Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Beschikkingen

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van KNVvL.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Lees onze disclaimer.

TGB Wolsum
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van de Dutch Rocket Research Association (DRRA) van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 meter boven gemiddeld zeeniveau (1500 voet AMSL) wordt het tijdelijke gebied met beperkingen ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten, hierna te noemen ‘tijdelijk gebied met beperkingen Wolsum’ (zie figuur):
- een cirkel met een straal van 1 nautische mijl rondom de positie 53°02’01.62”NB en 005°32’57.16”OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van 1066,8 meter boven gemiddeld zeeniveau (3500 voet AMSL);
2. Het tijdelijke gebied met beperkingen Wolsum is gedurende de uniforme daglichtperiode actief op twee dagen in de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018. Deze twee dagen zijn zaterdagen of zondagen.


Lees de beschikking.

lees verder

TGB de luchtvaartvertoning Twente Ballooning
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Tijdens “Twente Ballooning” te Oldenzaal wordt ter bescherming van de ballonnen die deelnemen aan Twente Ballooning, ten opzichte van ander luchtverkeer als tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) aangewezen het gebied:
TGB Oldenzaal
begrensd door een cirkel met een straal van 1 nautische mijl met als middelpunt 52°18'20"NB 006°53'15"OL, van grondniveau tot 1500 voet AMSL (zie figuur).

Lees de beschikking.

lees verder

TGB Nijmegen (ScanEagle RPAS)
Beschikkingen

Besluit:

Artikel 1
1. Ten behoeve van vluchten met het ScanEagle Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) in het kader van bijstandverlening aan de politie wordt als inzetgebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Nijmegen aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:
TGB Nijmegen
Een cirkelvormig gebied met een straal van twee (2) nautische mijlen rondom coördinaat 52° 03’ 35.02″N 005° 52’18.97″E, van grondniveau tot 5.500 voeten boven zeeniveau (AMSL);

Aansluitend een corridor van 51°54’47.49″N005°45’46.2″E, naar 52°04’0.22N 005°49’8.87″E, vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van twee (2) nautische mijlen met als middelpunt 52°03’35.02″N005°52’18.97″E tegen de wijzers van de klok naar 52°02’7.09N005°50’6.90″E, naar 51°54’45.12N005°47’24.68″E en terug naar 51°54’47.49″ N005°45’46.2″E van 2.000 voeten boven zeeniveau (AMSL) tot 5.500 voeten boven zeeniveau (AMSL);

Aansluitend een gebied van 51°54’47.49″N005°45’46.20″E, naar 51°54’30.69″N005°57’ 05.60″E, naar 51°42’08.03″N005°56’14.35″E, naar 51°42’07.18″N005° 52’39.30″E, naar 51°44’32.61″N005°45’08.55″E en terug naar 51°54’ 47.49″N005°45’46.20″E, van 2.000 voeten boven zeeniveau (AMSL) tot 8.000 voeten boven zeeniveau (AMSL) (zie figuur).
 

Lees de beschikking.

lees verder

TGB DONAC 2018
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1.
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het uitvoeren van kunstvluchten vanaf luchtvaartterrein Lelystad ter gelegenheid van het Open Nederlandse Aerobatic Kampioenschap wordt het tijdelijk gebied met beperkingen DONAC (zie figuur 1), aangewezen binnen de volgende begrenzingen:
250 meter ten noordwesten van de hartlijn van baan 05-23 doorgetrokken in zuid-westelijke richting tot aan de Knardijk, vanaf daar in een rechte lijn via de Knardijk naar de snelweg A-6, vanaf daar in een rechte lijn via de A-6 naar het knooppunt met de provinciale weg N-302, vanaf daar in een rechte lijn via de N-302 tot 250 meter voor het kruispunt van de doorgetrokken hartlijn van baan 05-23 in noordoostelijke richting, met een ondergrens van 152,4 m boven gemiddeld zeeniveau (500 ft AMSL) en een bovengrens van 1066,8 m boven gemiddeld zeeniveau (3500 ft AMSL).

Lees de beschikking.

lees verder

TGB Lichtenvoorde (RPAS-vluchten)
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1 1.
Ten behoeve van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) vluchten met de Raven van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Commando, 107 Aerial Systembatterij (JISTARC/107ASBT) in het kader van bijstandverlening aan de politie wordt als inzetgebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Lichtenvoorde aangewezen, be¬grensd door de volgende coördinaten en hoogten: TGB Lichtenvoorde van 52°02'27.36"N 006°34'29.49"E naar 52°02'27.12"N 006°40'11.55"E, naar 51°57'05.24"N 006°40'11.27"E, naar 51°57'05.24"N 006°34'29.77"E en terug naar 52°02'27.36"N 006°34'29.49"E, van grondniveau tot 1000 ft AMSL (zie figuur).


Lees de beschikking.

lees verder

TGB TT Assen A en TT Assen B
Beschikkingen

BESLUIT:

Artikel 1
1. Op deze beschikking zijn de begripsbepalingen, gegeven bij of krachtens de Wet luchtvaart van toepassing.
2. Voorts wordt in deze beschikking verstaan onder:
a. route: de voorgeschreven vliegbaan voor luchtvaartuigen die zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd binnen het tijdelijke gebied met beperkingen;
b. entry point: het punt waar het tijdelijke gebied met beperkingen wordt binnengevlogen;
c. exit point: het punt waar het tijdelijke gebied met beperkingen wordt verlaten.

Lees de beschikking.

lees verder

Deel dit artikel: Facebook Twitter

Lid wordenMeer info

Lid worden van de grootste organisatie van luchtsporten? Klik hier.

KEIbrevet.aero

Informatie over brevetten of theorie-examens vind je op www.brevet.aero.

Vragen aan het KNVvL Examinering Instituut?
Stuur een e-mail of bel 0348-437066.

locaties meer info