Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Vliegroutes Lelystad Airport

Internetconsultatie vliegveld Lelystad
Afdelingen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van de voorgenomen opening van vliegveld Lelystad per april 2019 een internetconsultatie gestart. Indien de voorgenomen routes daadwerkelijk worden vastgesteld, wordt de luchtvaartsector, specifiek de KNVvL luchtsporten in zeer ernstige mate getroffen (en niet slechts "geraakt" zoals eufemistisch wordt vermeld). Vooral parachutespringen te Teuge en zweefvliegen bij Biddinghuizen, de Noordoostpolder en Lemelerveld worden in hun voortbestaan bedreigd dan wel operationeel qua activiteiten zeer beperkt.

Dit laatste is voor de KNVvL niet acceptabel en daartoe heeft zij diverse werkbare alternatieven bedacht en ingestuurd. Daarnaast kun je via deze consultatie je stem als luchtsporter laten horen. Laat je niet afschrikken door de veelheid aan documenten, de boodschap aan het ministerie is simpel: gebruik de alternatieve voorstellen vanuit de KNVvL en vliegveld Teuge (de B++ variant) De consultatie sluit op 2 november.

Ga naar de Internetconsultatie over Lelystad Airport.

lees verder

ZEMBLA: Vliegveld Nederland
Vliegroutes Lelystad Airport

De overlast van luchthaven Schiphol verspreidt zich als een olievlek over Nederland. Het luchtruim is zo vol, dat vliegtuigen die vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport steeds vaker moeten afbuigen om het Schipholverkeer niet te verstoren. Daardoor vliegen ze dicht over omliggende woonwijken. En als in 2019 Lelystad Airport de deuren opent, zitten mensen tot ver in de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland ook in de herrie. Want alleen in de onderste laag van het luchtruim is nu nog plaats om vliegveld Lelystad te kunnen bereiken.

Herziening luchtruim
Volgens deskundigen is eerst een herziening van het luchtruim noodzakelijk om het gewenste aantal vakantievluchten in de Flevopolder mogelijk te maken. Toch gaat Lelystad Airport in het voorjaar van 2019 al open. Dat is volgens de overheid noodzakelijk om de positie van Schiphol te borgen. De luchthaven zou, met zijn internationale netwerk van verbindingen, dé motor van de economie zijn. Bewoners komen in opstand. Ze zijn boos en maken zich zorgen. ZEMBLA onderzoekt: hoeveel kans maken burgers met hun gevecht tegen Schiphol?

lees verder

De KNVvL blijft strijden voor rechten luchtruimgebruikers
Vliegroutes Lelystad Airport

Woensdag 20 september heeft het Algemeen Overleg luchtvaart plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Met een zaal vol toehoorders, waaronder vertegenwoordigers van de KNVvL, zijn voornamelijk onderwerpen die betrekkingen hebben op Luchthaven Lelystad, en de bijbehorende aan- en uitvliegroutes aan bod gekomen.

Hoewel het probleem beschouwd kan worden als een technisch probleem, is het vooral de politieke agenda die ongewenste scenario’s er door lijkt te drukken.

Het was goed te horen dat vele kamerleden kritische vragen stelden. Veel van die vragen kwamen overeen met de stukken die we eerder geproduceerd hadden en met de leden van de tweede kamer, de staatssecretaris en het ministerie van IenM gedeeld hebben.

lees verder

Europese luchtverkeersleiding: alternatief voldoet aan voorwaarden
Afdelingen

Kamer onjuist geïnformeerd over alternatieve vliegroute Luchthaven Teuge

Eurocontrol, onderdeel van de Europese commissie en toezichthouder voor het Europese luchtruim, is van mening dat de alternatieve vertrekroute voor Lelystad Airport die eind augustus door de luchtvaartsector is gepresenteerd, door de staatssecretaris niet zomaar terzijde mag worden geschoven. Eurocontrol geeft in een second opinion aan, dat zowel voor het milieu, voor het ontzien van Luchthaven Teuge als voor het ontzien van de inwoners, de door de luchtvaartsector, de cleantech regio en bedrijfsleven, gewenste B++ variant beter scoort dan de B+ variant van het ministerie. Eurocontrol heeft beide routes vergeleken op basis van de ontwerpeisen die de Alderstafel heeft opgesteld. Eurocontrol geeft ook aan dat conclusies over alternatieven en optimalisaties pas kunnen worden getrokken als alle beschikbare alternatieven in beeld worden gebracht door het ministerie. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

lees verder

Eerst het luchtruim herindelen dan pas, indien nodig, Lelystad open
Vliegroutes Lelystad Airport

Het Nederlandse luchtruim is voor het laatst echt ingedeeld in 1950. Er was nog niet eens TV. Voorkom rampzalige gevolgen voor mensen, de natuur, de verwoesting van de toeristenindustrie en de economie. Deel eerst versneld het luchtruim opnieuw in en kijk dan of Lelystad nog open moet. Red de Veluwe.

Petitie

Wij

Bewoners van de Veluwe, dieren en 1 miljoen toeristen willen dat het ons natuurgebied stil blijft!

constateren

  • Dat de overheid er een potje van maakt.

lees verder

Gesprek met IenM over antwoorden kamervragen
Vliegroutes Lelystad Airport

Maandag 28 augustus heeft een delegatie van de KNVvL een gesprek gehad op het ministerie van IenM. Aanleiding hiervoor was de reactie van de KNVvL, richting het ministerie, aangaande antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen over de voorgenomen aansluitroutes op luchthaven Lelystad en het onderzoek van Helios.

Aangezien deze reactie onbedoeld in de media is beland hadden beide partijen behoefte door te praten over deze reactie. Met name gezien het feit dat deze reactie de zinsnede betrof dat er een pertinente onjuistheid in de beantwoording zou zitten (in casu over van de inhoud van de gepleegde werkzaamheden van het Britse bureau Helios; vraag 7 uit de Kamervragen die beantwoord zijn op 21 juli).

lees verder

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Naam
E-mailadres

locaties meer info