Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Nieuws

Uitslag verkiezingen
Schermvliegen

Voor de verkiezing van afgevaardigden namens de individuele leden hebben in totaal 96 leden hun stem uitgebracht met dit als resultaat:

Naam Aantal
stemmen
Aantal 
stemrechten
Jan Sikking 47 3
Leontien Kragten 33 2
Paul Blok 10 1
Steven Mooij 6 0


De felicitaties gaan naar Jan Sikking, Leontien Kragten en Paul Blok voor hun herverkiezing. Steven Mooij is niet verkozen tot afgevaardigde, omdat hij het minimum aantal stemen van 10 niet heeft gehaald.

lees verder

NK Schermvliegen Vlakland
Schermvliegen

Het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland (NKSV) is dé wedstrijd voor overlandvliegen in onze Lage Landen. In de periode  half april tot en met half juni kun je bijna elk weekeinde plus enkele feestdagen een of meer taken vliegen. De taken worden afgestemd op de weersomstandigheden en daarom pas op elke wedstrijddag zelf bekend gemaakt via website en whatsapp. Het concept van het NKSV is uitermate geschikt voor een eerlijke competitie aan de lier. Voor piloten die een keer aan wedstrijdvliegen willen “ruiken” is dit een leuke kennismaking met de wedstrijdsport. Kijk op de website in de rubriek Wedstrijden voor alle informatie en data.

lees verder

Enquête en workshop wedstrijdvliegen
Schermvliegen

Enquête XC-wedstrijdvliegen

Momenteel organiseren we vanuit de KNVvL bovengenoemde XC-wedstrijden. Om beter aan te kunnen sluiten bij  de wensen van onze leden vragen we je om deze volgende enquête in te vullen:  https://www.survio.com/survey/d/wedstrijdvliegen.

Dit kan tot 23 april 2017. De enquête is volledig anoniem. De resultaten van de enquête vormen input voor onderstaande workshop.

Workshop wedstrijdvliegen

Marga van Woensel is sinds augustus 2015 wedstrijdcommissaris van de afdeling Schermvliegen. Dit jaar wil zij een stap voorwaarts zetten met de organisatie van de Nederlandse wedstrijden. Het is de bedoeling om samen met de (opnieuw te vormen) wedstrijdcommissie de wedstrijden beter op de kaart te zetten. Marga zoekt dus hulp onder de leden. Wil jij meehelpen met het organiseren van wedstrijden en het opstellen van richtlijnen voor het wedstrijdvliegen? Kom dan naar de workshop Wedstrijdvliegen op dinsdagavond 9 mei op een centrale locatie in het land (Woerden of Leusden). Het is dus een workshop over hoe we als afdeling wedstrijden kunnen organiseren die aansluiten bij wat onze leden willen. Het gaat niet over de beste vliegtactiek tijdens een wedstrijd.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de workshop op dinsdagavond 9 mei, stuur dan een e-mail aan Marga van Woensel via wc.schermvliegen@KNVvL.nl. Vermeld daarin ook of je interesse hebt om lid te worden van de wedstrijdcommissie.

lees verder

Dutch Paragliding Cup
Schermvliegen

Vanuit de KNVvL introduceren we een nieuwe wedstrijd die speciaal is bedoeld om beginnende wedstrijdpiloten de mogelijkheid te bieden om wedstrijdervaring op te doen: de Dutch Paragliding Cup. Van 23-27 juli wordt deze wedstrijd gehouden in Macedonië bij de plaats Krushevo. Dit is een wedstrijd die (ook) is bedoeld voor de beginnende Nederlandse wedstrijdpiloot die zijn overland skills wil verbeteren. Tijdens de avonden wordt er informatie gegeven door ervaren wedstrijdpiloten over allerlei aspecten van het wedstrijdvliegen. En bij de taken die worden uitgezet wordt ook besproken hoe deze het beste kunnen worden gevlogen. Kijk voor meer informatie in de rubriek Wedstrijden

lees verder

ILT gaat zich heruitvinden
Algemeen

Jacqueline Lamé, directeur ILT, heeft op 23 maart tijdens het in Hoofddorp gehouden GA-sectoroverleg medegedeeld dat het komend half jaar op organisatorisch gebied binnen ILT grote veranderingen te verwachten zijn. Eerdere opmerkingen over de grote afstand tussen ILT en de luchtvaartsector, die eerder door onder andere de KNVvL zijn geuit, gaven aanleiding een extern bureau analyse te laten doen naar alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het functioneren van ILT. Binnen de luchtvaart zijn  diverse partners hun mening gevraagd. 

