Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Actueel

Privacy Policy KNVvL
Afdelingen

KNVvL Privacy Policy Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)

De KNVvL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KNVvL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen vooraf om uw toestemming als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als KNVvL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de KNVvL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie van het lidmaatschap en verstrekken van lidmaatschapspassen, sportlicenties, etc;

 • Communicatie over KNVvL gerelateerde onderwerpen;

 • Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;

 • Registratie van examendeelname/resultaten;

 • Registratie behaalde KNVvL brevetten;

 • Deelname aan bijeenkomsten;

 • Bijhouden van opleidingsresultaten;

 • Historie van behaalde sportieve presentaties.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de KNVvL de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 • Voornamen;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Geboortedatum en plaats;

 • Telefoonnummer(s);

 • E-mailadres;

 • IBAN nummer;

 • Geslacht;

 • Behaalde brevetten/bevoegdheden;

 • Examendeelname/resultaten KNVvL brevetten/bevoegdheden;

 • Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten;

 • Resultaten van sportieve prestaties;

 • Website bezoek (IP-adres).

Uw persoonsgegevens worden door de KNVvL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het lidmaatschap en daarna voor onbepaalde tijd.

Het bewaren van ledeninformatie na het opzeggen van het lidmaatschap heeft als doel:

 • Historie ledenverloop KNVvL;

 • Bij herintreden eventuele brevet informatie kunnen raadplegen voor het herkrijgen van behaalde brevetten en bevoegdheden.
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van afdelingsperiodieken;

 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie;

 • Het verzorgen van examens via STEBZ.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie  in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

De KNVvL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de KNVvL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
 

Contactgegevens

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)
Houttuinlaan 16a
3447 GM Woerden
0348-437060

www.KNVvL.nl
ledenservice@KNVvL.nl

Race on the Riviera: Red Bull Air Race in France
Aerobatics

Just two weeks before the renowned film festival in Cannes, the glamorous city will roll out the red carpet for the stars of aviation motorsport, as the Red Bull Air Race World Championship makes its long-awaited French debut.

Launched in 2003 and a World Championship since 2005, the Red Bull Air Race has thrilled crowds at global destinations from New York City to London and from Australia to Japan. But this April 20-22 will mark the first time that the sport has taken off in the skies of France – and with five French pilots among the weekend’s elite lineup, the second stop of the eight-race season will be a gala event. 

The Red Bull Air Race is the new dimension of motorsport, putting speed, precision and breathtaking flying skills in the spotlight at Cannes. In the Master Class, fourteen of the world’s best pilots compete for the official World Championship recognized by the Fédération Aéronautique Internationale. Flying against the clock through a racetrack of 25-meter-high pylons in cutting-edge raceplanes, they will reach speeds of 370kmh while enduring forces of up to 12G. The high-speed, low-level racing over the Mediterranean will put the action right in front of the fans, and special side acts and autograph opportunities will make the historic weekend even more memorable.

Headlining their first-ever home race will be the three French pilots in the World Championship: Nicolas Ivanoff, a Corsican with five career race wins; François Le Vot, a former top gun flight instructor with the Armée de l’Air and World Aerobatic Champion who resides in the south of France; and Mika Brageot, a young native of Villeneuve sur Lot who won the 2015 title in the sport’s second competition category and is already challenging the leaders in the World Championship.

Their opponents in the international cast of aviation luminaries include reigning World Champion Yoshihide Muroya (JPN) and his fierce rival, the 2017 runner-up Martin Šonka (CZE). Two Americans also look to figure prominently, with former double titleholder Kirby Chambliss continuing his comeback campaign, and Michael Goulian fighting to retain the top of the leaderboard after winning February’s season opener in Abu Dhabi. And watch out for Germany’s Matthias Dolderer – the 2016 World Champion is determined to claw his way back up to a top role this season. 

Meanwhile, two more French pilots will shine in the Challenger Class that builds the stars of tomorrow. A local favorite from the Cannes region will be Mélanie Astles, the first woman to compete – and to win – in the Red Bull Air Race. Also flying for the Tricolor will be Baptiste Vignes of Le Havre, who has claimed world aerobatic titles and has shown strong promise in Air Racing since joining the Challenger Class last year.

Catch the premiere at the Croisette: Tickets for the Red Bull Air Race 2018 – including three days of action over the Cote d’Azur in Cannes – are on sale now. For all the latest news and information, visit www.redbullairrace.com.

 

Bericht van Red Bull Air Race.

Red Bull Air Race lands in Abu Dhabi for season opener
Aerobatics

Abu Dhabi (UAE) – With glittering skyscrapers reflecting the Arabian Gulf, Abu Dhabi is home to one of the most dramatic skylines in the Red Bull Air Race World Championship – and the 2018 season promises thrilling action to match. Thirteen of the world’s best pilots will resume their rivalries at 370kph with forces up to 10G, joined by a new opponent boasting impeccable credentials. With a first-time World Champion leading the rankings, many teams have radically revised their raceplanes, and the opener in the Emirates will set the stage for a season of suspense.

Pilots from six continents have been impatiently awaiting the kickoff to the eight-race calendar. In the Master Class, 2017 World Champion Yoshihide Muroya of Japan wants to erase the memory of his 13th-place result in Abu Dhabi last year, which set up a season-long rivalry when Czech pilot Martin Šonka took his maiden win over the Corniche. The outcome was not resolved until the last round of the finale, when Muroya claimed Asia’s first title, leaving Šonka runner-up. Expect fireworks between these two.

Canada’s Pete McLeod, a career-high third in 2017, and Australia’s Matt Hall, twice second place overall, aim to continue the hot streak they built in the last half of the season – and both have podiumed in Abu Dhabi before. Meanwhile, former World Champions Kirby Chambliss (USA) and Matthias Dolderer (GER) are hungry for fresh dominance. 

This season also marks the return of powerhouse Great Britain to the World Championship, as Ben Murphy makes his Master Class debut with the Blades Racing Team. A former leader of the Royal Air Force aerobatic team “The Red Arrows”, Murphy brings two years’ experience in the feeder Challenger Class. 


Challenger Class news: Italy’s Dario Costa and South Africa’s Patrick Davidson join the lineup in 2018, each the only current Red Bull Air Race pilot from his country. Further, all 10 contenders will be flying a swift new raceplane, the Edge 540 V2. 

Amping the excitement across the race classes is a rule change that changes the penalty for exceeding the G-force limit – enabling pilots to race on (albeit with a time penalty) rather than earning a “did not finish” result if their infraction is within defined safety limits. 

“I’ve never looked forward to a kickoff with so much anticipation. The 2017 season had us on the edge of our seats, and because it was so close, every team sees a chance for glory and is going for it,” said Erich Wolf, General Manager of Red Bull Air Race GmbH. “I think we’ll be treated to phenomenal advances in technology and skill, and there’s nowhere that appreciates progression more than Abu Dhabi, with its strong motorsport heritage. It’s the perfect place to begin our second decade of World Championship action.” 

See it live: Tickets for the Red Bull Air Race 2018 – including the season opener in Abu Dhabi – are on sale now. For all the latest news and information, visit www.redbullairrace.com.

Red Bull Air Race 2018 Calendar: 
2-3 February: Abu Dhabi, UAE
21-22 April: Cannes, France 
26-27 May: Europe, location TBA
23-24 June: Budapest, Hungary 
4-5 August: Asia, location TBA
25-26 August: Kazan, Russia
6-7 October: Indianapolis, USA
November: Asia, location TBA


Bericht van Red Bull Air Race.

Verslag DONAC 2017
Aerobatics

Van vrijdag 8 september t/m zondag 10 september organiseerde VINK (Vliegen is een Kunst) weer haar jaarlijkse DONAC (Dutch Open National Aerobatic Championship) op Lelystad Airport. In de voorbereidingen voor deze DONAC kwam er nog een nieuwe locatie voor de wedstrijdbox bij. De oude locatie kon niet meer gebruikt kon worden door de verbouwingen aan de runway, die op het moment van de DONAC in volle gang waren. Door de verlenging van de baan richting het westen kon met name de jury positie niet gehandhaafd worden.

