Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Nieuws

Op deze pagina houden we onze leden op de hoogte van al het nieuws rondom deltavliegen. Activiteiten van de afdeling, nieuws over materiaal en vliegstekken enzovoorts. Heb je zelf een nieuwtje of organiseert je club een activiteit? Stuur dan een bericht naar communicatie.deltavliegen@KNVvL.nl.

Nieuwsoverzicht

Privacy Policy KNVvL
Afdelingen

KNVvL Privacy Policy Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)

De KNVvL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KNVvL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

lees verder

Update handboek afdeling Deltavliegen: versie 2.03 staat online
Deltavliegen

Er is een nieuwe versie van het handboek afdeling Deltavliegen gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het verruimen van de bevoegdheden van verenigingsinstructeurs: zij mogen nu ook, onder bepaalde omstandigheden, instructie geven aan piloten met een geldig B1 en voldoende ervaring. Dat is niet de enige wijziging; er zijn in verschillende hoofdstukken wat kleinere zaken aangepast of duidelijker geformuleerd.

In dit bericht staat een overzicht van de aanpassingen. Neem hier kennis van en neem het handboek nog eens goed door. De wijzigingen gaan in op 16 mei 2018.

lees verder

Centrale commissies van de KNVvL, wat zijn dat eigenlijk?
Deltavliegen

De KNVvL is aan het reorganiseren. Daarover was al wat te lezen in de nieuwsbrieven van de KNVvL. Daarin stond ook een oproep voor leden om actief te worden in de ‘centrale commissies’. Vanuit de afdeling Deltavliegen zoeken we ook nog leden voor die commissies. Daarom vroegen we bij de KNVvL eens wat nou precies het nut is van de reorganisatie en naar het doel van de wat archaïsch klinkende centrale commissies.

lees verder

Veiligheidsdag op 3 maart 2018
Deltavliegen

In het voorjaar van 2018 organiseert de afdeling Deltavliegen nog een theorie-examen en een veiligheidsdag. De datum van het theorie-examen was al bekend. De veiligheidsdag wordt gehouden op zaterdag 3 maart. Voor zowel het examen als de veiligheidsdag moet je je vooraf aanmelden.

De data op een rij:
Veiligheidsdag op zaterdag 3 maart
Theorie-examen op zondag 25 maart vanaf 12:00 uur

lees verder

Ledenvergadering afdeling Deltavliegen op 2 maart 2018
Deltavliegen

De eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling Deltavliegen van de KNVvL is op vrijdagavond 2 maart 2018. De laatste jaren werd de ALV altijd in november gehouden, maar dit jaar dus niet.

Op de extra ALV afgelopen zomer zijn een aantal besluiten genomen en is een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur werkt nu hard aan het uitvoeren van die besluiten. In februari hopen we daar een stuk verder mee te zijn. We willen jullie dan informeren over de resultaten en nieuwe keuzes voorleggen voor de toekomst.

lees verder

Data examens en veiligheidsdag en surveillant gezocht
Deltavliegen

Voor de winter van 2017-2018 zijn weer twee examens gepland. Ook is de datum van de eerste veiligheidsdag bekend. Voor zowel het examen als de veiligheidsdag moet je je vooraf aanmelden. Ook zoeken we nog mensen met B3 die een theorie-examen willen bijwonen als secondant.

De theorie-examens zijn gepland:
- Zondag 26 november vanaf 12:00 uur
- Zondag 25 maart vanaf 12:00 uur

Meer informatie en hoe je je aan kunt melden staat op de pagina over examens.

lees verder

Update afdelingsbestuur Deltavliegen - taken goed verdeeld
Deltavliegen

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd binnen de afdeling Deltavliegen. Het belangrijkste nieuws vatten we samen in dit bericht: de notulen van de extra ALV (eerder al gepubliceerd) en de formatie van het nieuwe afdelingsbestuur en de eerste acties.

Op dinsdag 6 juni hield de afdeling een extra ledenvergadering met twee onderwerpen:

  • Een aantal acties ter promotie van onze sport en voor ledenbehoud
  • De verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur
lees verder

Arne Tänzer winnaar NK Deltavliegen
Deltavliegen

Kernploeglid Arne Tänzer heeft Gijs Wanders afgelost als Nederlands kampioen Deltavliegen. Afgelopen twee weken streed hij om de Nederlandse titel tijdens de NK die deze keer op Aeroclub Salland en nabij Greifenburg in Oostenrijk werden georganiseerd.

Het eerste deel van de wedstrijd werd veertien dagen geleden gehouden op het zweefvliegveld van Aeroclub Salland, alwaar de piloten met een ultralight vliegtuig werden opgesleept. Daar werden drie geldige taken genoteerd. Door de goede thermische weersomstandigheden bedroeg de grootst gevlogen taak van het deelnemersveld deze editie zo’n 80km en werd met gemiddelde snelheden van ± 45km/uur gerond. 

lees verder

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info