Jacqueline Lamé: "De resultaten waren best stevig. Vrijwel iedereen vindt de rol van ILT belangrijk, maar men vindt ook dat ILT deze niet goed invult. ILT is niet goed zichtbaar en gaat te legalistisch te werk. ILT is mede op grond van deze bevindingen tot het besef gekomen dat zij zich opnieuw moet uitvinden". Volgens de directeur ILT wordt het "een ontdekkingstocht, waarvan we nog niet weten waar we op uitkomen". In deze zoektocht zal ILT ook externe relaties als de KNVvL betrekken.

lees verder

De KNVvL zoekt nieuwe bestuursleden
Afdelingen

De KNVvL zoekt nieuwe bestuursleden en leden voor nieuwe centrale commissies

De KNVvL zoekt kandidaten voor het verenigingsbestuur. We zoeken mensen die grote affiniteit hebben met introductie en begeleiden van strategische processen en met kwaliteit- en verandermanagement. Tevens ontstaat in het vernieuwde bestuur de functie van vice-voorzitter.

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is het directe gevolg van het verbeterproces Route voor Versterking van de KNVvL. Daarin is bepaald dat het bestuur meer op beleid gaat besturen en tegelijkertijd twee belangrijke nieuwe portefeuilles krijgt.

De portefeuillehouder Strategisch Proces zorgt logischerwijs voor het opzetten van het nieuwe strategisch proces binnen de KNVvL. Het bestuurslid zorgt dat dit proces in een periode van ruim twee jaar helemaal is ingevoerd. Hoe dit proces er uit ziet, is reeds uitvoerig beschreven en kan daarmee goed van start gaan.

De portefeuillehouder Kwaliteit & Transitie voert de regie over het verbeterproces waarvoor de KNVvL heeft gekozen. Het gaat daarbij om kwaliteit van besluitvorming, de juiste mensen betrekken bij het proces en de verandering van de KNVvL naar een daadkrachtigere organisatie. Belangrijk onderdeel is het opzetten van centrale commissies, waarin de afdelingen van de KNVvL participeren en die onder verantwoordelijkheid van de directeur hun werk doen.

Waar de voorzitter vooral ook extern het boegbeeld is en de KNVvL vertegenwoordigt, zorgt de vice-voorzitter voor een uitstekende samenwerking binnen de KNVvL. Dat geldt zowel de samenwerking tussen verenigingsbestuur en afdelingen als tussen afdelingen onderling en tussen het verenigingsbureau en de afzonderlijke afdelingen.

lees verder

iFly! 2017 van start!
Zweefvliegen

Voor 31 toekomstige iFly!-ers vond op zaterdag 11 maart, bij European Pilot Selection & Training (EPST) in Utrecht, de iFly! introductiedag plaats.

EPST sponsort dit jaar 25 iFly!-ers, de afdeling Zweefvliegen sponsort de overige iFly!-ers. Dit jaar zijn er 15 zweefvliegclubs die de iFly! opleiding faciliteren.

Op verzoek van de sponsor maakten het grootste aantal iFly!-ers de COMPASS test, een vliegaanlegtest. COMPASS staat voor COMputerised Pilot Aptitude Screening System en bestaat normaal gesproken uit 6 onderdelen. De iFly!-ers maakten er 4, te weten Control en Slalom (coördineren van hand- en voetbewegingen), Orientation (vaardigheden om instrumenten te lezen en te gebruiken een vliegtuig te lokaliseren ten opzichte van een gegeven punt)  en Taskmanager (hoe snel en accuraat je twee verschillende taken in dezelfde tijd kunt verrichten). 

lees verder

Trainingsdag NK Drone Race
Modelvliegsport

Op zondag 26 maart 10:30 uur start het NK Drone Race met een trainingsdag. De dag is vooral bedoeld om te racen en om kennis met elkaar te maken. Er zijn geen punten te verdienen voor het NK.