In overleg met Ernest ter Hart van Lelystad Airport en door een aantal keren de situatie ter plaatste te gaan bekijken, konden we een goed alternatief vinden door de box iets naar het noordoosten op te schuiven. Bij deze locatie konden we ook een goede locatie voor de jury vinden. Bijkomend voordeel was dat we hiermee buiten alle werkzaamheden bleven en we dus ook niet afhankelijk waren van vertragingen in bouw e.d.

Gaandeweg het jaar vorderden de voorbereidingen, de benodigde vergunning was aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving & Transport, de omwonende waren aangeschreven, het laatste overleg met Lelystad Airport was gehouden, Wings over Holland had haar medewerking weer toegezegd, de prijzen waren besteld, de bbq geregeld en, niet onbelangrijk, de inschrijvingen druppelden binnen. En niet te vergeten de vrijwilligers waren gevraagd. Zonder hen geen DONAC!

Uiteindelijk hadden we 20 deelnemers, waarbij we met Ringo Massa eindelijk weer een deelnemer in Unlimited hadden! Daarnaast hadden we ook weer goede aanwas in Standard met 8 inschrijvingen. De klasse Beginners bleef dit jaar wat achter met 1 deelnemer, Geert Veldhuizen, maar ik heb verhalen gehoord dat we komend jaar op weer meer inschrijvingen mogen rekenen.

Nieuw was dat we 2 inschrijvingen hadden van de Eindhovense Aeroclub met 2 deelnemers, Eric Schenkelaars en Dennis Vriesema, in Standard. Sinds kort beschikt de EACM over een eigen aerobatics kist, een Super Decathlon. We hopen op veel inschrijvingen vanuit de EACM.

De week voor de DONAC begonnen de zorgen over het weer toe te nemen, wat resulteerde in het moeten cancelen van de vrijdag vanwege het weer. De weersverwachtingen voor met name de zaterdag baarden ook zorgen, maar uiteindelijk konden we op zaterdag vanaf 12.30 uur bijna onafgebroken vliegen tot 19.00 uur. Dit resulteerde in een compleet gevolgen programma voor alle klassen en voor de Advanced en Intermediate en een deel van de Standard vliegers, zelfs ook een eerste unknown.

Maar door het slechte weer en de weersverwachtingen hadden we een drietal afmeldingen: De 2 deelnemers uit België en de deelnemer uit Engeland. Ook waren er afmeldingen van Alexander in t Veld en H.J. van Overvest door mechanische problemen met hun kist. Door deze afmeldingen bleven er in de klassen Advanced en Intermediate 2 deelnemers over, wat wat karig was.

De vrijdagmiddag werd nuttig gebruikt voor een jury workshop door onze jury voorzitter, Ian Scott. Tijdens deze workshop besprak Ian verschillende figuren en gaf daarmee belangrijke tips en wetenswaardigheden voor de, met name beginnende, vliegers.

Zaterdag

De briefing op zaterdag morgen startte om 09.00 uur, waarbij, gezien het weer, besloten werd 11.00 uur wederom bij elkaar te komen om de weersontwikkeling te blijven volgen. Uiteindelijk werd het weer rond 12.00 uur dusdanig dat we om 12.30 uur konden starten.

Omdat er veel vliegers op eenzelfde kist vlogen, werd besloten alle klassen door elkaar heen te laten vliegen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare tijd.

Giorgi Gzirishvili beet het spits af in de klasse Standard. Vervolgens kon op een vlotte manier elke deelnemer zijn sequence vliegen, waardoor aan het einde van de dag elke deelnemer tenminste 1 sequence gevlogen had en de klassen Advanced en Intermediate ook hun eerste unknown. Ook de eerste 4 starters in Standard konden hun unknown vliegen. Dit resulteerde in de volgende scores:

Beginners Geert scoorde voor zijn 1e sequence 65,67%. Een hele mooie score voor een eerste deelname!

Standard In Standard was de vraag hoe de deelnemers uit Eindhoven zich zouden houden in een veld met een aantal behoorlijk ervaren deelnemers. Eric Schenkelaars liet meteen zijn kunsten zien met een hele mooie 69,82 % op de voet gevolgd door Giorgi Gzirishvili met 67,13%.
Op gepaste afstand volgde Jan Robijns met 65,61%.

Ook vlogen Eric, Giorgi, Jan en Christian Eitner hun eerste unknown.

Intermediate In Intermediate bleven Dirk Evers en Peter Farla over als deelnemers. Toevallig beiden met een Pitts, Dirk met een S-2B en Peter met een S-2A. Dirk sloot de dag met een 61,41 % net even beter af dan Peter met 56,58 %.

Advanced Ook in Advanced bleven door afmeldingen maar 2 deelnemers over, Martijn Kersten en René Kamphues. Beiden konden hun 1e unknown vliegen.
Dit resulteerde erin dat Martijn zijn dag afsloot met een minimale voorsprong op René: 74,32 % tegen 73,25%, waarbij René en Martijn stuivertje wisselden om de 1e plaats, omdat René de 1e sequence met een iets betere score afsloot dan Martijn.

Unlimited Zoals eerder aangehaald, dit jaar voor het eerst weer een deelnemer in de klasse Unlimited.
Ringo vloog een puike sequence, welke hij afsloot met een percentage van 66.80%.

De zaterdag werd afgesloten met een gezellige barbecue, zoals altijd weer prima verzorgd door René Elfrink en zijn dochter.

Zondag

De zondag startte met een blauwe hemel en na de briefing van 08.30 uur kon vrij snel begonnen worden met het programma. Ook nu vlogen weer alle klassen door elkaar en werd gestart met de overige deelnemers uit Standard die hun unknown konden vliegen. Hier tussendoor vloog Ringo zijn 1e unknown en de deelnemers uit de klasse Intermediate en Advanced hun 2e unknown.

Terwijl we met prima weer konden starten, ontstonden gaandeweg de dag toch steeds meer wolken, die ons uiteindelijk ook dwars zaten in onze wedstrijd. Hierdoor moest enkele malen de wedstrijd worden stil gelegd. De laatste delen van het programma moesten zelfs tussen de bewolking door gevlogen worden. Knap in dit verband was dat Ringo zijn 2e unknown zonder breaks wist te vliegen tegen een achtergrond van behoorlijk wat cumulus bewolking en daarbij nog een geweldige sequence wist neer te zetten.

De scores van de zondag:

Beginners

Rank

Pilot

Aeroplane

Registration

   

Totals

O/all %

1

Geert Veldhuizen

CAP 10C

PH-RIC

499.13

547.13

1046.25

68.832


Geert vloog een aanmerkelijk betere sequence dan op zaterdag, wat resulteerde in een totaalscore van 68.83%. Zowaar een prima resultaat.

Standard

Rank

Pilot

Aeroplane

Registration

   

Totals

O/all %

1

Eric Schenkelaars

Decathlon

PH-DEC

1170.14

959.35

2129.48

69.591

2

Giorgi Gzirishvili

CAP 10C

PH-RIC

1151.12

908.06

2059.18

67.293

3

Jan Robijns

CAP 10C

PH-RIC

992.79

1019.00

2011.79

65.745

4

Jaap Snippe

CAP 10C

PH-RIC

936.27

1065.54

2001.82

65.419

5

Dennis Vriesema

Decathlon

PH-DEC

929.20

792.92

1722.12

56.279

6

Christian Eitner

Robin 2160

PH-SVN

808.23

872.45

1680.68

54.924

7

René Dijkshoorn

Robin 2160

PH-SVN

952.93

 

952.93

31.141

De spannende strijd van zaterdag had zijn vervolg op zondag met de overige deelnemers die hun unknown vlogen. Jan Robijns en Jaap Snippe scoorden aanmerkelijk beter dan hun 1e sequence, maar wisten net niet voldoende punten te scoren om het resultaat nog te veranderen.

