondslag ligt. Rond het verstrijken van de geldigheidsduur van het brevet neemt u kontakt op met IVW divisie Luchtvaart en vraagt u een nieuw brevet aan. Inclusief de verlopen bevoegdheidsverklaring. Daarna is uw brevet weer 5 jaar geldig. Als u de luchtsport weer wilt gaan oppakken, dan moet u er alleen voor zorgen dat er weer aan de voorwaarden wordt voldaan zoals die voor de desbetreffende bevoegdheidsverklaring geldt. Let op: voor het bovenstaande is wel van belang dat u het theorie-examen nieuwe stijl heeft gedaan. Mensen met 'oude stijl'-theorie-examens (voor het vliegbewijs 'A') hebben helaas pech...

(Uitbreiding naar) Bevoegdheid MLA & aanvraag profcheck (Proeve van Bekwaamheid)

Regelmatig worden examinatoren benaderd door (veelal reeds gebrevetteerde) vliegers die graag tevens een bevoegdverklaring MLA willen behalen. Of RFI's, die hun bevoegdheid willen verlengen. Om de correcte gang van zaken hierin te verduidelijken, krijgt u hieronder de juiste procedure voor het aanvragen van een skilltest of prof.check. Het protocolsysteem vereist de volgende procedure: * De aanvraag geschiedt altijd via een protocolhouder of direct bij IVW (formulier te downloaden van www.ivw.nl > lucht > vergunningen. Onder vergunningen vindt u Aanvraag Praktijkexamen en Proeve van Bekwaamheid, onder Bewijs van Bevoegdheid vindt u Aanvraag B.v.B. Vlgtg.(A) of... ) * De protocolhouder of IVW wijst, via IPEX, een examinator aan en verzendt de benodigde examenformulieren naar deze examinator. De examinator neemt vervolgens kontakt op met de kandidaat en maakt een afspraak. * De onkostenvergoeding voor de examinator bedraagt 100,- euro, incl. reiskosten. * Wie zijn protocolhouder? De meeste geregistreerde opleidingen en de FTO's. Ook treedt de KNVvL Afd.Gemotoriseerd Vliegen als protocolhouder voor MLA's op ( b.v. in geval van een PvB RFI). Deze laatste kunt u bereiken via Ellen van den Berg, secretariaat Exa.Cie.MLA, ellen.van.den.berg@mvvl.martinair.com. Voor nadere informatie kunt u eventueel terecht bij Peter Havelaar, Vz.Exa.Cie.MLA, 0227-595104. * In geen geval wordt een examinator rechtstreeks benaderd voor een examen, tenzij met toestemming van uw protocolhouder.

Ik heb een RPL(A)SEP, hoe krijg ik een PPL(A)SEP?

Als je een RPL(A)SEP hebt, en je wilt dat gaan 'upgraden' naar een PPL(A)SEP, dan is dat mogelijk. 10% Van de uren met een maximum van 10 uur tellen mee als PPL uren. Uit de syllabus worden alleen de dingen gehaald die je gedurende de RPL theorie nog niet hebt doorlopen, zoals het maken van een buitenland-overlandvlucht. De meeste vliegscholen gebruiken de 35 uur (of zoveel meer natuurlijk) om de puntjes-op-de-i te zetten. Je kunt geen RPL(A)MLA upgraden naar PPL(A)MLA omdat er geen PPL(A)MLA bestaat.

Ik heb een PPL(A)SEP, hoe krijg ik een RPL(A)MLA?

Het enige dat je hoeft te doen is in dit geval bij een bij de KNVvL aangesloten vliegschool een conversietraining volgen. De PPL uren tellen voor 100% mee. Als je op examenniveau bent, doe je bij de examinator een examenvlucht.

Ik ben RFI(A)MLA en ik wil voor 2 jaar mijn instructeursbevoegdheid niet gebruiken, maar na die 2 jaar weer wel. Hoe regel ik dat?

Stel de instructeursbevoegdheid loopt op 1 oktober a.s. af. Dat jaar doe je voor 1 oktober een RFI seminair en je doet bij een RFIE een profcheck. Hiervoor heb je 12 maanden de tijd. Je moet dit elke drie jaar doen omdat je de 25 uur in het laatste jaar niet gemaakt hebt. De profcheck houdt o.a. in dat de RFIE het rollenspel uitlegt: wat voor soort leerling is hij, waar zit hij in het lesprogramma etc. Vervolgens doet de kandidaat een briefing, een demo, uitvoering en debriefing. Ook kan de RFI opgedragen worden zelf wat vliegvaardigheid te vertonen. De profcheck kan via de protocolhouder worden aangevraagd. In de meeste gevallen is de vliegschool van de RFI de protocolhouder.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info