Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Afdeling Luchtvaartkennis zoekt bestuursleden

18 oktober 2017

Luchtvaartkennis

De afdeling Luchtvaartkennis is op zoek naar bestuursleden. De afdeling is sinds enige tijd op zoek naar een voorzitter. De voornaamste taak van de voorzitter is (naast het voorzitten van de bestuurs- en afdelingsvergaderingen) het positioneren van de (relatief kleine) afdeling binnen de KNVvL en meer in het algemeen het behartigen van de belangen van luchtvaarthistorici (rond bijvoorbeeld archiefvorming, toegang tot archieven en het bewaren van gegevens). Ook zijn er vacatures voor bestuursleden.

De afdeling Luchtvaartkennis verenigd geïnteresseerden in luchtvaart historie en brengt het kwartaalblad LUCHTVAARTKENNIS uit, dat zich met name richt op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland (en de al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen. In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn.

Veelal zijn de artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici. Verder brengt de afdeling ook regelmatig boeken en Cd-roms uit.

Luchtvaartkennis is verder betrokken bij Verenigde Vleugels, een tijdschrift voor de Nederlandse luchtvaarthistorie dat zich op een groter publiek richt.

Voor meer inlichtingen kunt U contact opnemen met de secretaris van de afdeling: Frank van de Goor via secretaris.luchtvaartkennis@KNVvL.nl. Nadere informatie over de afdeling en activiteiten: www.luchtvaartkennis.net.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info