Eric werd uiteindelijk met een mooie score van 69.59 % winnaar op korte afstand gevolgd door Giorgi met 67.29%.

Intermediate

Rank

Pilot

Aeroplane

Registration

     

Totals

O/all %

1

Dirk Evers

Pitts S-2B

PH-PEP

1492.00

1443.63

1441.75

4377.38

59.314

2

Peter Farla

Pitts S-2A

PH-PGP

1513.38

1191.25

1621.13

4325.75

58.614


In Intermediate kon Peter net niet voldoende punten scoren om alsnog de 1e plaats te pakken. Dirk werd met een mooie 59,31% eerste, op minimale afstand gevolgd door Peter met 58,61%.

Advanced

Rank

Pilot

Aeroplane

Registration

     

Totals

O/all %

1

Martijn Kersten

Extra 300S

D-EXML

2626.38

2412.25

2556.00

7594.63

74.824

2

Rene Kamphues

Extra 300S

D-EXML

2647.50

2319.00

 

4966.50

48.931

In Advanced kon alleen Martijn zijn 2e unknown vliegen. René kon door omstandigheden en de bewolking die ons parten speelde, zijn 2e unknown niet meer vliegen en liet deze laatste sequence lopen, waardoor zijn eindscore score lager uitviel.

Uiteindelijk scoorde Martijn een superieure 74.82%, waarmee hij tevens Nederlands kampioen Aerobatics werd, en konden hem dus de daarbij behorende versierselen tijdens de prijsuitreiking omgehangen worden!

Unlimited

Rank

Pilot

Aeroplane

Registration

     

Totals

O/all %

1

Ringo Massa

Extra 300S

D-EXML

2958.75

3614.13

3365.50

9938.38

69.064

Zoals al gemeld, vloog Ringo voor het eerst Unlimited. Dat hij dat niet onverdienstelijk deed blijkt wel uit zijn scores. Tevens ontving hij de complimenten van Ian over zijn laatste sequence. Top gevlogen. Op naar meer deelnemers in Unlimited!

Prijsuitreiking

Rond 16.30 uur werden tijdens de prijsuitreiking alle prijzen aan de winnaars uitgereikt en konden we terugkijken op een geslaagde DONAC 2017. Uiteindelijk had Martijn de overall hoogste score waardoor hij voor de 2e maal (de eerste keer won hij hem in Intermediate) de English Trophy won. Ian Scott die deze trophy ter beschikking stelde, reikte deze aan Martijn uit.

Langs deze weg een woord van bijzondere dank voor de juryleden en de vrijwilligers die het ons mogelijk maken een DONAC te organiseren!

Tevens een speciaal woord van dank voor Wings over Holland, die ons ieder jaar weer in de gelegenheid stellen om de DONAC vanaf hun bedrijf te organiseren.


Henk van Kessel
Wedstrijdleider

DONAC 2017: Nederlandse kampioenschappen Aerobatics
Aerobatics

Van 8 t/m 10 september organiseert Vliegen is een Kunst (i.s.m. de afdeling Aerobatics) voor de zeventiende achtereenvolgende keer het Nederlands Open Nationale Aerobatic Kampioenschap.

In 5 klassen zal worden gestreden om de eerste plaats. De winnaars in deze klassen worden uitgeroepen tot Nederlands winnaar in de: Unlimited Klasse, Advanced Klasse, Intermediate Klasse, Standard Klasse en Beginners Klasse

De Nederlandse winnaar in de hoogst gevlogen klasse zal worden uitgeroepen tot Nederlands Kampioen 2017.

De Nederlandse vlieger met de hoogste score, ongeacht de klasse waarin hij/zij vliegt) wint de 'English Trophy'. Deze kan slechts éénmaal door dezelfde vlieger in dezelfde klasse gewonnen worden.

Vanwege de weersvoorspellingen is de eerste wedstrijddag (vrijdag) geannuleerd en daardoor is het verdere programma aangepast.

Vliegen is een kunst op Facebook

Foto: Hendrik Jan van Overvest, de huidige Nederlands kampioen Aerobatics.

Verslag European Advanced Aerobatic Championship 2017
Aerobatics

De EAAC 2017 (European Advanced Aerobatic Championships) vonden plaats van 1 t/m 13 augustus 2017 te Chotěboř (Tsjechië).

Na veel trainen en wedstrijden vliegen in binnen- en buitenland was het eindelijk zover voor Martijn Kersten en Ringo Massa, de EAAC 2017. Voor Martijn is het zijn eerste internationale wedstrijd, voor Ringo zijn tweede (in 2010 heeft hij met de Cap 21 al eens meegedaan aan de World Advanced Aerobatic Championships).
Lees het verslag:

Op 1 augustus stond de Extra 300S (D-EXML) getankt en gereed voor de 3 uur durende ferry richting Tsjechië. Martijn Vloog de Extra naar Chotěboř en Ringo vloog diezelfde ochtend met KLM naar Praag, waarna hij met een huurauto Martijn op de grasstrip van Chotěboř ontving. De ferry was niet in een keer mogelijk vanwege de ‘beperkte’ range waardoor er een refuel stop gemaakt moest worden.

Wat slecht weer onderweg en een klein fuel probleem tijdens het tanken mochten de pret niet drukken en rond 13.30 uur locale tijd landde Martijn veilig en wel tussen de andere deelnemers, die een dag eerder al waren gearriveerd en druk bezig waren met het trainen op de wedstrijdlocatie.

Ook wij hadden trainingsslots aangevraagd voor 1 t/m 5 augustus om in de Box te kunnen trainen. Deze slots van 10 à 15 minuten boden ons de kans oriëntatiepunten te verkrijgen in het gebied. We waren er al snel achter dat dit de grootste uitdaging ging worden van de wedstrijd. Alles lag niet in lijn met de Centerline van de box waardoor oriëntatie erg lastig was. We hadden een geluk: iedereen had er last van!

Na de trainingsdagen was het dan zover. Op zaterdag 5 augustus mochten de Sparco’s, korte broeken en relaxte vliegkleding ingewisseld worden voor een nette blouse, lange nette broek en chique schoenen om als vertegenwoordiger van NL goed voor de dag te komen. De openingsceremonie was in het hotel in centrum van Chotěboř en werd door de burgemeester geopend. Daarna was het woord aan de president van de CIVA die na mooie woorden de wedstrijd opende!

Het was een kort maar krachtige opening met de wijze woorden: Houd het Veilig en veel Succes! Deze woorden hebben we tot ons genomen en laten bezinken tijdens een geweldig buffet dat klaar stond. Tijdens dit buffet werden nummers getrokken die de startpositie voor de eerste vlucht zouden bepalen. Hierbij is het van belang om niet bij de eerste 10 te horen, maar dat is meer geluk dan wijsheid. Wij hadden het geluk de nummers 17 en 44 te trekken wat ons positioneerde voor een goed begin!

Zondag 6 augustus: het was zover, de wedstrijd ging van start! Een Duitse deelnemer mocht de spits afbijten met zijn Extra 300XS. De spanning ligt hierbij hoog en dat was ook te merken en te zien. Het allereerste figuur van de eerste vlucht ging mis!! Hij moest een volledige rol verticaal omhoog vliegen maar vanwege de lastige oriëntatie werden dit er al snel 1 en een kwart. Met een rollrate van over de 400 graden per seconde is dit nog elke keer erg lastig.

Martijn en Ringo hadden de eerste vlucht netjes en zonder hele grote fouten gevlogen. Dit resulteerde in een 24e en 37e plaats voor die dag, zie foto hierboven.

Op naar het eerste onbekende programma! Dit programma bestaat uit figuren die door de diverse teams (3 of meer vliegers per land) zijn gekozen. Van deze figuren worden programma’s gemaakt die je voor een bepaalde tijd mag kiezen. Zo maakt veelal elk land een eigen programma, deze worden gepubliceerd en daarna mag je het programma kiezen waarvan jezelf vind dat het beste dan wel het makkelijkste te vliegen is. 