NK leden met een deelnemerspas kunnen kosteloos deelnemen. Naast een leuke dag krijg je als lunch twee consumpties (broodje bokworst) en twee drankjes aangeboden.

Ook zonder NK membership ben je welkom. Wij vragen dan een bijdrage van 10,– euro. Voor dit bedrag kun je deelnemen aan de race en ontvang je als lunch twee consumpties (broodje bokworst) en twee drankjes.

lees verder

Ontwikkelingen aanvragen generieke TUG-ontheffing Zeeland
Paramotorvliegen

De provincie Zeeland heeft in de kwestie Erik Chute Store tegen Gedeputeerde Staten Zeeland haar hoger beroep voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingetrokken. Reden was dat de Raad van State afwijzend heeft beslist op het verzoek van Gedeputeerde Staten Zeeland uitstel te verlenen van de zitting die gepland stond op 17 maart 2017. Dit betekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak door de Raad van State geen uitspraak wordt gedaan. Hiermee is de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 15 maart 2016 onherroepelijk geworden.

Omdat Gedeputeerde Staten Zeeland ook niet voldaan heeft aan de uitspraak van de rechtbank een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, is inmiddels een ingebrekestelling naar de provincie gestuurd. Indien Gedeputeerde Staten Zeeland op korte termijn niet alsnog met een nieuw besluit komt, verbeurt zij daarmee een dwangsom.

lees verder

Interview with Frits Brink, President of the FAI
Topsport

Dutchman Frits Brink, 70, was elected the new President of the FAI, World Air Sports Federation, in October 2016.

Frits Brink has been involved in high-level sports administration for more than 20 years. A former senior policeman, mayor, and latterly a CEO, before he was elected President of the FAI in October 2016 he had served as Vice President of the Netherlands Olympic Committee, President of the Royal Dutch Aeronautical Association, and was initially elected to the FAI Executive Board in 2012. We asked him about his plans for the FAI going forward.

How did you get involved with the FAI?
I was nominated by the Dutch Aero Club. I became a member of the FAI Executive Board for two years, then after that I was re-elected for two years and served as the Finance Director for another two.

lees verder

Gezocht: tijdelijke ondersteuning Ledenservice/KEI
Afdelingen

In verband met verlof van een van onze medewerkers, zoeken wij tijdelijke administratieve ondersteuning voor de Ledenservice en het KEI (KNVvL Examinering Instituut).

Het betreft vervanging in de periode april-juli 2017. De functieomvang is 0,4 fte (15,2 uur), bij voorkeur te verdelen over twee of drie werkdagen.

lees verder

Lezingenavond In memoriam Fokker
Algemene Luchtvaart (ALA)

Over de dood en (positieve) erfenis van een glorieus bedrijf

Toen Fokker Aircraft in 1996 failliet ging kwam er bij benadering 100.000 jaar ervaring op de markt. Wat is er gebeurd met die ervaring? Veel specialisten en managers kwamen goed terecht. Ze vlogen door naar topposities in het Nederlandse bedrijfsleven. Daar verspreidden ze hun specifieke ervaring onder een hele generatie Nederlandse ondernemers, bestuurders en managers. Het Fokker van toen is dood. Maar de geest en de opgedane ervaring leeft voort, en beïnvloedt nog steeds het management van diverse organisaties en het denken over leiderschap en succesvol ondernemen.
Het toenmalig gedachte en verwachte doemscenario lijkt dus niet uitgekomen. De erfenis van Fokker is positief.

lees verder

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Naam
E-mailadres

MagazinesLEES MEER

locaties meer info