Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Beschikkingen

TGB in verband met een kabelvlieger Marnewaard
Beschikkingen

BESLUIT

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het uitvoeren van de vluchten met een kabeivlieger op het militair oefenterrein Marnewaard wordt als tijdelijk gebied met beperkingen aangewezen het gebied genaamd Marnewaard (zie figuur):
- begrensd door een cirkel met een straal van 0,5 nautische mijl rondom het coördinaat 53°2344.50N 006°1649.90’E;
- vanaf de grond tot een hoogte van 457 meter boven gemiddeld zeeniveau (1500 ft AMSL).  

Lees de beschikking.

TGB lanceren modelraketten Tripoli NL
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van Tripoli NL van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 m boven gemiddeld zeeniveau (1500 voet AMSL) worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:
a. tijdelijk gebied met beperkingen Baarlo:
- een gebied gelegen tussen de Uiterdijkweg 51 en 59 en de Baarlingerweg te Baarlo in de gemeente Steenwijkerland, begrensd door een cirkel met een straal van 2 NM rondom de positie 52°4418.50”NB en 005°5635.62’OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 060;  

Lees de hele beschikking.

Toestemming oplaten Hoej Hoej Geit in Schinveld
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
Aan het Hoej-Hoej-Comité wordt toestemming verleend voor het oplaten van de Hoej-geit, bevestigd aan +/- 125 kleine sfeerballonnen op 13 februari 2018 tussen 15:00 uur en 15:30 uur lokale tijd. De ballonnen met de Hoej-geit worden opgelaten vanuit Schinveld, gemeente Onderbanken.

Lees de beschikking.

Wijziging beschikking ILT-2017/68099
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
De beschikking van 13 oktober 2017, kenmerk ILT-2017/68099, wordt als volgt gewijzigd. Artikel 4 komt te luiden:
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 23 oktober 2017 en vervalt met ingang van 22 januari 2018, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.

Lees de beschikking.

Ontheffing en TGB tten behoeve van wolkenhoogtemeter KNMI
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
Aan het KNMI wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelballon te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter boven de grond of het water. Deze ontheffing geldt voor de KNMI-locatie in De Bilt met het coördinaat 52°0559”N 005°1038E (zie figuur 1).


Lees de beschikking.

TGB Kraggenburg en NLR RPAS testcentrum low en high
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens test- en trainingsvluchten met op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA) door of onder verantwoordelijkheid van het NLR en door Ampyx Power B.V., worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoog ten:
a. TGB NLR RPAS testcentrum low: een gebied gevormd door de volgende coördinaten:
• van 52°42’16”N 005°57’lO”E in een rechte lijn naar 52°41’lg”N005°57’13”E, in een rechte lijn naar 52°40’27”N 005°55’49”E, in een rechte lijn naar 52°40’07”N 005°55’Sl”E, in een rechte lijn naar 52°39’49”N 005°53’49”E, in een rechte lijn naar 52°41’26”N005°52’OS”E en weer terug naar het beginpunt;
• vanaf de grond tot 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau;
• permanent actief, tijdens de daglichtperiode op werkdagen;


Lees de beschikking.

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van KNVvL.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Lees onze disclaimer.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

KEIbrevet.aero

Informatie over brevetten of theorie-examens vind je op www.brevet.aero.

Vragen aan het KNVvL Examinering Instituut?
Stuur een e-mail of bel 0348-437066.

locaties meer info