Nadat het eerste programma wat was uitgesmeerd over anderhalve dag werd er meteen doorgevlogen voor de volgende programma’s. Er was een hoge startproductie omdat je per deelnemer vanaf de start 10 minuten de tijd hebt je warm-up figuren te vliegen en je gehele programma. Tevens was slechter weer op komst waardoor de wedstrijdleiding zo veel mogelijk vluchten wilden uitvoeren.

Het slechte weer bleek waar te zijn, waardoor we een hele dag op het vliegveld hebben gehangen of we nu wel of niet gingen vliegen. Dit is erg slopend, want ook al duren de vluchten 10 minuten, het blijven extreem zware 10 minuten mentaal en fysiek!

Het weer werd op deze dagen om het uur gecheckt met een drone. Deze bepaalde de windsnelheid op 500 meter en de wolkenbasis. Deze getallen moeten binnen bepaalde waardes zijn om aan de eisen van de wedstrijdreglementen te voldoen.

Na het slechte weer kwam gelukkig toch weer zonneschijn. Dit was woensdag 9 augustus waarop we beiden lage nummers hadden getrokken voor de startpositie. Hierdoor konden we beiden in de ochtend ons eerste onbekende programma vliegen wat resulteerde in:

Ringo plaats 38 en Martijn plaats 29.

De scores waren binnen en we konden ons meteen gaan voorbereiden op ons volgende programma. Het weer leek deze dag goed te blijven met slechtere vooruitzichten in het verschiet! Martijn terug op zijn rode ligzak, Ringo in de hangaar doorlopen van zijn 2e onbekende programma en afwachten wat de dag ging brengen.

En jawel hoor, na 10 uur wachten, slapen en voorbereiden was het zover, we mochten het programma alsnog vliegen. Het was een slopende dag, maar met de weersvooruitzichten in het verschiet misschien toch beter vandaag nog te mogen vliegen i.p.v. met slecht weer, slechte horizon, wolken etc.

Ringo wist keurig met deze situatie om te gaan en zette een hele nette score neer wat resulteerde in een 22e plaats voor die vlucht, met daarna Martijn op plaats 29.

Het was een lange en zware dag, maar voldoening alom! Het was dus ook geen straf dat deze avond was gepland voor een bezoek aan de lokale brouwerij die de wedstrijd sponsorde. Hier hebben we gretig gebruik van gemaakt omdat we wisten dat we de dag erna toch niet moesten vliegen.

Na uitgeslapen te hebben zijn we rustig richting het vliegveld gereden en kregen we te horen dat alleen de eerste 50% van het deelnemersklassement de laatste vlucht mocht vliegen in verband met het weer. Dit heet een 'cut' die de wedstrijdleiding mag indienen om zo de bovenste helft van het klassement de volledige blootstelling te geven om te strijden voor de eerste 3 plaatsen.

Helaas bleek dit niet gunstig te zijn voor de Nederlanders, omdat die daar buiten vielen. Desondanks kunnen we terugkijken op een extreem leerzame wedstrijd. Met density altitudes op veldniveau van 4000ft is het heel anders vliegen. Zelfs met een Extra 300S ben je enorm bezig met energiemanagement, dat is een probleem wat we in Nederland nooit tegenkomen.

Desondanks een schitterend resultaat neergezet al zeg ik het zelf. Iets om trots en positief op terug te kijken. Martijn op een 26e plaats en Ringo op een 32e plaats tijdens een EK is een keurige score!

Al met al een enorm leuke, leerzame en vermoeiende wedstrijd! Ik zeg volgend jaar WK Roemenië!!!

Uiteraard moet de Extra nog naar huis. Deze vlucht had Ringo op zich genomen en ook hier kan niet alles in een keer vloeiend gaan. Op de ferry naar huis liep hij vast in slecht weer. Na een tussenstop in Duitsland en wachtende op het slechte weer wat voorbij trok kwam hij 20 minuten te kort om voor 19:00lt op Lelystad te landen. Gelukkig was Teuge open tot 20:00lt waar hij de nacht kon verblijven en de dag erna vroeg richting Lelystad kon vliegen voor de laatste resterende 10 minuten.

Het EK is met succes tot een einde gebracht. Nu weer trainen en op naar de volgende wedstrijd, het Dutch Open National Aerobatic Championship 2017 (DONAC) te Lelystad van 8 t/m 10 september!

Wie weet tot dan en anders het volgende verslag volgend jaar vanuit het WK Roemenië.

Live verslagen, foto's en filmpjes zijn ook te vinden op Facebook.

Groeten,

Martijn

Two world records for ‘revolutionary’ Aerobatics e-plane
Aerobatics

The FAI has ratified two new speed world records flown with a revolutionary electric-powered Aerobatics plane. Germany’s Walter Extra and Walter Kampsmann set one world record each, on 23 March 2017. Both pilots launched and flew the record from Schwarze Heide Airport near Dinslaken, Germany.

The pilots were flying the unique Extra 330LE, an electric-powered Aerobatics plane.

The plane, which only made its maiden flight in June last year, was flown at two different weights by two different pilots, to set two new world records. Both flights were watched by an official FAI Observer.

The records are:

 1. Speed over a 3km course, in a plane with a take off weight of 500kg to 1000kg: 337.5km/h. The pilot was Walter Extra (GER), the well-known aerobatics aviation designer.
 2. Speed over a 3km course, in a plane with a take off weight of 1000kg-1750kg: 342.86km/h. The pilot was Walter Kampsmann (GER), an expert Aerobatics pilot.

Walter Extra took off first at 9.15am. He then flew at a height of between 400m-550m on a straight course along a pre-determined 3km track in the sky.

For each record he made four passes along the course line, each time recording his flight data by GPS.

The world record time of 337.5km/h is an average of the four runs. Each run through the 3km course took about 30 seconds.

Later on the same day, Walter Kampsmann took off at 3pm and completed the same flight plan. He also completed four runs through the 3km aerial race track, with an average speed of 342.86km/h.

They come just four months after Walter Extra set a world record in the same plane for gain of height: he climbed to 3,000m in a time of 4mins 22 seconds on battery power alone.

That first flight was called a “technical milestone” by Siemens, the company behind the technology that powers the electric plane.

Walter Extra, an award-winning aerobatic pilot, is chief designer and founder of Extra Flugzeugbau, a manufacturer of aerobatic aircraft. Extra gave his name to one of the most popular aerobatics aircraft in the sport, the ‘Extra’.

The e-powered version of the famous Aerobatics plane, which is commonly seen at aerobatics displays around the world and is flown in the Red Bull Air Race, has an endurance time of 15-20 minutes. Walter Extra has described flying it as “almost silent”.

Both Walter Extra and Walter Kampsmann will receive their official FAI World Record Diplomas on Saturday 8 April 2017. They will be presented to the pilots by FAI Deputy President Alvaro de Orleans Borbon at the Siemens booth at the AERO Friedrichshafen air expo in Germany.

Photo credit: siemens.com/press (2016 record flight)

Russia Premiers Stop in 2017 Red Bull Air Race
Aerobatics

Salzburg (Austria) – The 2017 season of the Red Bull Air Race will begin with its diamond 75th race and conclude at the motorsport mecca; Indianapolis Motor Speedway. Along the way, the official World Championship will celebrate its tenth season with a long-awaited return to San Diego, USA as well as a premier in Kazan, Russia.

The eight-race calendar takes off on February 10-11, 2017 with the celebration of a double anniversary: UAE will mark the 75th Red Bull Air Race of the World Championship and the 10th consecutive season opener in Abu Dhabi. Then on April 15-16, the raceplanes will return to San Diego, USA, which became a favorite over three consecutive seasons from 2007-2009.

Next: A third stop in Chiba, Japan on June 3-4. 90,000 fans cheered home hero Yoshihide Muroya to his first race win last year, and his triumph only fueled their passion. The exhilaration will continue on July 1- 2, as the raceplanes dart under the Chain Bridge in Budapest, Hungary, the spiritual home of the sport.

As the summer continues, the Red Bull Air Race will write a new chapter in its history. A July debut in the Sports Capital of Russia, Kazan, with its rich 1,000-year-old culture and colorful skyline then the fight for the championship will move to two more locations in Europe which will be announced later.

The season finale will rev up back in the USA on October 14-15, with the second consecutive race at the epic motorsport track of the Indianapolis Motor Speedway, where the 2017 Red Bull Air Race World Champion will be crowned.

“I can’t remember when I’ve been so excited about a season. The calendar goes from strength to strength, with every stop holding special significance as either a landmark location in the sport’s history or a premiere in a dramatic new setting. We’re especially thrilled to bring high-speed, low-altitude racing to a new audience in Russia,” said Erich Wolf, General Manager of Red Bull Air Race GmbH. “Each pilot and team is keen to clinch the honor of winning the 75th Red Bull Air Race at the opener in Abu Dhabi just a few weeks from now, and the pace and intensity will only build throughout the season. What a year it’s going to be.”

Ticketing for the 2017 season of the Red Bull Air Race World Championship is underway. For all the latest news and information, visit www.redbullairrace.com.

Red Bull Air Race 2017 Calendar
February 10-11: Abu Dhabi, UAE
April 15-16: San Diego, USA
June 3-4: Chiba, Japan
July 1-2: Budapest, Hungary
July 22-23: Kazan, Russia
August 12-13: TBA, Europe
September 2-3: TBA, Europe
October 14-15: Indianapolis, USA
About Red Bull Air Race:

Created in 2003, the Red Bull Air Race World Championship will celebrate its landmark 75th race at the 2017 season opener in Abu Dhabi. The Red Bull Air Race World Championship features the world’s best race pilots in a pure motorsport competition that combines speed, precision and skill. Using the fastest, most agile, lightweight racing planes, pilots hit speeds of 370kmh while enduring forces of up to 10G as they navigate a low-level slalom track marked by 25-meter-high, air-filled pylons. In 2014, the Challenger Cup was conceived to help the next generation of pilots develop the skills needed for potential advancement to the Master Class that vies for the World Championship.


Bericht van www.redbullairrace.com.

Verslag DONAC 2016
Aerobatics

Van vrijdag 2 september t/m zondag 4 september werd de 16e DONAC (Dutch Open National Aerobatics Championship) gevlogen.

Ook dit jaar weer op het vertrouwde vliegveld Lelystad en we werden weer 3 dagen gastvrij ontvangen door Wings over Holland, waar we gebruik mochten maken van de briefing ruimte en niet te vergeten de koffieautomaat in de kantine.

Na de (bijna vertrouwde) vele voorbereidingen , de juryleden waren gevraagd, diverse leden die weer bereid waren om ons hand en spandiensten te helpen, konden we vrijdagmiddag om 12.00 uur de eerste briefing houden.

Nieuw was dit jaar dat we, via Sape Miedema, ondersteuning kregen van Rick van Erp van zweefvliegclub Teuge, Jan Willem van Doorn van de Gelderse Zweefvliegclub en Damien Nas van zweefvliegclub Flevo. Hun ondersteuning werd erg op prijs gesteld.

Ook dit jaar hadden we weer 4 jurykoppels, waarvan Ian Scott geassisteerd door Julie Wood het jury voorzitterschap op zich nam.

De overige juryleden waren Sape Miedema, Marianne Looisen, Rene Meijer , Hardy Meijer, Pieter Vrieling en Edward Waasdorp.

Deelnemers

Het aantal inschrijvingen was gemiddeld, waarbij Standard opviel door 6 deelnemers.

In Advanced en Intermediate waren 3 deelnemers per klasse. Dit lage aantal werd veroorzaakt door afzeggingen vanwege werkverplichtingen, displays en /of privé omstandigheden.
In Beginners hadden 3 deelnemers ingeschreven.

Hoe dichter we bij de vrijdag kwamen, hoe minder het weer werd, maar na de briefing konden we toch vrij snel beginnen met de known sequences van Intermediate en Advanced.

Tijdens de briefing werden door de deelnemers in Advanced de figuren voor de Unknown 2 en 3 gepresenteerd waar later sequences van konden worden gemaakt.

Het was nog even spannend of Ringo en Martijn mee konden doen omdat in de week voor de DONAC tijdens een training van Martijn een scharnier van de canopy van de Extra 300S was afgebroken. Maar na overleg kon de canopy gebracht worden en werd deze gerepareerd in de Extra fabriek. Op vrijdag kon Martijn deze weer ophalen en was hij rond 13.00 uur terug op Lelystad.

Begin van de wedstrijd

In Intermediate scoorde Jan Nijhof hoge punten. Hieraan was goed te merken dat Jan hard getraind heeft en inmiddels veel wedstrijdervaring, o.a. in Engeland, heeft opgedaan.
Peter Farla in de Pitts en Willem Dekker in de Cap 10 volgden op respectabele afstand.

Jan           79,290%
Peter        70,384%
Willem      57,949%

Hierna was het de beurt aan de Advanced mannen, waar Martijn Kersten dit jaar debuteerde met de Extra 300S. Het was te zien dat Martijn nog moest wennen aan de kist.

H.J. nam hier, zou later blijken, een beslissende voorsprong.

H.J.          80,906%
Ringo       75,938%
Martijn      63,766%

Vervolgens konden de deelnemers uit Intermediate aan het begin van de avond nog de Unknown 1 vliegen. Hierbij bevestigde Jan zijn vorm en zijn ambitie om dit jaar de Intermediate te winnen.
Zowel Jan als Peter scoorden ongeveer hetzelfde als bij de Free.

Jan           78,196%
Peter        69,265%
Willem      61,147%

Zaterdag

Op zaterdagochtend konden we tijdens de briefing ook de deelnemers uit de klasse Beginners en Standard verwelkomen. Alleen Marco Ritfeld kon door omstandigheden pas op zondag vliegen en was er derhalve niet bij.

Na de briefing en gebruikelijk loting (welke weer gesponsord werd door een frisdranken fabrikant) voor de startvolgorde, konden we rond 11.00 uur starten.
Hier werd gekozen om de deelnemers van Beginners, Standard en Advanced elkaar te laten afwisselen. Dit mede veroorzaakt door de vele vliegers op dezelfde kist waardoor er veel gewisseld moest worden.

De volgende resultaten werden gehaald:

In de Beginners klasse zagen we dat Christian en Corien elkaar geen duimbreed toegaven.

Christian    70,554%
Corien        70,143%

In Standard dit jaar een aantal deelnemers die voor het eerst meededen, waaronder
Giorgi, Jaap en Aimée.

Er werd goed gevlogen wat blijkt uit de resultaten.

Giorgi        76,795%
René          75,091%
Jan             70,504%
Jaap          70,438%
Aimée        64,885%
Jeroen        61,929%

In Advanced revancheerde Ringo zich enigszins ten opzichte van zijn eerste sequence, maar kon de score van H.J. niet verbeteren
H.J             84,799%
Ringo        83,167%
Martijn       78,165%

Hierna was er nog tijd om de deelnemers van Intermediate hun tweede Unknown te laten vliegen. Dit ook gezien de weersverwachting van de zondag.

Hier bevestigde Jan nogmaals zijn goede vorm met een hele strakke uitvoering van zijn sequence die voor de overige deelnemers bijzonder uitdagend bleek.
Jan             81,017%
Peter          51,842%
Willem        28,487%

Hiermee waren de deelnemers in Intermediate klaar.

Er werd besloten dat de deelnemers uit Advanced ook hun 2e Unknown zouden vliegen, waar Ringo zich revancheerde door hier de hoogste score te halen.
Ringo        80,072%
H.J            78,964%
Martijn      73,992%

Zondag

Op zondag waren de weersverwachtingen niet best. Er was een frontpassage wat gepaard ging met veel regen. Tijdens de briefing was de verwachting dat we rond 12.00 uur nogmaals het weer zouden raadplegen. Totdat na de briefing plotseling het wolkendek open brak en er een blauwe lucht boven het veld hing. Dit was echter maar van korte duur.
Er werd nog geprobeerd om Marco Ritfeld, die er die dag voor het eerst was, te laten vliegen, maar bewolking op 1800 voet in de box verhinderde hem om zijn sequence te kunnen vliegen.

Uiteindelijk werd het een lange dag, met veel wachten op de wolkenbasis die niet kwam. Daarbij ging er ook een krachtige wind uit het westen waaien, waardoor we hiermee ook buiten de toegestane limieten kwamen.

Uiteindelijk werd om 13.30 uur besloten in overleg met de wedstrijdleiding en de juryvoorzitter om de wedstrijd te beëindigen.

Hiermee werd H.J. Nederlands Kampioen met een totaalscore van 81,331 %.

2e werd Ringo met 79,533%

3e werd Martijn met een hele verdienstelijke 71,648%. Dat voor een eerste keer in advanced met de Extra waarop hij tot de DONAC totaal 6 vlieguren had. Petje af!

Tijdens de prijsuitreikingen werd ook de winnaar van “The English Trophy”bekend gemaakt.

De prijs voor de Nederlandse vlieger met de hoogste score, ongeacht de klasse waarin hij/zij vliegt.
Dit jaar werd in overleg met Ian, die deze prijs ter beschikking heeft gesteld, besloten dat de trophy maar eenmaal door een vlieger in een klasse gewonnen kan worden.

Dat betekende dat Ringo de winnaar was van “The English Trophy”.

Rest een bijzonder woord van dank voor 2 personen:
Sander, die dit jaar voor het eerst de score op een voortreffelijke wijze verwerkt heeft.
Nathalie die ieder jaar weer trouw foto’s en een verslag maakt van de DONAC.

Last but not least wil ik ieder jurylid, caller en vrijwilliger bedanken voor hun bijdrage. Zonder jullie kunnen wij geen DONAC organiseren.

 

Henk van Kessel, wedstrijdleider

De uiteindelijke resultaten:

BEGINNERS

Rank

Team

 

Pilot

Aeroplane

Registration

Known #1

Totals

O/all %

 1

NED

 

Christian Eitner

Robin 2160i

PH-SVN

493,88

493,88

70,554

 2

NED

 

Corien van Dorp

Robin 2160i

PH-SVN

491,00

491,00

70,143

 

STANDARD

Rank

Team

 

Pilot

Aeroplane

Registration

Known

Totals

O/all %

 1

NED

 

Giorgi Gzirishvili

CAP 10C

PH-RIC

1050,72

1050,72

76,695

 2

NED

 

René Dijkshoorn

Robin 2160i

PH-SVN

1028,74

1028,74

75,091

 3

NED

 

Jan Robijns

CAP 10C

PH-RIC

965,91

965,91

70,504

 4

NED

 

Jaap Snippe

CAP 10C

PH-RIC

964,99

964,99

70,438

 5

NED

 

Aimée Sakes

CAP 10C

PH-RIC

888,93

888,93

64,885

 6

NED

 

Jeroen Helmink

Fuji FA200

PH-LFC

848,43

848,43

61,929

 

INTERMEDIATE

Rank

Team

 

Pilot

Aeroplane

Registration

     

Totals

O/all %

 1

NED

 

Jan Nijhof

Pitts S-1T

N196JR

1823,67

1821,98

2227,98

5873,63

79,588

 2

NED

 

Peter Farla

Pitts S-2A

PH-PGP

1618,84

1613,88

1425,66

4658,38

63,122

 3

NED

 

Willem Dekker

CAP 10C

PH-RIC

1332,82

1424,73

783,38

3540,93

47,980

 

ADVANCED

Rank

Team

 

Pilot

Aeroplane

Registration

     

Totals

O/all %

 1

NED

 

Hendrik-Jan van Overvest

CAP 21

PH-MDY

2831,69

2476,14

2882,19

8190,02

81,331

 2

NED

 

Ringo Massa

Extra 300S

D-EXML

2657,82

2428,49

2922,63

8008,94

79,533

 3

NED

 

Martijn Kersten

Extra 300S

D-EXML

2231,82

2282,42

2700,72

7214,95

71,648

Resultaat onderzoek ongeluk kunstvlucht 2014
Aerobatics

Aerobactics Op woensdag 19 maart 2014 zijn de gezagvoerder van een eenmotorig vliegtuig van het type Extra EA-300 L en zijn passagier tijdens het uitvoeren van een kunstvlucht verongelukt op een golfterrein nabij Bussloo, Gelderland. Vorige maand heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoeksrapport van het ongeval openbaar gemaakt. 

Na onderzoek is er geen duidelijke oorzaak van het ongeval gevonden. Het onderzoek stelt ​echter ​​we​l dat de wet- en regelgeving en het toezicht rondom het uitvoeren van kunstvluchten verbeterd kunnen worden.

In de conclusies van het onderzoeksrapport staat dat ten aanzien van het uitgeven van een vertoningslicentie kan worden gesteld dat de regelgeving door de KNVvL onvoldoende is uitgewerkt, maar dat deze tekortkoming is gesignaleerd en de KNVvL bezig is dit te herstellen.

De KNVvL heeft inmiddels twee werkgroepen ingesteld die onder andere met de betrokken instanties in gesprek zijn om veranderingen door te voeren en de regelgeving verder uit te werken. 

Het onderzoeksrapport kun je hier terugvinden.

Nederlandse aerobatic vliegers naar Fenland
Aerobatics

Aerobatics In Engeland worden jaarlijks vele aerobatic competities gevlogen. Om meer training en ervaring op te doen voor het jaarlijkse NK aerobatics (2 t/m 4 september op vliegveld Lelystad) besloot een aantal Nederlandse vliegers aan tenminste één van deze wedstrijden deel te nemen.

De keuze viel op de Fenland & McAully Trophies, gehouden van 24 tot 26 juni op vliegveld Fenland, zo'n 50 kilometer ten noorden van Cambridge. Een veld met twee grasbanen van 600 en 670 meter, midden in de vele weilanden van Cambridgeshire. Later zou duidelijk worden dat dit de grootste uitdaging was.

Totaal vijf vliegers gingen uit naam van VINK, de Nederlandse aerobatic vereniging, naar de wedstrijd. Hiervan één deelnemer in de klasse Sportsman, één in Intermediate en twee in Advanced. Sander van Vliet ging mee om het Engelse jury team te versterken en natuurlijk omdat het gewoon ontzettend leuk is!

Zoals bij elke vlucht naar Engeland, zeker als het de bedoeling is meerdere dagen te gaan en de vliegtuigen niet voor instrument vliegen zijn uitgerust, was het tot het laatste moment spannend of de weersomstandigheden goed genoeg waren. Gelukkig bleek dit precies op tijd het geval te zijn en waren alle deelnemers op tijd op Fenland. Daarbij was hulp van de GPS in het laatste deel zeker niet overbodig. Vroeger was er een T-shirt met de tekst "I found Fenland", dat maar zelden aan overland vliegers kon worden uitgereikt.

Op het zoekplaatje hiernaast zijn het vliegveld en de aerobatic box zo goed als mogelijk zichtbaar. Tip: de jury positie ligt achter het sighting device op de vleugel.

De eerste dag van de wedstrijd is gelijk een historische; de dag dat duidelijk word dat de Britten hebben gekozen voor de Brexit. Uiteraard bood dit voldoende stof voor grappen over en weer tijdens en na de dagelijkse briefing.

Na enig wachten op voldoende hoge wolkenbasis mag Jan Nijhof als eerste vliegen, in de klasse Intermediate. Hij begint met de Free Known Sequence. Een dit jaar geïntroduceerd aerobatic programma waarbij de vlieger 5 verplichte figuren combineert met 5 zelfgekozen figuren om tot een voldoende complex geheel te komen.

Direct wordt al duidelijk dat hoog scoren een uitdaging is. Bij competitie aerobatics gaat het om precisie en dit is moeilijk te bereiken als er nauwelijks referentie punten zijn en de helft van de slootjes en paden vijftien graden verkeerd loopt.

Even later zijn René Kamphues en Ringo Massa aan de beurt in Advanced. Ook hier een Free Known waarbij de figuren nog complexer zijn dan in Intermediate.

De vluchten gaan vlot achter elkaar door en enkele uren na hun eerste vlucht mogen de vliegers zich vastbijten in de Unknown. Dit programma wordt door de wedstrijdleiding samengesteld en pas na de eerste vlucht aan de vliegers gegeven. Vervolgens is het zaak dit zo goed mogelijk te vliegen voor het strenge oog van de jury.

Aan het eind van de dag zijn alle geplande vluchten gedaan en blijkt dat de Nederlanders er goed voor staan. Ringo en René respectievelijk eerste en tweede (van de drie) in Advanced, Jan derde (van de zes) in Intermediate.

Ondertussen zijn ook Henk van Kessel en Sander aangekomen met de Cap 10C. De vluchten van Sportsman waarin Henk deelneemt zijn op zaterdag gepland.

De volgende ochtend mag Sportsman het spits afbijten, waarbij Henk als één van de laatste vliegt. Het te vliegen programma, de Known, staat voor het hele jaar vast. Het moet gevolgd worden door drie vrij gekozen figuren.

Ook bij Henk speelt de oriëntatie parten en gecombineerd met een te ver doorgeroteerde spin resulteert dit in een lagere score dan verwacht.

Later op de dag is het de bedoeling de Sportsman Unknown te vliegen, een gelegenheid om wat plaatsen in te halen.

Helaas beslissen de weergoden anders. Juist als Ringo met zijn tweede Unknown sequence wil beginnen komt er een grote onweersbui binnendrijven.

De lage bewolking houdt een aantal uur aan en daarna kunnen alleen de Intermediate en Advanced vluchten voltooid worden. Hierbij weten Jan en René hoge punten te scoren. Ringo maakt een fout in het belangrijkste figuur en dat kost een hoop punten.

De Sportsman Unknown wordt uitgesteld tot de volgende dag.

De zondag begint met meer bewolking dan de overige dagen, en hangt ook lager dan de minimum hoogte van 850 meter.

In de loop van de ochtend wordt duidelijk dat er niet voldoende verbetering in zit en wordt overgegaan tot de prijsuitreiking.

Daar blijkt dat Jan is gestegen naar de tweede plaats en in Intermediate het zilver binnensleept. In Advanced pakt René de eerste plaats en Ringo de tweede. Al met al mooie podium plaatsen voor de Nederlandse afvaardiging. De uitgebreide resultaten en een verslag van de wedstrijdleider zijn te vinden op de website van de British Aerobatic Association.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat deze prestaties natuurlijk alleen bereikt kunnen worden met uitstekend onderhouden vliegtuigen. Met dank aan het technisch team van Wings Over Holland die hier dagelijks zorg voor dragen.

Red Bull Air Race 2016 in Germany
Aerobatics

The Red Bull Air Race World Championship will mark its ninth season in 2016 with two exciting new stops where fans are passionate about motorsports: the famed Lausitzring in Germany and the U.S. city of Indianapolis, Indiana, home to the Indianapolis 500 that’s renowned as part of the “Triple Crown” of auto racing.  

In a season that spans seven countries over eight races, the motorsport series will also captivate spectators at stops that have already become favorites in the calendar. It all kicks off on March 11/12, with the traditional season opener over the Arabian Gulf in Abu Dhabi, United Arab Emirates for the ninth straight time.

Next up, the action is back at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria – one of the highlight venues in the Formula One calendar on 23/24 April.

The high-speed, low-altitude race will then return to Japan, following the overwhelming success of the debut race in 2015 that sold out across the weekend.

The Championship then moves to Budapest, Hungary on July 16/17 where the racetrack’s 25-meter-high pylons are set up in the heart of the city, contrasting with the stunning backdrop of the Parliament Building, a location which has hosted seven races.

On August 13/14, the setting is Ascot in England, the renowned horse-racing track that has proven to be one of the all-time favorite stops in the history of the sport, before the series makes that breathlessly anticipated return to the Lausitzring on September 3/4, where fans will be able to savor a race in Germany for the first time since 2010 and cheer local Master Class pilot Matthias Dolderer.

Once again the final two races of the season will be in North America; first, on October 1/2, with the Red Bull Air Race premiere at Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis, a sport-loving city in the country’s heartland where motorsport is king. The Speedway will also be celebrating 100 years of aviation events, as the first race held at IMS was also the first national balloon race, in 1909, the same year the world’s first air race took place in Reims, France. The season finale happens on October 15/16 in Las Vegas, Nevada, where the new World Champion will be crowned at the Las Vegas Motor Speedway.

“We look forward to bringing the race closer to even more fans in 2016, and it will be a privilege to share our sport at two more locations that are rich with motorsport history,” said Erich Wolf, General Manager of Red Bull Air Race GmbH. “The pilots and teams are already hard at work on technical innovations and strategic plans, and the races at all eight stops promise to be faster and more competitive than ever. The year ahead should be thrilling for spectators and competitors alike.”Ticketing for the 2016 season of the Red Bull Air Race World Championship has started through selected outlets. For more information on tickets or the latest information, visit www.redbullairrace.com.

 

Bericht van Red Bull Air Race Newsroom.

DONAC 2015 succesvol afgesloten
Aerobatics

Van vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus 2015 werd de 15e DONAC (Dutch Open & National Aerobatics Championship) gehouden. Ook dit jaar op het vertrouwde vliegveld Lelystad en werden we weer 3 dagen gastvrij ontvangen door Wings over Holland van wie we weer gebruik mochten maken van de skybox voor de briefings en niet te vergeten de koffieautomaat in de kantine.

Alle voorbereidingen waren gereed; de juryleden waren geregeld, diverse leden waren weer bereid om ons met hand en spandiensten te helpen, de box lag er weer klaar voor, de prijzen waren besteld en vrijdag beloofde een mooie dag met prima vliegweer te worden. 

Contest Director Henk van Kessel heeft een verslag geschreven dat te vinden is via deze link.

TBG DONAC 2015
Aerobatics

Van 28 t/m 30 augustus vindt het KNVvL Open NK aerobatics plaats bij Lelystad. De organisatie van dit NK vindt plaats door de afdeling Aerobatics en stichting VINK. Bij het NK worden kunstvluchten uitgevoerd die voor het publiek te zien zijn vanaf de grond. Hiertoe is een stuk luchtruim voorzien in de directe omgeving van het vliegveld, in de vorm van een Tijdelijk Gebied met Beperkingen (TGB). Voor de precieze afmetingen en vliegcondities van dit TGB, kenmerk ILT-2015/45036 wordt verwezen naar de beschikking

VINK vliegers en juryleden naar Compton Abbas
Aerobatics

Om op de DONAC eind augustus goed beslagen ten ijs te komen besloten drie vliegers en twee juryleden naar de aerobatic wedstrijd op Compton Abbas te gaan. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de BAeA en is toegankelijk voor deelnemers in Beginners, Intermediate en Advanced.

Willem Dekker en Martijn Kersten vlogen er naar toe met de Cap 10C om deel te nemen in Intermediate. Ringo Massa nam met de Extra 300S deel in Advanced en juryleden Sape en Marianne versterkten het overwegend Britse jury team.

Compton Abbas ligt op ruim driehonderd mijl vliegen van Lelystad Airport, waar beide vliegtuigen gestald zijn. Dit was zonder tussenlandingen te halen, zelfs met wat tegenwind. De weersomstandigheden onderweg waren uitstekend en de vlucht was dan ook een waar genot.

Zoals vaker zat het venijn in de staart, met de landing op Compton Abbas. Het vliegveld is schitterend gelegen op een van de vele heuvels van Dorset. Vlak voor het begin van baan 26 staan een aantal behoorlijke bomen. En de 800 meter korte grasbaan heeft in de eerste helft een stevige downslope. Als het dan toch gelukt is het vliegtuig neer te zetten blijken er de nodige bulten en kuilen te zijn die proberen je weer omhoog te stuiteren! Maar eenmaal geland is dit het meer dan waard door het schitterende uitzicht en uitstekende restaurant.

De wedstrijd duurde twee dagen, waarbij Advanced gepland was op vrijdag de Known te vliegen en op zaterdag de Free en Unknown. Intermediate zou alleen op zaterdag vliegen, en wel de Free en Apprentices (waarover later meer).

Al bij het aanvliegen op vrijdagochtend was te zien dat net het vliegveld onder de wolken lag, ongeveer 1500 voet boven de grond. Dit was te laag om de competitie te kunnen beginnen en zo bleef het helaas ook.

Hierop werd, in overleg met de vliegers, de beslissing genomen de Known voor Advanced te laten vervallen.

De dag werd afgesloten met een goed diner bij The Fontmell waar juryleden Ian en Julie, welbekend bij de Nederlandse aerobatic vliegers, verbleven.

Het weer op zaterdagochtend zag er bij het opendoen van de gordijnen zeer veelbelovend uit. Tegen openingstijd van het vliegveld kwam er echter toch wat te lage bewolking binnen en daardoor duurde het tot tegen twaalf uur voor er kon worden gevlogen. Maar toen ging het dan ook snel! In totaal 29 vluchten werden binnen zes uur afgerond. Hierbij werd ook nog een aantal keer teruggekeerd omdat de bewolking even wat te laag was.

Ondertussen was er een hoop publiek toegestroomd en zat het terras vol. Zeker als de zon door de wolken kwam was het ronduit warm.

Toen de resultaten bekend werden gemaakt bleek dat Martijn het uitstekend had gedaan.

In de Apprentices sequence wist hij al het mogelijke uit de Cap 10C te halen. In deze sequence moet een aantal figuren gevlogen worden die niet uit de Aresti catalogus komen die normaal voor competitie gebruikt wordt. Daarnaast kunnen deze figuren naar inzicht van de vlieger worden opgesierd met allerlei soorten rolls.

De jury was zo onder de indruk van zijn prestatie dat hij in Apprentices op de eerste plaats eindigde en winnaar werd van de Air Squadron Trophy. De wisselbeker moet in Engeland blijven, maar Martijn wordt wel bijgeschreven tussen illustere namen als Alan Cassidy en Gerald Cooper.

De overige resultaten zijn te vinden op de website van de BAeA.

De wedstrijd was voor vliegers en juryleden zeer geslaagd.

De omgeving is schitterend en daarnaast een goede uitdaging voor Nederlanders die alles plat en recht gewend zijn.

De organisatie, vliegveld medewerkers en deelnemers waren ontzettend enthousiast en maakten de hele wedstrijd tot een feest.

Ratings aerobatic, banner towing en zweefvliegtuig slepen
Aerobatics

De overheid heeft nu formeel de verplichting tot het hebben van de nieuwe ratings uitgesteld tot 8 april 2018. Wel kunnen nu, op vrijwillige basis, de ratings worden aangevraagd op basis van 'grandfathering'.

Zie hiervoor de website van ILT:
- Omzetten van nationale brevetten
Conversies naar 4 nieuwe Additional Ratings

Je dient voor de aanvraag contact te zoeken met een ‘evaluator’ uit de lijst die op de site staat. Je bent geheel vrij in je keuze daarin. De evaluator zal beoordelen of je aan de criteria voor ‘grandfathering’ voldoet.

De KNVvL gaat ervan uit, dat de ‘evaluators’ het controleren van je aanvraag  als gratis dienst aanbieden. Mocht  een nadere assessment (gesprek of demo vlucht) nodig zijn (conform de regels van het conversie rapport), dan zul je zelf afspraken moeten maken met de ‘evaluator’.

KIWA vraagt € 72,60 voor het vernieuwen van uw brevet document. Voor dit tarief kunnen meerdere ratings tegelijk worden aangevraagd.

Tot slot, kunnen nu vliegscholen die een FI hebben die de bevoegdheid heeft gekregen om instructie te geven in een of meerdere van deze ratings, hun syllabus indienen ter goedkeuring bij ILT.
Dat betekent dat binnen niet al te lange tijd men ook de ratings kan halen door een cursus te volgen bij een vliegschool.

Jury cursus
Aerobatics

Op 28 en 29 maart werd door VINK een uitgebreide jury cursus georganiseerd bij Wings Over Holland. Meer informatie over het belang van een goed getrainde jury bij elke aerobatic wedstrijd is te vinden op de website van de BAeA. Hier is ook meer informatie te vinden over de gang van zaken tijdens wedstrijden, en hoe de deelnemers beoordeeld worden.

De cursus werd gegeven door Ian Scott, met assistentie van Julie Wood. Beide zijn zeer ervaren en officieel erkende Engelse juryleden. Ze vormen ook al vele jaren de kern van het jury team tijdens het NK Aerobatics, de DONAC.

Tijdens de cursus kwamen alle onderwerpen aan bod die voor een jurylid van belang zijn.

Vooral op de eerste dag was dit veel, heel veel theorie. Een pittige kluif voor de aanwezige (aspirant) juryleden. Zoals deels in de afbeelding hiernaast aangegeven dient elk aerobatic figuur op vele verschillende aspecten beoordeeld te worden. 

Tijdens de cursus werd uitgebreid gebruik gemaakt van presentaties en trainingsvideos ter verduidelijking van de verschillende regels.

De bedoeling was vervolgens dat er op zondag enkele vluchten gedaan zouden worden zodat het geleerde ook in de praktijk gebracht kon worden.

Helaas gooide het weer hier roet in het eten. Door harde wind en lage bewolking kon niet worden gevlogen. Dit was Ian, als Engelsman, uiteraard niet vreemd dus hij had al een andere oplossing voor handen; de vlieger kon dit ook met een klein model in de hand doen.

Het weer was zelfs te slecht om dit buiten uit te voeren en dus werd in de hangaar een aantal keer een aerobatic programma "gevlogen". Hierbij werden bewust moeilijk te ontdekken fouten gemaakt om de juryleden te testen.

Al met al was het voor alle aanwezigen een zeer interessante training. Deze zal de komende maanden nog opgevolgd worden met praktijktrainingen zodat alle juryleden eind augustus klaar zijn voor DONAC 2015.

Wijziging Regeling tarieven luchtvaart
Operations

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/259506, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 voor het jaar 2015.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vijfde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, artikel 159, eerste lid, van de Regeling toezicht luchtvaart, de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;

Lees het besluit.

DONAC 2015
Aerobatics

Het Nederlands Aerobatic kampioenschap 2015 zal van 28 t/m 30 augustus plaatsvinden op vliegveld Lelystad.

De Known sequences voor Intermediate, Advanced en Unlimited zijn voor 2015 bepaald door CIVA en nu te vinden op www.vliegeniseenkunst.nl/sequences.

Deze klassen vliegen, net als voorgaande jaren, ook een Free sequence. Voor de vliegers is het aan te raden deze in een vroegtijdig stadium te maken zodat er gedurende het seizoen aan geschaafd kan worden.

Voor Beginners en Standard worden de Known sequences later deze week gepubliceerd.

Instructeurs Aerobatic rating
Aerobatics

De verschillende onderdelen van de Aerobatic rating die per 8 april 2015 actief zal zijn beginnen vorm te krijgen.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info